19.07.12 – UPDATE NG ALYANSA NG MUNDO- ANG KAGANAPAN, 5D GAMMA TIMELINE ni Michael Love

| youtube |

MGA DAKILA,

MALALAKING MGA BAGAY AY MANGYAYARI SA PLANETA NGAYON DAHIL ANG PWERSA NG LIWANAG AY KUKUNING MULI ANG MUNDO!
ANG LUPA AY GUMAGALAW PATUNGO SA ISANG, POSITIBONG, 5D GAMMA TIMELINE!
BILYONG MGA NILALANG NG LIWANAG ANG NAGTATRABAHO NG SAMA-SAMA UPANG MAGDALA NG MARAMI AT MARAMI PANG LIWANAG SA MUNDO! KAPAG SINASABI NAMIN ITO, IKAW ANG PINAHIHIWATIG NAMIN!
IKAW ANG LIWANAG NG MUNDO AT IKAW ANG TAGADALA NG BAGONG BUKAS SA MUNDO!
KUNG WALA ANG MGA PAGSISIKAP AT PAGHIHIRAP NA GINAWA MO, ANG LUGAR NA ITO AY MAWAWALA NG HABANG BUHAY!
BINIBIGYAN NAMIN KAYO NG DAKILANG KARANGALAN SA LAHAT NG INYONG GINAGAWA UPANG MAPABUTI ANG MUNDONG ITO!
HETO AND MGA PINAKABAGONG HIGHLIGHT GALING SA ALYANSA NG MUNDO:
KINUKUMPIRMA NA NA ANG PWERSA NG LIWANAG AY NAKUHANG MULI ANG ISANDAANG PORSYENTONG KONTROL NG LAHAT NG SISTEMA SA PLANETANG EARTH MATAPOS ANG 350,000 NA TAONG AWAY AY NATAPOS!
ANG LAHAT NG NAKAKASAMANG SISTEMANG 3D MATRIS AT KONTROL AY TULUYANG NAWALA NA AT ISANG PANIBAGONG, MAS MALAKAS NA VIBRASYONG 5D TUNGKULING MATRIS ANG INILALATAG HABANG TAYO AY NAG-UUSAP!
ANG MGA PWERSA SA LUPA NA DELTA AY PINADALA SA ISANG MATAAS NA ANTAS NA MISYON, NOONG NAKARAAN LINGGO, UPANG TAPUSIN ANG PAGWALA NG LAHAT NG 3D AT 4D NA MGA ENERHIYANG NATIRA SA IBABAW NG PLANETA!
ANG PAGSISIWALAT AY BUMIBILIS DAHIL SA MGA BAGONG ARMADA NG LIGHTSHIP ANG PAPUNTA SA HIMPAPAWID NG MUNDO, SA BAWAT ARAW NG MUNDO!
MGA SOLAR NA OBSERBATORYO AT MGA ASTRONOMO SA IBA’T-IBANG LUGAR SA MUNDO ARE UNTI-UNTING NAKIKITA AT TINATALA ANG MGA PAMBIHIRANG BAPOR PANGKALAWAKAN!
ANG PANGUNAHING MEDIA AY NAGSISIWALAT NG UNTI-UNTI HABANG TAYO AY PASULONG!
MALALAKING PAGSISIKAP ANG ISINASAGAWA UPANG MAIPALABAS ANG MGA ADVANCED NA TEKNOLOHIYA SA MGA NILALANG NG MUNDO SA LARANGAN NG SIYENSYA, PISIKA, KOMPYUTER, KALAWAKAN AT PAGLALAKBAY NITO, AT KALUSUGAN!
ANG PANGYAYARING PAG-AKYAT SA PLANETANG EARTH AY MABILIS NA GUMAGALAW DAHIL SA MGA NILALANG NG LIWANANG NA NAGTATRABAHO SA LAHAT NG ANGGULO UPANG MAIBALIK ANG MUNDO SA PARAISONG KINABIBILANGAN NITO!
SINO ANG ALYANSA NG MUNDO?
ANG ALYANSA NG MUNDO, ISANG MAKAPANGYARIHANG GRUPO NG MGA MABABAIT NA NILALANG NA NAKAPUWESTO SA MUNDONG IBABAW, NAGTATRABAHO SA MGA PILING POSISYON AT SA LIKOD NG EKSENA, SA PAMAHALAAN, SEGURIDAD, KALAWAKAN AT IBA PANG AHENSYA!
IILANG MGA MIYEMBRO NG ALYANSA NG MUNDO AY MAY DIREKTANG UGNAYAN SA MGA MABABAIT NA LAHI NG BITUIN, NA NANDITO SA ATING SISTEMANG SOLAR, NA NANDITO UPANG TULONGAN ANG EBOLUSYON NG PLANETANG EARTH!
HUMANDA SA BUONG, MABABASANG TRANSMISYON NG LIWANAG, SA SUSUNOD NG 72 ORAS!
GOD-SPEED,
SI MICHAEL AT ANG MGA PLEIADIANS

19.07.14 – Patuloy na Manatili sa Neutral na Estado

KaRa (Na-channel ni James McConnell)
 
Ako si KaRa. Ikinagagalak ko, gaya ng dati, na makasama kayo dito, upang makapagbahagi, upang makapagbukas ng iba’t ibang mga pag-unawa na maaari o hindi maaari sa puntong ito. Ang isang bagong pananaw, maaari mong sabihin, sa lahat ng bagay na nangyayari sa buong planeta at sa bawat isa sa inyo.


 Pinag-uusapan ninyo ang neutralidad, at napakagandang paksa. Dahil ito ay ang paksa ngayon, NGAYON. Para sa higit na maaari kang tumuon sa pagiging neutral, na nakasentro, na nasa sandaling ngayon, na neutral. Tulad ng ating Creator, neutral. Tulad mo, kagaya ng tagalikha, ay neutral. Iyon ang estado na papatunguhan mo. Ang mas mataas na antas ng vibrasyon at prikwensya sa neutral na estado ay magdadala sa iyo bilang isang kolektibo sa susunod na ginton panahon (Golden Age).


 Sa mas mataas na mga dimensyon, ang neutralidad ay ang sandali kung nasan ka ngayon. Kung itutuon mo ang iyong buhay, isip sa sandaling iyon, sa neutral na estado, makikita mo sa buong buhay mo ang lahat ng bagay na hinahanap, palagi, at malalaman na ang lahat ng bagay na iyong hinahanap ay naroroon mismo sa harapan mo. 


Sinasabi nila at sinasang-ayunan naming na ‘para sa mga may matang nakakakita at mga taingang nakakarinig,’ ito nga ay totoo. Dahil kapag ikaw ay bujas sa mga pagbabago, lalo na pinahihintulutan mo ang iyong sarili na makita kung ano ang nariyan sa harap mo, lalo na makikita mo ang iyong sarili sa mga mas mataas na mga vibrasyon. At kapag nakita mo ang iyong sarili sa mas mataas na vibrasyon, mas marami ang magbubukas sa iyo na iyong makikita, at maririnig, at mararanasan, at malalaman.


Mayroon akong anunsyo para sa inyo sa oras na ito. Ang patalastas na ito ay lalabas ng malayo at hindi lamang sa pamamagitan sa akin, kundi sa iba pa na darating din. Maraming mga katotohanan ang lalabas, tulad ng alam mo na. Magsisimula ka nang makita ang mga katotohanang darating. 


At ang isang napakalaking katotohanan na dapat ipahayag ay nasa proseso na ngayon. Iilang maliliit na dominos and nahulog. Ngunit wala ka pa sa malaking binabanggit, at ang isa ay darating na ngayon. Malalaman mo ito kapag bumagsak na ito. Habang ito ay nahuhulog, ito ay ang katalista upang sunod-sunod na pagkahulog, at ang kasunid, at ang kasunod. At sa lalong madaling panahon ito ay magiging tulad ng iyong larawan o ang iyong mga palabas sa video ng lahat ng mga dominos na bumabagsak ng isa pagkatapos ng isa at lahat ay susunod. Ito ang paparating.


 Ang bahagi ng mga dominos ay parte ng pagsisiwalat ng aming presensya, isang presensyang galactic sa pagitan ninyo, hindi lamang sa inyo, kundi sa itaas, at sa ibaba mo rin. Ang lahat ng ito ay darating upang maipahayag.


 Kami, ang Pleiadians, ang Arcturians, ang Sirians, ang Antarians, lahat kami ay nakatanggap ng berdeng ilaw upang sumulong sa huling yugto ng proseso ng pagbubunyag. At ang katapusang yugto ay kayo. Kami, na nagpapakita ng aming sa inyo, at nagpatuloy ka at nagpapahayag sa mundo na hindi ka nag-iisa sa sansinukob, na narito tayo. Iyon ay bahagi ng iyong misyon habang patuloy itong lumalaki. 


Mawawala na ang sandali kung saan ang aming patalastas o ang aming presensya ay ipahahayag ng inyong mga pinuno. Sapagkat marami sa kanila ay hindi mga pinuno ng tao: sila ang mga pinuno ng kanilang mga sarili. At marami sa kanila ang mapapalitan ninyo na lumalaki at ipinapalagay na ang manta ng pamumuno muli. At sinasabi ko ‘muli’ dahil marami sa inyo – ang mga Light Workers at mga Warriors, ang mga Bearers, at ang mga Sharers – marami sa inyo ang nasa mga posisyon ng pamumuno sa mga buhay ninyo nuon, pati na rin sa inyong mga karanasan sa mga bituin ninyo ay nasa mga kapasidad ng pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa, hindi sa pamamagitan ng pagkamakaako, pamumuni ng may pananagutan, hindi para sa pakinabang. 


