19.07.14 – Patuloy na Manatili sa Neutral na Estado

KaRa (Na-channel ni James McConnell)
 
Ako si KaRa. Ikinagagalak ko, gaya ng dati, na makasama kayo dito, upang makapagbahagi, upang makapagbukas ng iba’t ibang mga pag-unawa na maaari o hindi maaari sa puntong ito. Ang isang bagong pananaw, maaari mong sabihin, sa lahat ng bagay na nangyayari sa buong planeta at sa bawat isa sa inyo.


 Pinag-uusapan ninyo ang neutralidad, at napakagandang paksa. Dahil ito ay ang paksa ngayon, NGAYON. Para sa higit na maaari kang tumuon sa pagiging neutral, na nakasentro, na nasa sandaling ngayon, na neutral. Tulad ng ating Creator, neutral. Tulad mo, kagaya ng tagalikha, ay neutral. Iyon ang estado na papatunguhan mo. Ang mas mataas na antas ng vibrasyon at prikwensya sa neutral na estado ay magdadala sa iyo bilang isang kolektibo sa susunod na ginton panahon (Golden Age).


 Sa mas mataas na mga dimensyon, ang neutralidad ay ang sandali kung nasan ka ngayon. Kung itutuon mo ang iyong buhay, isip sa sandaling iyon, sa neutral na estado, makikita mo sa buong buhay mo ang lahat ng bagay na hinahanap, palagi, at malalaman na ang lahat ng bagay na iyong hinahanap ay naroroon mismo sa harapan mo. 


Sinasabi nila at sinasang-ayunan naming na ‘para sa mga may matang nakakakita at mga taingang nakakarinig,’ ito nga ay totoo. Dahil kapag ikaw ay bujas sa mga pagbabago, lalo na pinahihintulutan mo ang iyong sarili na makita kung ano ang nariyan sa harap mo, lalo na makikita mo ang iyong sarili sa mga mas mataas na mga vibrasyon. At kapag nakita mo ang iyong sarili sa mas mataas na vibrasyon, mas marami ang magbubukas sa iyo na iyong makikita, at maririnig, at mararanasan, at malalaman.


Mayroon akong anunsyo para sa inyo sa oras na ito. Ang patalastas na ito ay lalabas ng malayo at hindi lamang sa pamamagitan sa akin, kundi sa iba pa na darating din. Maraming mga katotohanan ang lalabas, tulad ng alam mo na. Magsisimula ka nang makita ang mga katotohanang darating. 


At ang isang napakalaking katotohanan na dapat ipahayag ay nasa proseso na ngayon. Iilang maliliit na dominos and nahulog. Ngunit wala ka pa sa malaking binabanggit, at ang isa ay darating na ngayon. Malalaman mo ito kapag bumagsak na ito. Habang ito ay nahuhulog, ito ay ang katalista upang sunod-sunod na pagkahulog, at ang kasunid, at ang kasunod. At sa lalong madaling panahon ito ay magiging tulad ng iyong larawan o ang iyong mga palabas sa video ng lahat ng mga dominos na bumabagsak ng isa pagkatapos ng isa at lahat ay susunod. Ito ang paparating.


 Ang bahagi ng mga dominos ay parte ng pagsisiwalat ng aming presensya, isang presensyang galactic sa pagitan ninyo, hindi lamang sa inyo, kundi sa itaas, at sa ibaba mo rin. Ang lahat ng ito ay darating upang maipahayag.


 Kami, ang Pleiadians, ang Arcturians, ang Sirians, ang Antarians, lahat kami ay nakatanggap ng berdeng ilaw upang sumulong sa huling yugto ng proseso ng pagbubunyag. At ang katapusang yugto ay kayo. Kami, na nagpapakita ng aming sa inyo, at nagpatuloy ka at nagpapahayag sa mundo na hindi ka nag-iisa sa sansinukob, na narito tayo. Iyon ay bahagi ng iyong misyon habang patuloy itong lumalaki. 


Mawawala na ang sandali kung saan ang aming patalastas o ang aming presensya ay ipahahayag ng inyong mga pinuno. Sapagkat marami sa kanila ay hindi mga pinuno ng tao: sila ang mga pinuno ng kanilang mga sarili. At marami sa kanila ang mapapalitan ninyo na lumalaki at ipinapalagay na ang manta ng pamumuno muli. At sinasabi ko ‘muli’ dahil marami sa inyo – ang mga Light Workers at mga Warriors, ang mga Bearers, at ang mga Sharers – marami sa inyo ang nasa mga posisyon ng pamumuno sa mga buhay ninyo nuon, pati na rin sa inyong mga karanasan sa mga bituin ninyo ay nasa mga kapasidad ng pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa, hindi sa pamamagitan ng pagkamakaako, pamumuni ng may pananagutan, hindi para sa pakinabang. 


Kayo, bawat isa sa inyo, ay may pananagutan na patuloy na sumulong upang patuloy na dalhin ang lahat ng mga katotohanang ito sa abot ng makakaya. At habang inaakay sila, marami sa inyong mga responsibilidad ang pagpapalaganap sa mga katotohanang ito sa ibang tao.


Dahil marami ang naghahanap ng kasagutan. Maraming malilito, sapagkat hindi nila alam kung saan sila titingin. Dahil mauunawaan nila na sa kanilang buhay ang katotohanan ay ipinagkaila sa kanila. Sila ay nadaya, tulad ng marami sa inyo na nalinlang sa simula noong una ninyong sinimulang marinig ang mga katotohanang itinago sa inyo.


Ang oras ay ngayon, mga kaibigan ko. Ngayon ang oras upang maabot, upang lampasan ang mga bagay na pumipigil sa inyo nuon pa, upang mananampalataya, kahit na risgo, at abutin ang prutas sa dulo ng baging na maaari lamang makuha pag lumabas.


Sabihin ang inyong katotohanan kahit saan man. At habang ipinapahiwating mo ang iyong katotohanan, ang iba ay magsasalita ng kanila, at ang iba. At ang liwanag ay mahahayag nang higit higit pa. At habang patuloy na ipinahahayag ang liwanag, ang kadiliman ay babalik sa mga anino kung saan sila nanggaling.


 Ang lahat ay kumikilos na. Ang lahat ay nasa pagkilos ng sandali. Kaya pahintulutan ang sandaling iyon na patuloy na bumalalabasngon sa paligid ninyo. 
Ang lahat ng aking kapayapaan at pagmamahal ay nasa bawat isa sa inyo. 
Matagal na akong naghihintay, bilang KaRa, at lahat ng aking mga kapatid dito sa mga delegasyon na binubuo ngayon sa mga sandaling ito ay ipinakikilala sa inyo. At pagkatapos ninyo, sa loob ng mga delegasyon na inyong bubuoin, ay ipakikilala sa marami pang iba. 


Maging mapayapa. Maging mapagmahal. Maging isa.
 
  
ONE WHO SERVES (Na-channel ni James McConnell)
 
Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum; hum, hum. Pagbati sa inyo! One Who Servers dito, at si Shoshanna nandirito rin. Kahanga-hanga! Yay! Yippee! Lahat ng mga bagay na iyon. 


Handa kami na sagutin ang mga tanong. Wala kaming mensahe. Ngunit si Shoshanna, mayroon ka bang mensahe?


 Shoshanna (Na-channel ni JoAnna McConnell):
Siguro, ngunit hindi sa oras na ito.


 OWS: Napakabuti.
 Bago kami magpatuloy sa mga tanong, mayroon kaming isang maliit na mensahe dito, at iyon ay ipagpatuloy ang ginagawa ninyo. Natutuwa kami sa kung ano ang nangyayari sa mga tawag, mga tawag sa telepono, ang inyong talakayan sa panahon ng inyong mga tawag, sapagkat ang mga ito ay hindi pa makakasakit ngayon gaya ng dati. Sila ay nakatuon sa isang paksa, at sila ay nakatuon sa paglipat sa ibang mga direksyon.


 Ito ay kamangha-mangha, dahil dapat mong maunawaan ang mas malalim na mga antas bilang resulta nito. At mahalaga para sa inyo na gawin ito, dahil may napakarami na darating, nag iyong mga naririnig, upang maipahayag, napakaraming mga katotohanan na darating, at napakaraming pag-unawa na kakailanganin sa buong planeta . At kayo ay ang mga ‘unang bantay,’ maaari mong sabihin, ang mga na darating nuon. Yaong mga nuna, ay kung ano ka. At ikaw ay nagbibigay daan para sa mga darating.