Kayo, bawat isa sa inyo, ay may pananagutan na patuloy na sumulong upang patuloy na dalhin ang lahat ng mga katotohanang ito sa abot ng makakaya. At habang inaakay sila, marami sa inyong mga responsibilidad ang pagpapalaganap sa mga katotohanang ito sa ibang tao.


Dahil marami ang naghahanap ng kasagutan. Maraming malilito, sapagkat hindi nila alam kung saan sila titingin. Dahil mauunawaan nila na sa kanilang buhay ang katotohanan ay ipinagkaila sa kanila. Sila ay nadaya, tulad ng marami sa inyo na nalinlang sa simula noong una ninyong sinimulang marinig ang mga katotohanang itinago sa inyo.


Ang oras ay ngayon, mga kaibigan ko. Ngayon ang oras upang maabot, upang lampasan ang mga bagay na pumipigil sa inyo nuon pa, upang mananampalataya, kahit na risgo, at abutin ang prutas sa dulo ng baging na maaari lamang makuha pag lumabas.


Sabihin ang inyong katotohanan kahit saan man. At habang ipinapahiwating mo ang iyong katotohanan, ang iba ay magsasalita ng kanila, at ang iba. At ang liwanag ay mahahayag nang higit higit pa. At habang patuloy na ipinahahayag ang liwanag, ang kadiliman ay babalik sa mga anino kung saan sila nanggaling.


 Ang lahat ay kumikilos na. Ang lahat ay nasa pagkilos ng sandali. Kaya pahintulutan ang sandaling iyon na patuloy na bumalalabasngon sa paligid ninyo. 
Ang lahat ng aking kapayapaan at pagmamahal ay nasa bawat isa sa inyo. 
Matagal na akong naghihintay, bilang KaRa, at lahat ng aking mga kapatid dito sa mga delegasyon na binubuo ngayon sa mga sandaling ito ay ipinakikilala sa inyo. At pagkatapos ninyo, sa loob ng mga delegasyon na inyong bubuoin, ay ipakikilala sa marami pang iba. 


Maging mapayapa. Maging mapagmahal. Maging isa.
 
  
ONE WHO SERVES (Na-channel ni James McConnell)
 
Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum; hum, hum. Pagbati sa inyo! One Who Servers dito, at si Shoshanna nandirito rin. Kahanga-hanga! Yay! Yippee! Lahat ng mga bagay na iyon. 


Handa kami na sagutin ang mga tanong. Wala kaming mensahe. Ngunit si Shoshanna, mayroon ka bang mensahe?


 Shoshanna (Na-channel ni JoAnna McConnell):
Siguro, ngunit hindi sa oras na ito.


 OWS: Napakabuti.
 Bago kami magpatuloy sa mga tanong, mayroon kaming isang maliit na mensahe dito, at iyon ay ipagpatuloy ang ginagawa ninyo. Natutuwa kami sa kung ano ang nangyayari sa mga tawag, mga tawag sa telepono, ang inyong talakayan sa panahon ng inyong mga tawag, sapagkat ang mga ito ay hindi pa makakasakit ngayon gaya ng dati. Sila ay nakatuon sa isang paksa, at sila ay nakatuon sa paglipat sa ibang mga direksyon.


 Ito ay kamangha-mangha, dahil dapat mong maunawaan ang mas malalim na mga antas bilang resulta nito. At mahalaga para sa inyo na gawin ito, dahil may napakarami na darating, nag iyong mga naririnig, upang maipahayag, napakaraming mga katotohanan na darating, at napakaraming pag-unawa na kakailanganin sa buong planeta . At kayo ay ang mga ‘unang bantay,’ maaari mong sabihin, ang mga na darating nuon. Yaong mga nuna, ay kung ano ka. At ikaw ay nagbibigay daan para sa mga darating.


Tulad ng sinabi, ikaw ay magiging bahagi ng unang alon, kung ninanais mo. Ang unang alon ng pag-akyat. At habang ikaw ay bahagi ng unang alon ng pag-akyat, ikaw ay magiging kapaki-pakinabang, lubos na kapaki-pakinabang, sa pagtulong sa mga nasa ikalawang alon, at pagkatapos ay ang mga ikalawang alon ay magiging tulong upang matulungan ang mga nasa ikatlong alon. Ito ngayon ay nakalaan sa puntong ito upang maganap, upang gumanap, dito.


Kaya ipagpatuloy mo, ipagpatuloy mo kung sino ka, at ipagpatuloy na andito ka sa ‘perpektong ngayon’ at sa perpektong estado ng neutralidad sa lahat ng bagay.
 Kami ay handa na ngayon para sa mga katanungan. Mayroon ba kayong mga tanong para sa One Who Serves? 


Bisita: Mayroon akong tanong. Mayroon akong malaking “breakthroughs” sa nakaraang linggo. Nais kong malaman kung kami ay makakakuha ng mas maraming enerhiya bago ito mangyari. Ibig kong sabihin, sinasabi ba natin ang mga taong tayo ay “Starseeds”? Ako ay nalilito ng kaunti


 OWS: Kami ay isang nalilito ng konti sa iyong katanungan. Sinasabi mo ba, ikaw ba Starseeds? O sinasabi mo ba…


 Bisita: Sinasabi ko na kami ay makakakuha ng isang malaking alon bago ang lahat ng tao ay nagpapakita. Iyan ang tanong ko. Ang Kaganapan.


 OWS: Maapektuhan ba kayo sa unang alon? Ito ba ang sinasabi mo?


 Bisita: Oo, ang malaking alon. Ang mas malaking alon.


 OWS: Pinag-uusapan mo ba ang Kaganapan?


 Bisita: Siguro. 


OWS: O nagsasalita ka ba tungkol sa tatlong alon ng pag-akyat?


Bisita: Hindi … Natatakot ako na hindi kami handa sa lahat at kung ano ang sasabihin kapag dumating na ang oras. Kailangan kong tandaan kung sino ako, at papunta na ako roon, pero wala pa ako doon at ako ay kinakabahan.


 OWS: Bueno, una sa lahat, kailangan mong isantabi, ang nerbiyos na ito, ang ideyang takot o anumang bagay katulad nito, sapagkat ikaw ay nariyan kung saan kailangan mong maging sa sandaling ito. At iyan lamang ang kailangan mong alalahanin. Patuloy na maging sino ka. 


Patuloy na sundin ang proseso na nasa harap mo at na ginagabayan ka sa bawat sandali, at makikita mo ang iyong sarili habang ang alon ay dumarating, at nagsasalita kami ngayon ng huling alon, na kung saan ay isasaalang-alang Ang Kaganapan o Ang Final Changeover, at sa puntong iyon ay nariya ka kung saan kailangan mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay maliban dito, dahil kung nag-aalala ka tungkol dito, hindi ka magiging kung saan ka kailangan. Kita mo?


 Kaya pahintulutan ang proseso. Sinasabi namin ito ng paulit-ulit. Payagan ang proseso. Sumama sa daloy. At kung gagawin mo ito, ikaw ay naroroon kung saan kailangan mong maging sa puntong iyon kapag dumating iyon. Tama?


 Ang lahat ay mabilis na patungo dito. Ang lahat ay, sa puntong ito, hinahanda ka sa mas malaking lakas na darating. Ito ang dahilan ng grupong ito. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga grupo sa buong mundo ang nagkikita-kita, ay darating upang makilala sa mga iba’t-ibang mga enerhiya na nanggagaling, upang kapag ang mahusay na enerhiya, ang huling enerhiya, pangwakas na alon kung nais mong tawagan ito , Ang Pagbabago ay dumating, na handa ka na sa puntong iyon para dito. Tama? Bilang handa na maaari kang maging sa sandaling iyon. Tama?


 Shoshanna, alam namin na gusto mong dumagdag, dito. 


Shoshanna: Oo, nais naming magbahagi sa iyo, ang aming Mahal na kapatid, maibabahagi ba namin ang aming pananaw sa iyo?


 Bisita: Oo naman.


 Shoshanna: Ang aming Minamahal na kapatid, ang aming nakita sa iyo ay ikaw ay maaaring nababahala tungkol sa iyong antas ng kaalaman, ang iyong antas ng pag-unawa sa kung ano ang magaganap, kung ano ang mangyayari, at ito ay lumilikha ng isang pakiramdam ng takot, nerbiyos, pag-aalinlangan , mga bagay na emosyon ng tao.


 Maaaring may isa o dalawang bagay na dapat gawin upang maghanda upang gabayan ang iba. Ang unang bagay na sasabihin namin sa iyo ay magkaroon ng bukas na puso. At mayroon ka na niyan. Tumuon sa iyong puso, Mahal na kapatid, tumuon sa iyong puso, at buksan ang iyong puso sa lahat na dapat dumating sa iyong lupon ng impluwensya, at ang mga salita na iyong sasabihin ay magiging perpekto, dahil ang mga salita na iyong sasabihin upang gabayan ang iba ay mula sa iyong puso. 


Hindi mahalaga ang isipin kung ano ang sasabihin, alamin kung ano ang sasabihin, pag-unawa kung ano ang mangyayari sa paligid mo dahil, sa sandaling ito, kung bukas ang iyong puso, ikaw ay isang mahabagin at mapagmahal na kalagayan sa sandaling iyon, ang lahat ng kailangan mong sabihin ay ihahayag sa iyo sa sandaling iyon. 


Kaya hihilingin namin sa lahat na huwag isipin kung ano ang mangyari, kung ano ang dapat mangyari, kung ano ang maaaring mangyari, ngunit upang manatili sa sandali na may bukas na puso. Namaste, Mahal na kapatid.


Bisita: Maraming salamat. Kailangan ko iyon.


 Shoshanna: Oo.


 OWS: Napakabuti. Mayroon pa bang mga karagdagang katanungan, dito?


 Bisita: Oo. Maaari mo bang ipaliwanag ang layunin ng autismo at kung paano ito naglilingkod sa mga tao sa planeta?