Tulad ng sinabi, ikaw ay magiging bahagi ng unang alon, kung ninanais mo. Ang unang alon ng pag-akyat. At habang ikaw ay bahagi ng unang alon ng pag-akyat, ikaw ay magiging kapaki-pakinabang, lubos na kapaki-pakinabang, sa pagtulong sa mga nasa ikalawang alon, at pagkatapos ay ang mga ikalawang alon ay magiging tulong upang matulungan ang mga nasa ikatlong alon. Ito ngayon ay nakalaan sa puntong ito upang maganap, upang gumanap, dito.


Kaya ipagpatuloy mo, ipagpatuloy mo kung sino ka, at ipagpatuloy na andito ka sa ‘perpektong ngayon’ at sa perpektong estado ng neutralidad sa lahat ng bagay.
 Kami ay handa na ngayon para sa mga katanungan. Mayroon ba kayong mga tanong para sa One Who Serves? 


Bisita: Mayroon akong tanong. Mayroon akong malaking “breakthroughs” sa nakaraang linggo. Nais kong malaman kung kami ay makakakuha ng mas maraming enerhiya bago ito mangyari. Ibig kong sabihin, sinasabi ba natin ang mga taong tayo ay “Starseeds”? Ako ay nalilito ng kaunti


 OWS: Kami ay isang nalilito ng konti sa iyong katanungan. Sinasabi mo ba, ikaw ba Starseeds? O sinasabi mo ba…


 Bisita: Sinasabi ko na kami ay makakakuha ng isang malaking alon bago ang lahat ng tao ay nagpapakita. Iyan ang tanong ko. Ang Kaganapan.


 OWS: Maapektuhan ba kayo sa unang alon? Ito ba ang sinasabi mo?


 Bisita: Oo, ang malaking alon. Ang mas malaking alon.


 OWS: Pinag-uusapan mo ba ang Kaganapan?


 Bisita: Siguro. 


OWS: O nagsasalita ka ba tungkol sa tatlong alon ng pag-akyat?


Bisita: Hindi … Natatakot ako na hindi kami handa sa lahat at kung ano ang sasabihin kapag dumating na ang oras. Kailangan kong tandaan kung sino ako, at papunta na ako roon, pero wala pa ako doon at ako ay kinakabahan.


 OWS: Bueno, una sa lahat, kailangan mong isantabi, ang nerbiyos na ito, ang ideyang takot o anumang bagay katulad nito, sapagkat ikaw ay nariyan kung saan kailangan mong maging sa sandaling ito. At iyan lamang ang kailangan mong alalahanin. Patuloy na maging sino ka. 


Patuloy na sundin ang proseso na nasa harap mo at na ginagabayan ka sa bawat sandali, at makikita mo ang iyong sarili habang ang alon ay dumarating, at nagsasalita kami ngayon ng huling alon, na kung saan ay isasaalang-alang Ang Kaganapan o Ang Final Changeover, at sa puntong iyon ay nariya ka kung saan kailangan mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay maliban dito, dahil kung nag-aalala ka tungkol dito, hindi ka magiging kung saan ka kailangan. Kita mo?


 Kaya pahintulutan ang proseso. Sinasabi namin ito ng paulit-ulit. Payagan ang proseso. Sumama sa daloy. At kung gagawin mo ito, ikaw ay naroroon kung saan kailangan mong maging sa puntong iyon kapag dumating iyon. Tama?


 Ang lahat ay mabilis na patungo dito. Ang lahat ay, sa puntong ito, hinahanda ka sa mas malaking lakas na darating. Ito ang dahilan ng grupong ito. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga grupo sa buong mundo ang nagkikita-kita, ay darating upang makilala sa mga iba’t-ibang mga enerhiya na nanggagaling, upang kapag ang mahusay na enerhiya, ang huling enerhiya, pangwakas na alon kung nais mong tawagan ito , Ang Pagbabago ay dumating, na handa ka na sa puntong iyon para dito. Tama? Bilang handa na maaari kang maging sa sandaling iyon. Tama?


 Shoshanna, alam namin na gusto mong dumagdag, dito. 


Shoshanna: Oo, nais naming magbahagi sa iyo, ang aming Mahal na kapatid, maibabahagi ba namin ang aming pananaw sa iyo?


 Bisita: Oo naman.


 Shoshanna: Ang aming Minamahal na kapatid, ang aming nakita sa iyo ay ikaw ay maaaring nababahala tungkol sa iyong antas ng kaalaman, ang iyong antas ng pag-unawa sa kung ano ang magaganap, kung ano ang mangyayari, at ito ay lumilikha ng isang pakiramdam ng takot, nerbiyos, pag-aalinlangan , mga bagay na emosyon ng tao.


 Maaaring may isa o dalawang bagay na dapat gawin upang maghanda upang gabayan ang iba. Ang unang bagay na sasabihin namin sa iyo ay magkaroon ng bukas na puso. At mayroon ka na niyan. Tumuon sa iyong puso, Mahal na kapatid, tumuon sa iyong puso, at buksan ang iyong puso sa lahat na dapat dumating sa iyong lupon ng impluwensya, at ang mga salita na iyong sasabihin ay magiging perpekto, dahil ang mga salita na iyong sasabihin upang gabayan ang iba ay mula sa iyong puso. 


Hindi mahalaga ang isipin kung ano ang sasabihin, alamin kung ano ang sasabihin, pag-unawa kung ano ang mangyayari sa paligid mo dahil, sa sandaling ito, kung bukas ang iyong puso, ikaw ay isang mahabagin at mapagmahal na kalagayan sa sandaling iyon, ang lahat ng kailangan mong sabihin ay ihahayag sa iyo sa sandaling iyon. 


Kaya hihilingin namin sa lahat na huwag isipin kung ano ang mangyari, kung ano ang dapat mangyari, kung ano ang maaaring mangyari, ngunit upang manatili sa sandali na may bukas na puso. Namaste, Mahal na kapatid.


Bisita: Maraming salamat. Kailangan ko iyon.


 Shoshanna: Oo.


 OWS: Napakabuti. Mayroon pa bang mga karagdagang katanungan, dito?


 Bisita: Oo. Maaari mo bang ipaliwanag ang layunin ng autismo at kung paano ito naglilingkod sa mga tao sa planeta?


 OWS: Ang layunin ng autism? At kung paano ito naglilingkod sa mga tao sa planeta? At sino ang nagsasabi na naglilingkod ito sa mga tao sa planeta?


 Bisita: Ang mga magulang.


 OWS: Dumating ka na may pag-unawa na may isang bagay na mabuti tungkol sa prosesong ito, at ito ay mahalaga o kapaki-pakinabang para sa mga nakakaranas nito, parehong mga nararanasan ito nang direkta at mga nasa paligid ng mga iyon ay nagkakaroon ng mga epekto ng partikular na karanasan na ito bilang isang resulta ng pagiging magulang o isang kapatid, o ng isang bagay katulad nito. Kaya, maaari itong maging kapaki-pakinabang bilang isang proseso ng pag-aaral, bilang isang proseso ng paghantong sa kanilang mga nakaraang buhay at patuloy sa mga sumusunod na buhay. At mahalaga ito.


 Ngunit kung ito ay mabuti para sa buong kolektibong, hindi, ito ay hindi mabuti. Ito ay isang bagay na nasa mas mababang mga vibrasyon. Ito ay isang bagay na bahagi ng iyong three-dimensional illusional state, at ito ay hindi isang bagay na magiging mas mataas na mga vibrasyon at mga prikwensiya ng mas mataas na dimensyon. Kaya ito ay hindi mahalaga. Ito ay bahagi ng ilusyon ngayon, at bahagi ng, sabihin lamang natin ang proseso ng buhay na ito, dito, at paglipat ng 3-D matrix
 
May idaragdag ka, Shoshanna?


Shoshanna: Oo, mayroon kaming ibabahagi. Mayroon kaming pananaw na nais naming ibahagi. Maaari ba naming ibahagi ang aming pananaw sa iyo, Minamahal naming kapatid?


Bisita: Oo. Mayroon akong isa pang bagay. Paano ito nauugnay sa Down’s Syndrome?


Shoshanna: Dapat nating ibahagi ang ating pananaw ng anumang sakit, anuman ang kawalan. Anumang bagay na hindi talaga nilikha para sa kapakinabangan ng lahat. Dapat nating ibahagi ang ating pananaw tungkol dito.