 OWS: Ang layunin ng autism? At kung paano ito naglilingkod sa mga tao sa planeta? At sino ang nagsasabi na naglilingkod ito sa mga tao sa planeta?


 Bisita: Ang mga magulang.


 OWS: Dumating ka na may pag-unawa na may isang bagay na mabuti tungkol sa prosesong ito, at ito ay mahalaga o kapaki-pakinabang para sa mga nakakaranas nito, parehong mga nararanasan ito nang direkta at mga nasa paligid ng mga iyon ay nagkakaroon ng mga epekto ng partikular na karanasan na ito bilang isang resulta ng pagiging magulang o isang kapatid, o ng isang bagay katulad nito. Kaya, maaari itong maging kapaki-pakinabang bilang isang proseso ng pag-aaral, bilang isang proseso ng paghantong sa kanilang mga nakaraang buhay at patuloy sa mga sumusunod na buhay. At mahalaga ito.


 Ngunit kung ito ay mabuti para sa buong kolektibong, hindi, ito ay hindi mabuti. Ito ay isang bagay na nasa mas mababang mga vibrasyon. Ito ay isang bagay na bahagi ng iyong three-dimensional illusional state, at ito ay hindi isang bagay na magiging mas mataas na mga vibrasyon at mga prikwensiya ng mas mataas na dimensyon. Kaya ito ay hindi mahalaga. Ito ay bahagi ng ilusyon ngayon, at bahagi ng, sabihin lamang natin ang proseso ng buhay na ito, dito, at paglipat ng 3-D matrix
 
May idaragdag ka, Shoshanna?


Shoshanna: Oo, mayroon kaming ibabahagi. Mayroon kaming pananaw na nais naming ibahagi. Maaari ba naming ibahagi ang aming pananaw sa iyo, Minamahal naming kapatid?


Bisita: Oo. Mayroon akong isa pang bagay. Paano ito nauugnay sa Down’s Syndrome?


Shoshanna: Dapat nating ibahagi ang ating pananaw ng anumang sakit, anuman ang kawalan. Anumang bagay na hindi talaga nilikha para sa kapakinabangan ng lahat. Dapat nating ibahagi ang ating pananaw tungkol dito.


Ang bagay na alam mo bilang autism ay isang programa na nagpapatakbo ng damdamin, pisikal, at pag-iisip sa loob ng 3-D na matrix, at ito ay sanhi ng mga natutulog. Ito ay nagiging sanhi ng mga kemikal, ito ay sanhi ng pag-iisip, at ito ay sanhi ng damdamin upang ang takot ay nagiging intrinsic sa mga na maaaring magkaroon ng isang autistic bata.


Ang sasabihin namin sa iyo ay tingnang ang perpeksyon sa lahat ng bagay. Na kung itala mo ang isang indibidwal bilang autistic, ang bata ay magiging autistic dahil ang lahat ng mga nakapaligid sa kanya na nakikinig sa kanya ay gumagawa ng label na nagpapatibay sa programa at nagpapatibay sa takot, at pinatibay ang karanasan. Kaya sasabihin namin sa iyo na kunin ang salitang autistic sa iyong bokabularyo.

Maraming iba ang kumikilos nang iba sa ibang tao, ngunit hindi ito nangangahulugan na may mali sa kanila, nangangahulugan ito na iyon ang karanasan na nais nilang magkaroon sa buhay na ito.


 Kaya’t hihilingin din namin sa iyo na huwag tatakan ang Down Syndrome. Hinihiling namin sa iyo na huwag i-label iyon. Ang Down Syndrome ay nalikha mula sa takot. Kaya mayroon kang isang ina na mas matanda at mayroon kang manggagamot na mga salamangkero na nagsasabi sa kanya na maaari siyang manganak sa isang Down Syndrome na sanggol dahil siya ay 39 o siya ay 40, o anuman ang edad na tumatakbo sa programa. Kaya sasabihin namin sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito ay isang programa na nakabatay sa takot na tumatakbo sa iyong 3-D matrix na dapat mong neutralisahin. Namaste.


OWS: Napakabuti. Mahusay na pagkasabi. 


Isa pang Bisita: Maaari ba akong magsabi ng isang bagay ng mabilis? Sa palagay ko alam ko kunng bakit lumabas ang tanong na iyon. Dahil sa pakikinig sa Kryon tulad ng ginagawa ko ng maraming beses, binanggit niya ang tungkol sa mga batang ito bilang espesyal at hindi linyar at bahagi ng prosesong ito. Sa tingin ko iyan ang dahilan kung bakit sinabi niya iyan. 


Unang Bisita: Tama. Sumasang-ayon ako.


 OWS: Ok. Magpapatuloy nab a tayo? Magpapatuloy tayo sa susunod na tanong kung may isa pa.


 Bisita: Oo may isa pa. Nagtataka lang ako habang dumadalo ako sa ibang grupo sa aking bansa at nagtitipon kami bawat dalawang linggo. Mas kapaki-pakinabang ba ito, o mas maigi na magtipon nang isang beses sa isang linggo sa halip na sa bawat dalawang linggo, o ang pagkakaiba sa oras ng pag-iipon ay walang pagkakaiba sa prosesong ito o naghahanda sa ating sarili para sa lahat ng pangyayari na nangyayari? 


Shoshanna: Ibinabahagi namin?


 OWS: Oo, mangyaring gawin.


 Shoshanna: Ibabahagi namin, naaangkop ba sa panahong ito na mauna sa iyo, One Who Serves?


 OWS: Oo, mangyaring gawin.


 Shoshanna: Ang ating Pinagpalang kapatid, maibabahagi ba namin ang aming pananaw?


 Bisita: Oo pakiusap. Salamat.


Shoshanna: Mahal naming kapatid, inisip mo ito ng mahaba at maigi. Naisip mo ito ng madalas. Naisip mo na marahil na hindi ka nagsisilbi ng maigi kung kayo ay nagkikita lamang bawat dalawang lingo.


 Ngunit ito ang sasabihin namin sa iyo. Sa diwa ng pag-akyat, sa diwa ng paglipat ng kamalayan pasulong, ito ay isang sandali-sa pamamagitan ng sandali na proseso. Ito ay hindi isang bagay na nakakatugon minsan o dalawang beses o tatlong beses. Ito ay isang pagsasanay na dapat makuha ng isa sa pamamagitan ng mas mataas na kamalayan at pag-unawa sa iba bilang isa at pareho. Kaya sasabihin namin sa iyo sa oras na ito, habang naiintindihan namin ang iyong grupo na nakikipagkita sa iyo, makikinabang sila nang malaki sa pamamagitan ng pakikinig ng mensahe nang higit sa bawat dalawang linggo, dahil lahat ay makikinabang mula dito.


 Kaya dapat kang magpasiya kung mayroon kang lakas at pangako na gawin ito para sa kanila. Alinmang paraan, matatanggap nila ang kailangan nila batay sa landas ng kanilang buhay at batay sa kanilang mas mataas na paggabay sa sarili, at maaari mong impluwensyahan at mapadali batay sa pinili mo. May katuturan ba sa iyo, kapatid?


Bisita: Oo meron. Sa tingin ko, oo, ngunit baka kailangan kong gawin ito ng iba, o higit pa.


 Shoshanna: Oo. Nasa sa iyo ito.


 Bisita: Salamat.


 OWS: Gusto naming idagdag dito na kung titingnan mo ang inyong iba’t ibang mga relihiyon at ang mga nakuha sa pag-unawa sa pagpupulong minsan sa isang linggo, para sa iyong iglesia o kahit anong lingguhang batayan, may dahilan iyon. At ang kadahilanang iyon ay para sa pag-uulit. Pagbabalik-balik muli, at makatakas, maaari mong sabihin, kahit na para lamang sa isang maikling panahon, ang ilusyon ng 3-D, o ang matris. At iyon ang ibig sabihin ng mga serbisyong iyon na magkakasama sa isang lingguhan.


 Tiyak na hindi ito nangyari, samantalang ang mga relihiyon ay patuloy na nagkakaroon ng higit at higit na kontrol sa mga tao, at iyon ang kanilang layunin, na huwag magtipon at maging katulad ng bawat isa, iyon ang orihinal na layunin, ngunit iyan ang binago sa matagal na panahon, dito.


 Kaya kung makikita ninyo ang inyong sarili na magkakasama, kung ito ay isang beses sa isang linggo o isang beses sa dalawang linggo, tulad ng sinabi ni Shoshanna, nasa sa iyo ang desisyon.


Ngunit ang mungkahi ay magkakasama nang lingguhan, gaya ng ginagawa ng grupong ito, at ang ginagabayan ni James na gawin ito sa isang lingguhan na batayan dahil sa kadahilanang iyon: ang pagtitipon, tulad ng isip, tulad ng mga puso, magkakasama, tulad ang mga vibrasyoon kahit na higit pa, magkakasama at magkakasama sa isa’t isa bawat linggo. Tama? 


Bisita: Oo. Salamat.


OWS: Oo. Mayroon bang karagdagang katanungan, dito?


Bisita: Mayroon akong tanong. Ito ay tungkol sa Ang Kaganapan. May mga pangitain ako kung paano ito mangyayari, ang pulso, at nakikita ko ang mga tao na nakahiga sa lupa, ang ilan sa amin ay nakatayo pa rin. At mayroon akong ganitong uri ng pakiramdam na ito ay isang mensahe. Ngunit kamakailan lamang nawala ang pakiramdam na iyon. At nagtataka ako kung nagbago ito, kung nangyari na ito, o kung inilabas ko lang ang aking attachment dito. Sapagkat pakiramdam ko ang kagaya ng kanyang enerhiya. Kaya hindi ako sigurado. Kung maaari mong ipaliwanag na kaunti para sa akin. 