Ang bagay na alam mo bilang autism ay isang programa na nagpapatakbo ng damdamin, pisikal, at pag-iisip sa loob ng 3-D na matrix, at ito ay sanhi ng mga natutulog. Ito ay nagiging sanhi ng mga kemikal, ito ay sanhi ng pag-iisip, at ito ay sanhi ng damdamin upang ang takot ay nagiging intrinsic sa mga na maaaring magkaroon ng isang autistic bata.


Ang sasabihin namin sa iyo ay tingnang ang perpeksyon sa lahat ng bagay. Na kung itala mo ang isang indibidwal bilang autistic, ang bata ay magiging autistic dahil ang lahat ng mga nakapaligid sa kanya na nakikinig sa kanya ay gumagawa ng label na nagpapatibay sa programa at nagpapatibay sa takot, at pinatibay ang karanasan. Kaya sasabihin namin sa iyo na kunin ang salitang autistic sa iyong bokabularyo.

Maraming iba ang kumikilos nang iba sa ibang tao, ngunit hindi ito nangangahulugan na may mali sa kanila, nangangahulugan ito na iyon ang karanasan na nais nilang magkaroon sa buhay na ito.


 Kaya’t hihilingin din namin sa iyo na huwag tatakan ang Down Syndrome. Hinihiling namin sa iyo na huwag i-label iyon. Ang Down Syndrome ay nalikha mula sa takot. Kaya mayroon kang isang ina na mas matanda at mayroon kang manggagamot na mga salamangkero na nagsasabi sa kanya na maaari siyang manganak sa isang Down Syndrome na sanggol dahil siya ay 39 o siya ay 40, o anuman ang edad na tumatakbo sa programa. Kaya sasabihin namin sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito ay isang programa na nakabatay sa takot na tumatakbo sa iyong 3-D matrix na dapat mong neutralisahin. Namaste.


OWS: Napakabuti. Mahusay na pagkasabi. 


Isa pang Bisita: Maaari ba akong magsabi ng isang bagay ng mabilis? Sa palagay ko alam ko kunng bakit lumabas ang tanong na iyon. Dahil sa pakikinig sa Kryon tulad ng ginagawa ko ng maraming beses, binanggit niya ang tungkol sa mga batang ito bilang espesyal at hindi linyar at bahagi ng prosesong ito. Sa tingin ko iyan ang dahilan kung bakit sinabi niya iyan. 


Unang Bisita: Tama. Sumasang-ayon ako.


 OWS: Ok. Magpapatuloy nab a tayo? Magpapatuloy tayo sa susunod na tanong kung may isa pa.


 Bisita: Oo may isa pa. Nagtataka lang ako habang dumadalo ako sa ibang grupo sa aking bansa at nagtitipon kami bawat dalawang linggo. Mas kapaki-pakinabang ba ito, o mas maigi na magtipon nang isang beses sa isang linggo sa halip na sa bawat dalawang linggo, o ang pagkakaiba sa oras ng pag-iipon ay walang pagkakaiba sa prosesong ito o naghahanda sa ating sarili para sa lahat ng pangyayari na nangyayari? 


Shoshanna: Ibinabahagi namin?


 OWS: Oo, mangyaring gawin.


 Shoshanna: Ibabahagi namin, naaangkop ba sa panahong ito na mauna sa iyo, One Who Serves?


 OWS: Oo, mangyaring gawin.


 Shoshanna: Ang ating Pinagpalang kapatid, maibabahagi ba namin ang aming pananaw?


 Bisita: Oo pakiusap. Salamat.


Shoshanna: Mahal naming kapatid, inisip mo ito ng mahaba at maigi. Naisip mo ito ng madalas. Naisip mo na marahil na hindi ka nagsisilbi ng maigi kung kayo ay nagkikita lamang bawat dalawang lingo.


 Ngunit ito ang sasabihin namin sa iyo. Sa diwa ng pag-akyat, sa diwa ng paglipat ng kamalayan pasulong, ito ay isang sandali-sa pamamagitan ng sandali na proseso. Ito ay hindi isang bagay na nakakatugon minsan o dalawang beses o tatlong beses. Ito ay isang pagsasanay na dapat makuha ng isa sa pamamagitan ng mas mataas na kamalayan at pag-unawa sa iba bilang isa at pareho. Kaya sasabihin namin sa iyo sa oras na ito, habang naiintindihan namin ang iyong grupo na nakikipagkita sa iyo, makikinabang sila nang malaki sa pamamagitan ng pakikinig ng mensahe nang higit sa bawat dalawang linggo, dahil lahat ay makikinabang mula dito.


 Kaya dapat kang magpasiya kung mayroon kang lakas at pangako na gawin ito para sa kanila. Alinmang paraan, matatanggap nila ang kailangan nila batay sa landas ng kanilang buhay at batay sa kanilang mas mataas na paggabay sa sarili, at maaari mong impluwensyahan at mapadali batay sa pinili mo. May katuturan ba sa iyo, kapatid?


Bisita: Oo meron. Sa tingin ko, oo, ngunit baka kailangan kong gawin ito ng iba, o higit pa.


 Shoshanna: Oo. Nasa sa iyo ito.


 Bisita: Salamat.


 OWS: Gusto naming idagdag dito na kung titingnan mo ang inyong iba’t ibang mga relihiyon at ang mga nakuha sa pag-unawa sa pagpupulong minsan sa isang linggo, para sa iyong iglesia o kahit anong lingguhang batayan, may dahilan iyon. At ang kadahilanang iyon ay para sa pag-uulit. Pagbabalik-balik muli, at makatakas, maaari mong sabihin, kahit na para lamang sa isang maikling panahon, ang ilusyon ng 3-D, o ang matris. At iyon ang ibig sabihin ng mga serbisyong iyon na magkakasama sa isang lingguhan.


 Tiyak na hindi ito nangyari, samantalang ang mga relihiyon ay patuloy na nagkakaroon ng higit at higit na kontrol sa mga tao, at iyon ang kanilang layunin, na huwag magtipon at maging katulad ng bawat isa, iyon ang orihinal na layunin, ngunit iyan ang binago sa matagal na panahon, dito.


 Kaya kung makikita ninyo ang inyong sarili na magkakasama, kung ito ay isang beses sa isang linggo o isang beses sa dalawang linggo, tulad ng sinabi ni Shoshanna, nasa sa iyo ang desisyon.


Ngunit ang mungkahi ay magkakasama nang lingguhan, gaya ng ginagawa ng grupong ito, at ang ginagabayan ni James na gawin ito sa isang lingguhan na batayan dahil sa kadahilanang iyon: ang pagtitipon, tulad ng isip, tulad ng mga puso, magkakasama, tulad ang mga vibrasyoon kahit na higit pa, magkakasama at magkakasama sa isa’t isa bawat linggo. Tama? 


Bisita: Oo. Salamat.


OWS: Oo. Mayroon bang karagdagang katanungan, dito?


Bisita: Mayroon akong tanong. Ito ay tungkol sa Ang Kaganapan. May mga pangitain ako kung paano ito mangyayari, ang pulso, at nakikita ko ang mga tao na nakahiga sa lupa, ang ilan sa amin ay nakatayo pa rin. At mayroon akong ganitong uri ng pakiramdam na ito ay isang mensahe. Ngunit kamakailan lamang nawala ang pakiramdam na iyon. At nagtataka ako kung nagbago ito, kung nangyari na ito, o kung inilabas ko lang ang aking attachment dito. Sapagkat pakiramdam ko ang kagaya ng kanyang enerhiya. Kaya hindi ako sigurado. Kung maaari mong ipaliwanag na kaunti para sa akin. 


OWS: Ang mga enerhiya ay tiyak na naiiba, at patuloy silang naiiba. Patuloy na magiging mas at mas malaki at mas malalaking lakas ang paparating, gaya ng sinasabi natin. Habang patuloy na lumalabas ang mga enerhiya na ito, patuloy mong masusumpungan ang iyong sarili upang makilala ang iyong sarili, upang hindi sila sasalakay o mapanghimasok sa iyong buhay, na kung minsan ay hanggang sa puntong ito. 