OWS: Ang mga enerhiya ay tiyak na naiiba, at patuloy silang naiiba. Patuloy na magiging mas at mas malaki at mas malalaking lakas ang paparating, gaya ng sinasabi natin. Habang patuloy na lumalabas ang mga enerhiya na ito, patuloy mong masusumpungan ang iyong sarili upang makilala ang iyong sarili, upang hindi sila sasalakay o mapanghimasok sa iyong buhay, na kung minsan ay hanggang sa puntong ito. 


Para sa ilan sa inyo na napansin ang mga enerhiya habang lumalakas ang mga ito ay nakakaapekto sa iyong gitnang nervous system at higit pa, at lumilikha ng mga damdamin sa loob ng iyong mga binti at sentro ng iyong puso, at ang iyong tiyan na lugar, at lahat ng mga bagay na ito. At kung saan mo napansin na may mga bloke sa iyong sistema ng enerhiya samantalang hindi mo napansin ang mga bloke na iyon. Ngunit sila ay darating na ngayon sa ibabaw dahil ang mga enerhiya na ito ay tumutulong upang palabasin ang mga bloke na ito. At habang papasok sila at magsimulang bitawan ang mga pagbabawal na ito, nararamdaman mo ang kasidhian o sintomas doon sa puntong iyon dahil iyon. Kaya habang ang mga enerhiya ay patuloy na pumasok, kumumpas at maghanda ka para sa mas malaking enerhiya habang nagpapatuloy sila, pagkatapos ay muli, ito ay bahagi ng proseso. Kaya patuloy na pahintulutan ito.


At, pinaka-mahalaga, tulad ng sinasabi namin, ay nasa NGAYON sa bawat sandali. Huwag tumuon sa nakaraan. Huwag lamang tumingin sa hinaharap at kung ano ang magiging katulad nito. Maaari kang magkaroon ng iyong mga paggunita at lahat ng ito, iyon ay kahanga-hanga, ngunit ito ay magiging kung ano ito ay magiging hindi alintana kung paano mo maaaring isipin ito ay magiging. Kita mo? Ngayon ang iyong mga paggunita ay may kapangyarihan. Ginagawa nila ang proseso na gagawin nito. Ngunit, siyempre, ito ang iyong paggunita sa kolektibong paggunita, o bahagi ng buong patlang ng kabuuan, dito: pangkalahatang isip. At ang lahat ng ito ay isang bahagi ng prosesong ito bilang Ang Kaganapan na paparating. Tama?


 Shoshanna?


 Shoshanna: Oo. Maaari ba naming ibahagi ang aming pananaw? Ngunit maaari ba naming tanungin kung sino ang nagsasalita?

 
Bisita: Oo, pakiusap.


Shoshanna: Oh, humihingi kami ng paumanhin, hindi namin nakilala ang iyong boses. Narito ang sasabihin namin sa iyo, kung maaari naming ibahagi ang aming pananaw sa iyo, kung ito ay angkop? 


Bisita: Oo, pakiusap. 


Shoshanna: Natagpuan namin, Mahal naming kapatiid, na ang iyong pangitain sa simula ay napinsala ng kaunti sa pamamagitan ng takot, at ang iyong pangitain ay lumipat dahil ang iyong takot ay lumipat sa ibang bagay: sa kalmado. Kaya kung ano ang sasabihin namin sa iyo tungkol sa enerhiya ay ang tumatanggap ng enerhiya na natatanggap ang enerhiya batay sa enerhiya ng tatanggap. Kaya ang iyong bukid ay medyo na-neutralisa, at ikaw ay mas tumatanggap at naiiba ang iyong sarili (kung kami ay naiintidihan mo), na lumilikha ng iba’t ibang mga pangitain at iba’t ibang mga karanasan na ikaw ay meron ngayon. Kaya kapag sinabi mo na ang enerhiya ay nawala, o anuman ang iyong mga salita, wala, nagbago ka na. Kaya, kapag nagbago ang isang tao, ang karanasan nila sa anumang bagay, kabilang ang Kaganapan, ay magbabago ayon sa antas ng enerhiya nila. Umaasa kami na may katuturan kami. Namaste. 


Bisita: Maraming salamat. 


OWS: Napakabuti. Mayroon bang pangwakas na tanong dito bago namin tapusin ang channel? 


Bisita: Oo, maliit lamang. Sa tingin ko kami ay paikut-ikot lamang na tanungin ito. Ang pagsisiwalat na ba o ang Kaganapan? 


OWS: Mangyaring ulitin ang tanong. 


Bisita: Sa tingin ko kami ay paikut-ikot. Ito na ba ang pagsisiwalat ng Kaganapan? 


OWS: Ang pagsisiwalat ba bahagi ng Kaganapan? O ang Kaganapan ay bahagi ng pagsisiwalat? 


(Mga Host, Mga Bisita: Tumatawa) 


Bisita: Yung isa o yung isa, hindi ko alam (laughs). 


OWS: Well, inilagay namin iyon doon. Alin ang isa? 


Shoshanna: Pareho ito. 


OWS: Oo. Tama iyon. Pareho ito. Sila ay pareho, at nagtitipon bilang isa. Lahat ng iba’t ibang maliliit na pangyayari, maaari mong sabihin, ang mga maliliit na pangyayari na sinalita, ay nasa proseso ng nangyayari ngayon. At ang mas malaking kaganapan, o Ang Kaganapan, ay nasa proseso ng nangyayari ngayon din. Kaya bahagi ng Ang Kaganapan, bahagi ng lahat ng ito, ay ang pagsisiwalat, hindi lamang sa pagkakaroon ng extraterrestrial, kundi pati na rin ang pagsisiwalat ng lahat ng maraming mga katotohanan na pinanatili, kabilang ang: mga teknolohiya na pinanghihigpitan na gagawin ay darating pasulong, kabilang ang marami sa mga iba’t ibang mga katotohanan na kailangan upang dumating sa unahan upang dalhin mula sa anino at sa liwanag na lumilikha o ang isang bahagi ng paglikha ng marami sa mga problema na dito sa tatlong-dimensional na ilusyon . Kaya lahat ng iyon ay bahagi ng pagsisiwalat at bahagi ng Kaganapan rin. 


Shoshanna, may idadagdag ka? 


Shoshanna: Magdaragdag kami ng isang bagay, kung maaari, ang aming pananaw? 


Bisita: Mangyaring. 


Shoshanna: Okay. Sasabihin namin sa inyo na ito ay napakadali dahil ang bawat bagay ay isang akumulasyon na nakukuha sa susunod na bagay. Kaya ang bawat karanasan at bawat enerhiya ay may kamalayan ng sarili na tumutugma sa kamalayan ng isa na nakakaranas ng enerhiya. Kaya sasabihin namin sa iyo na ang bawat bagay ay isang akumulasyon ng huling bagay at, bilang isang indibidwal ay nagiging may kamalayan, mas may kamalayan, mas umakyat sa kanyang pag-iisip, ang mga enerhiya na kanilang maakit ay magiging mas malaki at mas kapaki-pakinabang sa kanilang personal na pag-akyat. Namaste. 


Bisita: Kahanga-hanga. Salamat. Namaste. 


OWS: Napakabuti. Tatapusin na nating ang channel. Ngunit bago natin gawin, may pangwakas na mensahe ka Shoshanna?


Shoshanna: Oo. Mga Minamahal na nakikinig at maaaring basahin ang mga salitang ito sa ibang pagkakataon, ang lahat ng naririito ay nakikilahok sa mas mataas na antas sa sandaling ito sa huling sandali. Ang bawat isa na aming naririnig ay may higit at higit at higit pang umaakyat na kamalayan, higit at higit pang pag-unawa kung sino sila, kung ano ang maaari nilang iambag, kung paano nila maimpluwensyahan ang mundo. Ang sasabihin namin sa iyo ay wag mag-alinlangan! Nasa tamang landas ka! Namaste. 


Bisita: Namaste. Salamat. 


OWS: Napakabuti. Isasara namin at may pangwakas na mensahe kami, dito, at iyon ang lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa plano, ayon sa mas malaking plano, dito. Hindi namin sinasabi ang maliliit na mga plano na iniisip mo, binabanggit namin ang tungkol sa malalaking plano, dito, kung saan ikaw ay bahagi ng lahat, kung saan ka nakikilahok, higit pa kaysa sa iba, ngunit ito ay isang bahagi ng pagpapatuloy ng pagsasama bilang isa, bilang isang kolektibo, at lahat kayo ay nagtatrabaho patungo sa iyan. At habang patuloy kang nagtatrabaho patungo sa iyan, binubuksan mo ang maraming mga paraan ng pagpapahayag sa loob mo na hindi pa naroroon. 


Kaya’t maraming beses naming sinasabi, patuloy na sumama sa daloy at pahintulutan ang pagpapahayag, payagan ang lahat na makarating sa iyo dahil kailangan nito, dahil ikaw ay naghahanda para sa isang Grand Event! 
Shanti. Sumaiyo ang kapayapaan. Maging ang Isa. 


Mga bisita: Shanti.

19.07.07 – Ang Parilya ni Kristo Ay Muling Naisaaktibo

| youtube |

SAINT GERMAIN (Na-channel ni James McConnell)
 
Ako ang inyong Saint Germain. 
Tinanong ko ang isang ito kung makarating ako sa oras na ito upang makasama ka dahil sa oras na ito na nasa ngayon ka na, sa pagkakataong ito na ikaw ay papalapit na. 
Nagsalita tayo tungkol ng Kaganapan noong nakaraan at kung ano ang Kaganapan, at kung ano ang mangyayari pagkatapos, at kung ano ang pumipigil nito mula sa pangyayari hanggang sa puntong ito. Ngunit ang katotohanan ay, mga kaibigan ko, na ang Kaganapan ay nasa proseso ng pangyayari. Totoo, hindi ito ganap na buo tulad ng iyong inaasahan, ngunit ito ay nasa proseso. Ito ay katulad ng iyong pag-akyat na nasa proseso. Nagtatrabaho ka patungo sa paghantong na ito ng lahat ng bagay na magkakasabay. 
Ang lahat ng mga pangyayari na binabanggit ay nasa proseso. Ang lahat ng mga alon ng enerhiya na nanggagaling ay nagdadala sa inyo sa punto kung saan mo magagawang mapaglabanan ang malakas na enerhiya na darating mula sa unibersal na sentrong araw, mula sa pinagmulan mismo. At ang enerhiya na iyon ay darating sa planeta ngayon. Gaano katagal ang kinakailangan ay depende sa kamalayan ng tao, ang kolektibong kamalayan ng tao. 
At oo, totoo, gaya ng mga itinuturing pa rin ng mga madilim na pwersa, sa sandaling sila ay kinuha sa labas ng larawan, sabihin nating, kapag hindi na sila makakaapekto sa mga pagbabago, maaaring ganap na mangyari ang Changeover. . Kaya’t ikaw ay nasa proseso ngayon. Ang lahat ng iyong ginagawa ay humahantong sa mga sandali kapag ang buong Pagbabago ay maaaring maganap.
Sapagkat totoo na ang Pinagmumulan, Punong Tagapaglikha, ay nagsabi na “tama na.” At sa sandaling ang mga salitang ito, na damdamin, ay binigkas, at ang lahat ay nagsimulang gumalaw. Ang lahat ng mga Galactics ay kumilos, pinapaplano ang kanilang mga proyekto, ang kanilang iba’t ibang mga proyekto, pag-aayos ng kanilang mga delegasyon na ipakilala sa planeta na ipinakilala ngayon sa marami sa inyo sa grupong ito at sa iba pang mga grupo. 
At ng sabihan kayo ni KaRa, ang partikular na pangkat na ito ay inihahanda para sa mga kontak na ito. Hindi namin maaaring magbigay maraming impormasyon sa oras na ito, ngunit alamin na ito ay nasa proseso. 
At oo, may maraming mga bagay na nangyayari sa likod ng mga eksena. Maraming mga bagay na kahit na para sa mga may matang nakakakita ay hindi pa nakikita. Ngunit ito ay darating. At ang mga pahayag ng mga katotohanan ay darating. 
Ang iyong Republika, ang Bagong Republika, o ang Lumang Republika, kahit papaano moito tingnan, ay darating. Ito ay palapit ng palapit na ianunsyo. Ito ay pinipigil ng ilang beses na ngayon, ngunit ito ay darating. Tulad ng iba pang mga bagong paghahayag ay dadalhin pasulong. Ang katotohanan ay nariyan, at ang katotohanan ay mahahayag, sapagkat ito ay KINAKAILANGAN na.
Hindi na mapipigil ng madilim na pwersa, kahit na patuloy nilang sinusubukan, kahit na patuloy nilang iniisip na sila ay may kontrol sa planeta. Pero napagtatanto nila na dahan-dahang wala sa kanila ang kontrol na iyon. Marami pa ang tumanggi na palayain. Ngunit wala na silang magagawa pa. 
Kaya’t alamin ninyo, bawat isa sa inyo, na nagpaplano, naghahanda, hindi para sa mga araw o buwan, o kahit na taon, kahit na sa loob ng maraming siglo, ngunit sa loob ng libu-libong taon na pinaghahandaan ninyo ito bilang isang kolektibong grupo kung saan ang lumang mga kaluluwa ay magkakasama muli bilang alam mo bilang 144,000. 
Ngunit ito ay higit pa sa 144,000 na ngayon. Ito ay sa milyun-milyong mga Liwanag na manggagawa at mga mandirigma na nagtatrabaho upang maisama ang buong Pagbabago na ito patungo sa pangwakas na kresendo, ang hahatungan ng lahat na iyong pinaghahandaan. Ito ang iyong pamana, mga kaibigan ko, mga kapatid. Ang pamana na iyong pinaghahandaan. Ang lahat ng iyon ay halos tapos na. 
Tulad ng sinabi ni Sananda ng ilang beses, ang katapusin ay nariyan sa harap mo. Ang kailangan mong gawin ay kumuha ng kaunting lakas. Pakiramdaman ang adrenaline ay papasok sa iyo sa mga huling sandali habang papalapit ka sa katapusan. At pagkatapos ay maaari kang tumawid sa katapusan
At sa sandaling gawin mo, tulad ng nasabi na, marami sa inyo, dahil sa kung sino ka, dahil sa pamana na iyong dinadala, ay babalik ka at tutulungan ang mga naghihirap sa likod, yaong mga malapit sa katapusan. Sila ang magiging pangalawang alon. Tutulungan mo sila sa kabuuan kung pipiliin mong gawin ito. Pagkatapos ay ang mga ito ay babalik at tulungan ang ikatlong alon. 
Oo, may mga taong pipiliin na hindi umakyat, at iyon ang kanilang desisyon, at ito ay ganap na walang anumang paghatol mula sa amin o sa Pinagmulan. Walang sinumang hukom sa iyo maliban sa iyong hinuhusgahan ang iyong sarili. Laging tandaan iyan. Walang sinuman ang maaaring hatulan ka ngunit ikaw. 
Iiwan ko na kayo ngayon bilang si Saint Germain, alamin na habang nagpapatuloy ang mga panahong ito. At ang oras ay kakaunti ng kakaunti, ang panandaliang mga sandali ay mangyayari pa lamang. Hayaan mo na. Hayaan ang lahat ng mga pagpapalagay. Hayaan ang lahat ng maaaring humahawak sa iyo pabalik para sa pangwakas na tulak na kinakailangan ngayon.
Ako si Saint Germain. Iiwan ko kayo ngayon sa kapayapaan at pagmamahal at pagkakaisa, at para sa Banayad na Lila upang patuloy na maligo kayo, tulad ng pagligo sa sarili ko at marami pang iba noon. Hayaang liguin ka nito. Hayaang linisin ka nito. Ang apoy ng pagmamahal.
  
ONE WHO SERVES (Na-channel ni James McConnell)
 
Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum, hum. Pagbati sa inyo! One Who Serves dito upang makasama kayo. Walang Shoshanna, Minamahal na Shoshanna, dito ngayon. Ngunit kami ay magpapatuloy at gawin kung ano ang maaari naming gawin, sagutin ang inyong mga katanungan. Kung mayroong mga katanungan. 
Gayunman, bago namin gawin ito, mayroon kaming maikling mensahe para sa inyo, at ang mensaheng iyon ay ang magpatuloy. Magpatuloy, kahit na sa tingin mo na minsan gusto mong rumolyo na parang bola at matulog at hindi na gisingin muli. Alam namin na nararamdaman mo iyon minsan, at nauunawaan namin ito. Ito ay normal para sa inyo. Ngunit panatilihing lumalagablab. Panatilihin ang pakikipaglaban para sa finish line na iyon. Ito ay maaabot, kailangan mo lamang magpatuloy. Hayaan dumaloy ang adrenaline na sinabi ni Saint Germain. Gamitin ito para sa isang huling tulak. 
At sa susunod na malalaman mo, ikaw ay nasa tapat na ng linya. Malapit ka na dito. At tatanaw ka sa lahat ng mga buhay na natamasa mo at sasabihin mo ito ay karapat-dapat, ito ay karapat-dapat dahil dumating ako ngayon, dumating na KAMI. Nagtagumpay tayo. Tapos na! 
Mayroon ka bang mga tanong dito, ngayon, para sa One Who Serves? 
Bisita: Oo, One Who Serves. Mayroon kaming isa galing ng email, at siya ay nagtanong kung ang Draco at ang Archons at iba pang tulad ng mga ito na pumipinsala sa lupa ay babalik sa sentrong araw sa galaktik sa oras ng kaganapan? 
OWS: Ang sagot ay oo at hindi. Ang sagot na hindi ay dahil sila ay naging gayon. Marami na ang nakuha mula sa planeta, sasabihin mo, dito, malayo mula sa panghihimasok na sila ay patuloy na nakahawak sa planeta, dito, at hindi na nila magagawa iyon dahil inalis sila sa larawan, yan ang sasabihin namin. 
Ang mga nasa ika-apat na dimensyon at yaong nasa planeta sa ikatlong dimensyon, marami sa kanila ang kinuha. Inalok sila ng liwanag at kung tinanggihan nila ang liwanag, na ginawa ng ilan sa kanila, hindi lahat, ngunit may ilan sa kanila, iyon ay kanilang desisyon. At maraming beses ng sinabi, maaari silang pumunta sa liwanag o maubos ng liwanag. At sa kasong ito, sila ay natupok ng liwanag, na muling nabago sa sentrong araw ng galaktik, habang sinasabi mo, ito, at tama iyan.
May ibang patuloy na nananatili dito sa planeta, parehong pisikal at di pisikal, at ang meron ding pumasok na. At ang mga pisikal na nandito, karamihan ay natanto na ngayon na naabot na nila ang katapusan ng kanilang pamamahala, dito. Hindi na sila makokontrol. Naintindihan nila iyon. 
Ang ilan ay matitigas at patuloy na humahawak, iniisip na sa huling minuto ay maliligtas sila, ngunit hindi ito mangyayari. Walang magiging pagsagip. Walang magiging gantimpala para sa kanila. Sila ay kukunin sa planeta o iaalay sa planeta, iaalay sa kolektibong kamalayan ng planeta, at makakatanggap ng kanilang mga sapat na gantimpala bilang resulta. Ngunit ang ilan sa mga ito pa ay hindi pa natutukoy kung paano ang eksaktong pangyayari. 
Ngunit unawain na ang mga kumokontrol sa loob ng mahabang panahon ay wala ng kontrol. Tama? 
Bisita: Salamat.
 OWS: Mayroon bang ibang mga tanong dito, ngayon? 
Bisita: Mayroon akong tanong, One Who Serves. Kamusta. Nabanggit ni James na kanina na narinig niya na sasabihin ni Pangulong Trump na si John Kennedy, Jr. ay buhay at magpapakita … (ang pag-record ay nagambala) 
OWS: Ngayon ikaw ay nagtataka, upang maunawaan ito, kung buhay si John F. Kennedy, Jr. at kung siya ay bahagi ng pahayag kasama ni Pangulong Trump, ang mga anunsiyo na darating pa, tama ba ito? Ito ba ang iyong tinatanong? 
Bisita: Oo, iyan nga. 
OWS: Gustung-gusto naming masagot ang tanong na ito, ngunit hindi binabawalan kaming direktang sagutin ito. Sasabihin namin na mayroong nangyayari sa likod ng mga eksena na hindi mo pa alam. Ngunit mayroong maraming mga pahiwatig, maraming mga pahiwatig na darating na iba’t-iba. Ang katotohanan ay lumalabas, at ito ay unti-unting nawala, at minsan ay higit pa. At hindi ito maaaring iwanan. At ang mga uri ng mga bagay na iyong nauunawaan ay may katumpakan sa kanila, iyon ay tama. 
Gayunpaman, hindi namin maaaring sabihin nang direkta kung ang isang ito ay kasama mo dito, ngunit maaari naming sabihin na magkakaroon ng ilang mga malalaking sorpresa na darating. Tulad ng narinig mo na sinasabi ng maraming beses, hindi namin nais na sirain ang sorpresa para sa inyo. Kaya kung sinasabi namin ang isang paraan o ang isa, ay parang wala ng sorpresa, nakikita mo? 
Kaya umupo ka lang, magrelaks, panatilihin ang mga seatbelts na nakatali, maghanda at panoorin ang palabas, ilabas ang popcorn. Dahil ang pelikula ay talagang nagsisimula, dito. Tama? 
Bisita: Maraming salamat, One Who Serves. 
OWS: May iba pang mga tanong, dito? 
Bisita: Oo, One Who Serves. Buweno, ang iba pang bahagi ng tanong na iyon na akala ko ay tatanungin, ay mayroon bang malaking pagsisiwalat na dapat mangyari sa ika-4 ng Hulyo, na hindi nangyari? 
OWS: Ang masasabi natin ay tama ito. May oo patungkol dito. Meron sanang ibang patalastas kaysa sa kung ano ang lumabas, at ito ay nabawasan dahil sa iba’t ibang mga kadahilanan. Hindi namin maaaring ibigay ang mga dahilan o sa timing dito, ngunit alamin na may mga plano, at mga plano ay darating pa. Tama? 
Bisita: Okay. At maaari ba akong magtanong din? Iyon ay sakanya, naisip ko, ngunit maaari ko rin bang tanungin ang isa pang tanong, kung maaari? 
OWS: Oo.
Bisita: Okay. Ito ay lumabas ng biglaan na si Brad Pitt, isa sa aming mga artista, ay lumabas bilang parte ng grupo ng pedophilia ng Hollywood. Totoo ba ito, at ito ba ay magiging isa sa mga domino na mahuhulog. 
OWS: Hindi namin sasabihin na ito ay isa sa mga dominos, ngunit oo, ito ay totoo. Nakalulungkot, may katotohanan sa mga ito. Maraming nasa buong planeta ay naghahanap ng mga modelo at ganoon ay hindi magiging tulad ng magagandang modelo. Iyan lamang ang maaari nating sabihin, at tiyak na hindi maaaring magbigay ng mga pangalan dito o anumang katulad nito. Ngunit may maraming katotohanan na may ilang mga madilim na pundasyon sa likod ng inyong buong Hollywood, dito, sasabihin namin. 
Bisita: Okay, salamat. 
OWS: May karagdagang katanungan ba? 
Bisita: One Who Serves, pagbati, may tanong ako.
OWS: Oo? 
Bisita: Nababahala ako tungkol sa mga lindol na nangyayari sa California. Sa palagay ko na ang partikular na lugar na iyan, nakita ko ang ilan talagang misteryosong mga enerhiya sa ilalim ng lupa, at tila ang mga lindol ay hindi natural, na may kaugnayan sa tao sa anumang paraan. Maaari mo bang ipaliwanag ang isang bagay tungkol sa kung ano ang nangyayari? 
OWS: Maaari naming sabihin sa iyo na ikaw ay tama sa iyong pang-unawa na ang karamihan sa mga ito ay hindi dahil sa mundo, ito ay hindi isang natural na pangyayari. 
Sa tuwing magkakaroon ng natural na pangyayari, ang mga taga-Alliance, yaong mga Galactics, ay ginagawa ang kanilang makakaya upang maiwasan ito. Magkakaroon ng pagbangga ng mga plato sa hinaharap, ngunit malayo pa ito sa hinaharap, habang natagpuan natin ito ngayon, kung saan magkakaroon ng malaking sakuna ang baybayin ng California at lahat ng ito, ngunit iyan ay magiging higit pa pagkatapos ng Changeover, at hindi na kailangang mag-alala sa puntong iyon dahil ang mga maaapektuhan nito ay madaling maiiwasan ang sitwasyon sa panahong iyon. 
Tulad ng mga sandali ngayon at mga bagay na nangyayari, ang mga ito ay ang ‘huling paghaplos,’ sasabihin namin, ng mga madilim na pwersa na nagsisikap na gumawa ng kaguluhan dito sa planeta. Ngunit ang magiging malaking kapahamakan ay inililiko ng mga taong handing umunawa kung ano ang nangyayari at maitigil ito bago ito ginawa. 
Ito ay nangyayari ng maraming, maraming beses nang paulit-ulit sa buong planeta. Alam ng mga Alliance bago ang pa gumalaw ang mga cabal. At marami silang ginagawa upang mabawasan ang epekto ng kung ano ang maaaring mangyari. Tama? 
Bisita: Ah, mabuti naman, salamat, One Who Serves. Lubos nagpapasalamat sa aking mga kaibigan sa Galactic. Maraming salamat. 
OWS: Meron bang karagdagang katanungan? 
Bisita: Mayroon akong tanong. Kapag makakasalamuha ka ng isang Espirituwal na Gabay o isang tao sa matris, paano mo malalaman kung makikita mo muli sila? 
OWS: Mangyaring ipaliwanag pa. Kapag nakita mo ang mga ito sa matris? Ano ang iyong tinutukoy, dito? 
Bisita: Tulad ng isang tao, isang tao na isang gabay na tumutulong sa iyo sa buong paglalakbay mo, sa buong paglalakbay mo. 
OWS: Ikaw ay nagtataka kung makikita mo sila pagkatapos ng Changeover? Pagkatapos ng Kaganapan? Pagkatapos ng pag-akyat? 
Bisita: Oo. 
OWS: Sigurado. Siguradong-sigurado. Hindi lamang makikita mo ang iyong mga gabay at muling pagsasama-sama sa iyong mga gabay at sa iyong pamilya mula sa Galactics at Agarthans, ngunit makakasam rin ang mga mahal sa buhay na pumanaw sa mga buhay na ito, dito. Kaya lahat ng iyon ay nasa mangyayari. Ang muling pagsasama-sama ay kung ano ang mangyayari. Sobra pa sa maaari mong isipin, dito. Okay. 
Bisita: Oo, salamat. 
OWS: May karagdagang tanong, dito? 
Bisita: Mayroon akong tanong.
OWS: Oo. 
Bisita: Si Pangulong Trump ba ay magpapahayag ng Republika sa ika-4? 
OWS: Iyan din ang hindi natin masasabi nang direkta, ngunit habang sumasagot kami sa naunang tanong, iyon ay bahagi ng pagpapahayag sa darating na panahon o kapag ang vibrasyon (sinisikap naming huwag gumamit ng ‘panahon’-ayaw naming subukan,’ hindi namin ginagamit ang ‘oras’ ngayon kung maaari naman, tinangka naming gamitin ang ‘vibrasyon’), kaya kapag ang vibrasyon ay tama para dito, ito ay magaganap, at maraming mga anunsyo kasama rin nito. Marami ang pinlano. 
Bisita: Salamat. 
OWS: Oo. May karagdagang katanungan? 
Bisita: Mayroon akong isa pang tanong. Maaari mo bang bigyan kami ng ilang mga paraan kung saan maaari naming alagaan ang aming mga katawan upang matulungan kaming pumunta sa mas mataas na enerhiya ng vibrasyon na aming nararamdaman? Hindi nahihilo, o may sumasakit ang ulo, o nakakaramdam ng pagod? Mayroon bang ibang paraan upang matulungan ang aming sarili? 
OWS: Hay naku, Mahal na kapatid. Iyon ang ginagawa namin sa loob ng maraming taon, dito, kasama ang grupong ito sa mga tawag na ito kada Linggo. Ang paggawa nito, baka hindi mo alam na nangyayari ito. Sa tuwing ginagawa mo ang mga meditasyon na ito, ikaw ay sumasama dito. Nagtatrabaho ka upang magparami sa mga enerhiya, nagtatrabaho upang magawang makuha ang mga enerhiya na dumarating at maunawaan kung ano ang una sa lahat, dahil pagkatapos nyan pinapalayas ang takot.
Nakikita mo, kung nagsisimula kang makaramdam ng pagkahilo, kung ang iyong puso na tumitibok, at mga bagay na tulad nito, sa nakaraan ay magkakaroon ka ng takot at mag-iisip, “oh, hay naku, aatakhihin ako sa puso.” Ngunit ngayon ang takot ay nawawala dahil napagtatanto mo, “oh, ito ay sintomas ng pag-akyat; oh, ito ay isang alon ng enerhiya na dumarating at ito ay mas malakas, ngunit maaari ko itong pangasiwaan ngayon. ” 
Ito ay naganap sa The James. At siya ay nagkaroon ng eksaktong proseso ng pag-iisip. “Oh, kung ano ito ngayon, nagkakasakit ako, o ito ay isang bagay na tungkol sa aking puso,” o isang bagay na katulad nito. At pagkatapos ay sinabi niya, “Hindi, hindi, ito ang mga enerhiya na dumarating; ito ay mas malakas na enerhiya, at ako ay makatiis nito. “Iyon ay kung ano ang nangyari, at di-nagtagal nawala na ang lahat. 
Kaya iyan ang sasabihin namin sa inyo: huwag kayong matakot sa bagay na ito, dito. Ang takot ay magdadala ng mga bagay na ito nang higit pa. Magmahal. Magalak ka. Maging masaya. Pakiramdaman ang kaligayahan sa loob mo kaysa sa depresyon, kaysa sa mga tulad doon. Lumabas sa kalikasan, tiyak. Iyon ay palaging lunas para sa karamihan ng bagay dito tugkol sa mga sintomas ng pag-akyat. Lumabas sa kalikasan. Kung sa tingin mo ito ay parating, lumabas sa araw. Pakiramdaman ang araw. Lumabas sa kalikasan at tingnan ang mga puno. Tingnan ang kagandahan sa mga puno at mga halaman. 
Tingnan ang kulay, habang nagbabago ito ngayon, dahil ang iyong ikatlong mata ay bumubuka. Napansin mo ba ang lahat na? Napansin mo ba ang pagbabago ng mga kulay na nasa kalikasan ngayon? Ang katinuan, ang liwanag? Dahil lumilipat ka sa isang mas mataas na dimensyon, dito. At habang patuloy na lumalaki ang mas mataas na dimensyon dito, makikita mo ang marami, mas matingkad na mga kulay kaysa sa nakikita mo noon. 
Umaasa kami na ito ay sumagot sa iyong katanungan kahit papaano. Kami ay nagtatrabaho dito sa iba’t ibang paraan upang maghanda sa inyo para dito. Tama? 
Bisita: Oo. Maraming salamat, at nais ko ring pasalamatan ka sa lahat ng mga pagkakaugnay na nararanasan ko sa mga araw na ito na kahanga-hanga. 
OWS: Napakabuti. Huwag kang magpa-salamat sa amin para sa mga synchronicities, pasalamatan ang iyong sarili. Sapagkat ikaw at ang iyong Mas Mataas na Sarili ang lumilikha nito. Okay?
 Bisita: One Who Serves? 
OWS: Oo?
Bisita: Mayroon akong mabilis na tanong. Ano ang ibig sabihin nito kung hindi mo nararamdaman ang mga sintomas ng pag-akyat? 
OWS: Ano ang ibig sabihin nito kung hindi mo ito nararamdaman? 
Bisita: Oo. Nangangahulugan ba iyon na ang mga enerhiya ay hindi nakakaapekto sa iyo, o hindi sila pumapasok sa loob mo? Oo, hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. 
OWS: Sasabihin namin na tama ito. Kung hindi ka nakakaramdam ng mga sintomas ng pag-akyat, at ang mga alon ng enerhiya ay dumarating at hindi mo nararamdaman ang mga ito, malamang ikaw ay patungo na, dito. Huwag mo itong alalahanin. Dahil hindi ka nahihilo, o nakakaramdam ng mga mabilis na pagtibok ng puso, o nakakaramdam ng sakit sa tiyan, o mga tulad nito, ikaw ay magbunyi na gumagalaw ka at huwag mag-alala tungkol dito. Dahil ang mga alon na ito ay dumarating, at naaapektuhan nila ang lahat sa buong planeta sa iba’t ibang mga alon, o iba’t ibang mga paraan, dito, iba’t ibang mga alon din, ngunit oo, iba’t ibang mga paraan. 
Bisita: Okay. Bagaman may isang bagay, kung mayroon kang kalagayan, sabihin natin, sa loob ng mahabang panahon, at ito ay tila lumalala sa paglipas ng panahon, maaaring ang enerhiya na pumapasok ba ang dahilan ng paglala , ito ba ay isang sintomas ng pag-akyat? 
OWS: Ikaw ay nagsasalita ng iyong isyu sa iyong likod, tama? 
Bisita: Oo. 
OWS: Oo. At ang iyong isyu sa iyong likod, tulad ng aming siinabi ng maraming beses sa iyo nuon, ay hindi mawawala hanggang sa ikaw ay handa na upang ito ay mawala. Sa ibang salita, alam namin na gusto mo itong mawala, ngunit hindi mo hinayaan ang mga disenyo na nagdala sa iyo dito. At napagsabihan ka na naming nito noon. Ang mga pattern ay mananatili ng mananatili ng mananatili. Kailangan mong palayain iyon. At kapag nakatuon ka na ang mga pasakit na ito ay naroroon, mananatili sila roon. 
Ngayon alam natin na mas madaling sabihin kaysa gawin. Naririnig namin sa iyong pag-iisip. “Oo tama, maaari mong sabihin, sigurado, maaari mong sabihin na dahil wala kang mga sakit sa likod.” Ngunit maaari naming sabihin na ito ay mawawala habang patuloy kang lumipat sa mas mataas na vibrasyon. Dahil sa mga mas mataas na vibrasyon, mas mataas na prikwensyang dimensyonal, hindi ka maaaring magkaroon ng mga sakit tulad nito. Kaya tumutok. Tumutok, tumuon, tumuon sa kalikasan hangga’t maaari, at makakatulong ito upang mapawi at sa kalaunan maalis ang lahat ng ito. Okay?
Bisita: Sige. Maraming salamat. 
OWS: Kailangan naming tapusin ang channel dito, ngayon. Humihingi kami ng paumanhin, hindi na kami makasagot ng anumang mga katanungan. 
Kami ay lalabas na ngunit, bago namin gawin, hihilingin lang namin sa iyo na maging handa. Patuloy na maging handa. Alam namin na sinabi namin ito noon, at sasabihin mo, “oo nga, One Who Serves,” kami ay handa na, tayo na, tayo na! “Ngunit, pagdating nito, minsan ay masyadong malakas para sa inyo. Kaya pagkatapos ito ay lalayo ka. Kami ay nagsasalita tungkol sa mga enerhiya, ngayon. Ang mga alon ng enerhiya na dumarating. At patuloy silang darating patungo sa planeta at lahat ng buhay dito sa planeta ng patuloy, habang papalapit ng papalapit sa pangyayari, dito, sa The Great Changeover, at darating na. 