Para sa ilan sa inyo na napansin ang mga enerhiya habang lumalakas ang mga ito ay nakakaapekto sa iyong gitnang nervous system at higit pa, at lumilikha ng mga damdamin sa loob ng iyong mga binti at sentro ng iyong puso, at ang iyong tiyan na lugar, at lahat ng mga bagay na ito. At kung saan mo napansin na may mga bloke sa iyong sistema ng enerhiya samantalang hindi mo napansin ang mga bloke na iyon. Ngunit sila ay darating na ngayon sa ibabaw dahil ang mga enerhiya na ito ay tumutulong upang palabasin ang mga bloke na ito. At habang papasok sila at magsimulang bitawan ang mga pagbabawal na ito, nararamdaman mo ang kasidhian o sintomas doon sa puntong iyon dahil iyon. Kaya habang ang mga enerhiya ay patuloy na pumasok, kumumpas at maghanda ka para sa mas malaking enerhiya habang nagpapatuloy sila, pagkatapos ay muli, ito ay bahagi ng proseso. Kaya patuloy na pahintulutan ito.


At, pinaka-mahalaga, tulad ng sinasabi namin, ay nasa NGAYON sa bawat sandali. Huwag tumuon sa nakaraan. Huwag lamang tumingin sa hinaharap at kung ano ang magiging katulad nito. Maaari kang magkaroon ng iyong mga paggunita at lahat ng ito, iyon ay kahanga-hanga, ngunit ito ay magiging kung ano ito ay magiging hindi alintana kung paano mo maaaring isipin ito ay magiging. Kita mo? Ngayon ang iyong mga paggunita ay may kapangyarihan. Ginagawa nila ang proseso na gagawin nito. Ngunit, siyempre, ito ang iyong paggunita sa kolektibong paggunita, o bahagi ng buong patlang ng kabuuan, dito: pangkalahatang isip. At ang lahat ng ito ay isang bahagi ng prosesong ito bilang Ang Kaganapan na paparating. Tama?


 Shoshanna?


 Shoshanna: Oo. Maaari ba naming ibahagi ang aming pananaw? Ngunit maaari ba naming tanungin kung sino ang nagsasalita?

 
Bisita: Oo, pakiusap.


Shoshanna: Oh, humihingi kami ng paumanhin, hindi namin nakilala ang iyong boses. Narito ang sasabihin namin sa iyo, kung maaari naming ibahagi ang aming pananaw sa iyo, kung ito ay angkop? 


Bisita: Oo, pakiusap. 


Shoshanna: Natagpuan namin, Mahal naming kapatiid, na ang iyong pangitain sa simula ay napinsala ng kaunti sa pamamagitan ng takot, at ang iyong pangitain ay lumipat dahil ang iyong takot ay lumipat sa ibang bagay: sa kalmado. Kaya kung ano ang sasabihin namin sa iyo tungkol sa enerhiya ay ang tumatanggap ng enerhiya na natatanggap ang enerhiya batay sa enerhiya ng tatanggap. Kaya ang iyong bukid ay medyo na-neutralisa, at ikaw ay mas tumatanggap at naiiba ang iyong sarili (kung kami ay naiintidihan mo), na lumilikha ng iba’t ibang mga pangitain at iba’t ibang mga karanasan na ikaw ay meron ngayon. Kaya kapag sinabi mo na ang enerhiya ay nawala, o anuman ang iyong mga salita, wala, nagbago ka na. Kaya, kapag nagbago ang isang tao, ang karanasan nila sa anumang bagay, kabilang ang Kaganapan, ay magbabago ayon sa antas ng enerhiya nila. Umaasa kami na may katuturan kami. Namaste. 


Bisita: Maraming salamat. 


OWS: Napakabuti. Mayroon bang pangwakas na tanong dito bago namin tapusin ang channel? 


Bisita: Oo, maliit lamang. Sa tingin ko kami ay paikut-ikot lamang na tanungin ito. Ang pagsisiwalat na ba o ang Kaganapan? 


OWS: Mangyaring ulitin ang tanong. 


Bisita: Sa tingin ko kami ay paikut-ikot. Ito na ba ang pagsisiwalat ng Kaganapan? 


OWS: Ang pagsisiwalat ba bahagi ng Kaganapan? O ang Kaganapan ay bahagi ng pagsisiwalat? 


(Mga Host, Mga Bisita: Tumatawa) 


Bisita: Yung isa o yung isa, hindi ko alam (laughs). 


OWS: Well, inilagay namin iyon doon. Alin ang isa? 


Shoshanna: Pareho ito. 


OWS: Oo. Tama iyon. Pareho ito. Sila ay pareho, at nagtitipon bilang isa. Lahat ng iba’t ibang maliliit na pangyayari, maaari mong sabihin, ang mga maliliit na pangyayari na sinalita, ay nasa proseso ng nangyayari ngayon. At ang mas malaking kaganapan, o Ang Kaganapan, ay nasa proseso ng nangyayari ngayon din. Kaya bahagi ng Ang Kaganapan, bahagi ng lahat ng ito, ay ang pagsisiwalat, hindi lamang sa pagkakaroon ng extraterrestrial, kundi pati na rin ang pagsisiwalat ng lahat ng maraming mga katotohanan na pinanatili, kabilang ang: mga teknolohiya na pinanghihigpitan na gagawin ay darating pasulong, kabilang ang marami sa mga iba’t ibang mga katotohanan na kailangan upang dumating sa unahan upang dalhin mula sa anino at sa liwanag na lumilikha o ang isang bahagi ng paglikha ng marami sa mga problema na dito sa tatlong-dimensional na ilusyon . Kaya lahat ng iyon ay bahagi ng pagsisiwalat at bahagi ng Kaganapan rin. 


Shoshanna, may idadagdag ka? 


Shoshanna: Magdaragdag kami ng isang bagay, kung maaari, ang aming pananaw? 


Bisita: Mangyaring. 


Shoshanna: Okay. Sasabihin namin sa inyo na ito ay napakadali dahil ang bawat bagay ay isang akumulasyon na nakukuha sa susunod na bagay. Kaya ang bawat karanasan at bawat enerhiya ay may kamalayan ng sarili na tumutugma sa kamalayan ng isa na nakakaranas ng enerhiya. Kaya sasabihin namin sa iyo na ang bawat bagay ay isang akumulasyon ng huling bagay at, bilang isang indibidwal ay nagiging may kamalayan, mas may kamalayan, mas umakyat sa kanyang pag-iisip, ang mga enerhiya na kanilang maakit ay magiging mas malaki at mas kapaki-pakinabang sa kanilang personal na pag-akyat. Namaste. 


Bisita: Kahanga-hanga. Salamat. Namaste. 


OWS: Napakabuti. Tatapusin na nating ang channel. Ngunit bago natin gawin, may pangwakas na mensahe ka Shoshanna?


Shoshanna: Oo. Mga Minamahal na nakikinig at maaaring basahin ang mga salitang ito sa ibang pagkakataon, ang lahat ng naririito ay nakikilahok sa mas mataas na antas sa sandaling ito sa huling sandali. Ang bawat isa na aming naririnig ay may higit at higit at higit pang umaakyat na kamalayan, higit at higit pang pag-unawa kung sino sila, kung ano ang maaari nilang iambag, kung paano nila maimpluwensyahan ang mundo. Ang sasabihin namin sa iyo ay wag mag-alinlangan! Nasa tamang landas ka! Namaste. 


Bisita: Namaste. Salamat. 


OWS: Napakabuti. Isasara namin at may pangwakas na mensahe kami, dito, at iyon ang lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa plano, ayon sa mas malaking plano, dito. Hindi namin sinasabi ang maliliit na mga plano na iniisip mo, binabanggit namin ang tungkol sa malalaking plano, dito, kung saan ikaw ay bahagi ng lahat, kung saan ka nakikilahok, higit pa kaysa sa iba, ngunit ito ay isang bahagi ng pagpapatuloy ng pagsasama bilang isa, bilang isang kolektibo, at lahat kayo ay nagtatrabaho patungo sa iyan. At habang patuloy kang nagtatrabaho patungo sa iyan, binubuksan mo ang maraming mga paraan ng pagpapahayag sa loob mo na hindi pa naroroon. 


Kaya’t maraming beses naming sinasabi, patuloy na sumama sa daloy at pahintulutan ang pagpapahayag, payagan ang lahat na makarating sa iyo dahil kailangan nito, dahil ikaw ay naghahanda para sa isang Grand Event! 
Shanti. Sumaiyo ang kapayapaan. Maging ang Isa. 


Mga bisita: Shanti.

Comments are closed.