Shanti. Sumainyo ang kapayapaan. Maging isa.

19.06.30 – Maghanda sa Pagbabago

| youtube |

SANANDA (Na-channel ni James McConnell)

Ako si Sananda.

Tulad ng nakasanayan, kasiya-siya na makasama ka upang makipag-usap sa iyo sa mga ganitong paraan, lalo nang alam natin na hindi malayo sa hinaharap ang ganitong uri ng komunikasyon ay hindi na kinakailangan. Sapagkat tatanggap ka ng iyong sariling komunikasyon sa telepatika hindi lamang sa aking sarili, kundi sa lahat ng mga gabay, lahat ng mga nangangasiwa sa iyo. Lahat kayo ay inihahanda para sa mga ganitong uri ng komunikasyon upang matulungan kayo na patuloy na gagabay sa inyo sa pamamagitan ng proseso ng pag-akyat na ito.

At oo, ang Aking Minamahal na Kaibigan, ito ay isang proseso. Ang iyong pag-akyat ay isang proseso. At lahat kayo ay dumadaan sa prosesong ito ngayon mismo. Wala ni isa sa inyo na nasa tawag na ito, walang isa sa inyo na sumasalamin sa mga salitang ito na hindi dumadaan sa proseso ng pag-akyat sa oras na ito.

Ngayon ang buong pag-akyat ay nagiging iba’t ibang mga kuwento, dahil ang ilan sa inyo ay mas matagal makapunta sa prosesong ito. Ang iba ay maaaring, sa isang iglap lamang, ay maaaring pumunta sa pamamagitan ng buong pag-akyat habang ang mga enerhiya ay patuloy na tumaas, habang patuloy kang makakapag-pasadya at kumuha ng mga enerhiya na nasa loob mo, tulad ng ginagawa mo ngayon.

Nagsasabi ka ng mga bagay na tulad ng hindi pagkain ng karne, at iyan ang makatitiyak sa iyong pag-akyat. Hindi iyan mismo ang magtitiyak sa iyong pag-akyat.

Ano ang magtitiyak sa iyong pag-akyat ay ang iyong pinili sa bagay na ito. Pinili mo kung gusto mong umakyat o kung nais mong manatili sa tatlong-dimensional na lupain o sa mas mababang ikaapat na dimensyon. Ginusto mo iyon. Hindi ito para sa atin na pumili. Ito ay para sa iyo upang pumili. At nakabatay din ito sa mga kontrata na pumasok ka sa kung paano mo gustong magpatuloy sa mga panahong ito.

Ngunit maaari ko bang sabihin sa iyo na ang bawat isa sa inyo ay dumadaan sa proseso ng pag-akyat na ito ngayon, lahat kayo ay makakakuha ng mga lakas ng ito sa loob ninyo, ang mga alon ng enerhiya na dumarating at papasok, at pumapasok , pinasabog ang lupa sa mga enerhiya na ito. At ang ilan sa inyo ay may mas mahirap ang oras na ito kaysa sa ginagawa ng iba. Ngunit ito ay naiintindihan. Ito ay inaasahan.

Ngunit laging maunawaan na kahit na hindi namin alam nang eksakto kung paano ang lahat ng ito ay magaganap. Dahil sa narinig mo ang maraming mga relasyon mula sa maraming iba’t ibang mga mapagkukunan, ito ay hindi pa nagagawa sa paraang nangyayari ngayon , ang iyong pag-akyat, at ang pag-akyat ng isang planeta nang sabay-sabay. Ito ay hindi kailanman nangyari. Kaya hindi namin alam nang eksakto kung paano ito mangyayari sa loob ng bawat isa sa iyo, dahil bawat isa sa iyo ay iba, at sa iba’t ibang antas ng pag-akyat.

Ngunit maaari kong sabihin sa iyo na may tatlong alon ng pag-akyat na mangyayari. At ito ay kung ikaw ang unang alon, o ang pangalawa, o ang pangatlo ay magdedepende sa iyo.

Ngunit maaari ko ring sabihin sa iyo na ang pangkat na ito, at maraming iba pang mga grupo na inihanda para sa unang alon. Ang mga ito ay nasa iyo kung handa ka na sa maging unang alon ng pag-akyat. Kung kayat sa sandaling ikaw ay lumipat sa pamamagitan ng pag-akyat at ganap na nakumpleto ang iyong sariling personal na pag-akyat,ikaw ay makakabalik at makatutulong sa iba sa likod mo na dumarating sa ikalawang alon, at ang ikatlong alon.

Iyon ang dapat ninyong gawin, lahat kayo. Tayong lahat, ang mga Banayad na manggagawa at mandirigma. Narito kayo upang gawin ito: upang ihanda ang daan. Tulad ng marami ang naghanda ng daan para sa akin sarili bilang Yeshua. Maraming nauna sa akin. Yaong mga kilala mo bilang mga Essenes, ang John the Baptist , ang mga Disipolo, marami sa iyo ang nakatulong upang ihanda ang daan. At sinasabi ko marami sa inyo, marami sa inyo ang naroon sa iba’t ibang aspeto sa mga panahong iyon.

Iyon ang dahilan kung bakit narito ka na ngayon sa pangkat na ito, sapagkat nakabalik kang muli, ang mga ilan sa inyo, ang mga Essene, ang ilan sa inyo, ang iba sa inyo, ang mga Disipolo, kung hindi ang tuwirang labindalawa na nasa paligid ko, kung gayon marami pang iba na nakapaligid sa akin. Ito ang mga lumagom ng mga bagay na iyong natutunan sa mga oras na iyon at muling pag-aaral sa mga oras na ito ngayon. Itong lahat at tungkol rito.

At sasabihin ko sa iyo, na habang patuloy na dumarating ang mga alon na ito, at ang mga pangyayaring celestial ay patuloy na magaganap, ang lahat ng ito ay paghahanda para sa darating na dakilang kaganapan. At para sa oras na iyon, walang sinuman ang makakapag sabi. Ngunit maaari naming sabihin na dahil sa kamalayan, ang iyong kolektibong kamalayan dito sa planeta, at lahat ng mga tumutulong sa prosesong ito, kapwa sa planeta, sa planeta, at sa itaas ng planeta, lahat na tumutulong sa proseso, ay nagdadala sa iyo mas malapit sa grandeng kaganapan, sa oras na iyon, ang sandaling iyon ang lahat ay magpapalit sa isang iglap lamang. Iyan ang iyong pinag hahandaan para sa iyong sarili.

Iyon ang dahilan kung bakit namin sinasabing “ikabit ang iyong upuan-sinturon”sapagkat ang mga panahong darating ay maaaring maging mahirap. Ngunit iyon ay sa paghahanda para sa mga panahong darating na magiging kalmado, napakaligaya, at sa maraming aspeto ng isang kahanga-hangang karanasan na hindi namin marahil maaaring ipaliwanag o tutulong sa iyo upang maisalarawan sa oras na ito. Ginagawa namin ang aming makakaya upang matulungan ka sa pag-unawa kung ano ang maaaring maging katulad nito. Ngunit ito ay tunay na lampas sa iyong pinaka mabangis na imahenasyon sa oras na ito ng kung ano talaga ito.

Ako si Sananda. Iniwan ko kayo ngayon upang magpunta sa kapayapaan at upang patuloy na ibahagi ang pag-ibig sa paligid mo, ibahagi ang liwanag sa lahat ng mga nakikipag-ugnay sa iyong liwanag. Sapagkat ganiyan ang patuloy na pagtaas ng kamalayan sa buong planeta.

Lumakad ako ngayon at anyayahan ang aming kapatid, KaRa, na sumama sa iyo.

Kapayapaan at pagmamahal ay makakasama sa iyo ngayon.

KaRa (Na-channel ni James McConnell)

Ako si KaRa.

Ito ay isang kahanga-hangang kasiyahan upang makasama ka, upang ibahagi sa iyo, upang patuloy na tulungan kang maranasan ang lahat ng mga bagay na hindi lamang darating, ngunit narito na ngayon.

Ikaw ay nasa pagdating, sa mga nakaraang sandali. At oo, narinig mo na noon mula sa maraming magkakaibang pinagkukunan. Marami sa amin ang nagsasabi sa iyo nito. Sapagkat may mga sandali na kung kailan ang lahat ng bagay ay babalik, at makikita natin na paparating na ito. Ngunit pagkatapos, sa mga nakaraang sandali, may nangyayari upang ilagay ang tinatawag mong ‘ a monkey wrench’ sa mga gawa at hinahanda ito upang ihinto ito mula sa nangyayari

At ang mga iyon, siyempre, ang mga yaong patuloy pa ring nagtataglay ng mga madilim na pwersa sa loob ng mga ito, patuloy pa rin na mananatili sa mga anino hangga’t makakaya nila. Ngunit hindi sila maaaring manatili doon ng mas matagal, dahil ang liwanag ay ipinakita sa kanila. At habang patuloy na lumiwanag ang ilaw sa kanila, lumalabas sila sa mga anino. At habang lumalabas sila sa mga anino, ang mga tao ay nakakaalam ng higit pa at higit pa sa kanila at kung ano ang ginagawa nila sa planeta at sa mga tao, at sa lahat ng buhay dito sa planeta.

Ngunit ang lahat ay magbabago at magbabago. Dahil, tulad ng alam mo, ang katotohanan ay darating , pa rin. Dahil ito ay tungkol sa iyong kolektibo at indibidwal na pag-akyat. Ito ay tungkol sa pag-akyat ng planeta, at lahat ng mga ito ay sa loob ng planeta rin.

At oo, kahit na sa loob ng planeta ay dumadaan din sa kanilang proseso ng pag-akyat. Sapagkat habang ang isa ay umakyat, lahat ay umakyat, lahat ay pinili, lahat ay handa na. At ang lahat ng desisyon ay nasa inyo. Marami sa inyo ang gumawa na ng desisyon, dahil kung hindi, kayo ay hindi makikinig sa tawag at mga salitang ito, at nakikinig sa patnubay na ibinibigay namin. Ito ay oras na upang lumipat sa susunod na antas. At kapag maabot mo na ito, ang susunod na antas, at iba pa.

Maraming mga proyekto ay nasa mga gawa. Narinig mo ang ilan sa kanila. Kami, ang Pleiadians, ay may mga proyekto. Ang mga Sirians ay may mga trinatrabaho. Ang Andromedans, ang mga Antarians, at iba pa, at iba pa. Lahat kami ay nagtatrabaho ng magkakasama upang dalhin ang mga pagbabagong ito, at maihatid ang buhay na may bagong halaga, buhay na lampas na upang makamit ang isang ganap na bagong kahulugan, isang ganap na bago at mas mataas na antas ng kamalayan. At kapag sinabi kong ‘biglang tumigil,’ binabanggit ko ang mga programa na nasasangkot ka sa loob ng mahabang panahon, at ang programa na iyon ay nagwawakas.

Dahil hindi ka maaaring lumipat sa mas mataas na pagyanig, at samakatuwid ang mas mataas na mga sukat, ang nagdadala ng programa sa iyo, ang isang programa na sa anyo ng mga pagkagiliw na iyong dala sa buhay pagkatapos ng buhay, mga pagkakasunod sunod na iyong dinala sa buhay. Ngunit dahil sa kung sino ka, bawat isa sa iyo, bilang kabilang ka sa 144,000, na patuloy na nagtutulungan kasama ang 144,000, kayong lahat, ay darating sa isang punto kung saan ninyo maaabot ang tuktok, marating ang kasukdulan sa lahat na iyong pinagtatrabahuhan. Ang oras na iyon ay nasa iyo ngayon. Ang katotohanan ay darating sa maraming aspeto. Makikita ito sa maraming aspeto.

Ang mga anunsiyo ay inihanda upang magdala ng katotohanan sa mga oras na ito. Marami ang mga bagay na nangyayari sa paligid, at para sa ilang oras, ay malapit nang dumating sa harapan, malapit nang maisasakatuparan ang kolektibong kamalayan, ng publiko, sa pamamagitan ng lahat ito, parehong nagising at yaong mga hindi pa nagising ngunit mulat sa kanilang pagkakatulog, tulad na lamang sa iyo.

Tumingin sa himpapawid, sapagkat maraming mga pagbubunyag na darating din doon. Maraming na ang nangyayari , ngunit marami pa ang ibubunyag sa mga handa nang makita at makakita ang mga mata, ngunit may bukas na pangatlong mata. Sapagkat ito ay nasa mas mataas na mga vibration na nasaksihan mo sa mga pangyayari na paparating.

Ako si KaRa. Iniwan ko kayo ngayon, lahat kayo, aking mga kapatid, aking mahal na mga kaibigan, upang patuloy na sumulong sa mga panahong ito kung saan ang mga anino, kung saan ang kadiliman ay inihahayag ng liwanag nang higit pa at higit pa.

Kapayapaan at pagmamahal ay sumama sa iyo.

ONE WHO SERVES (Na-channel ni James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum, hum, hum. Pagbati sa iyo! Isang Naglilingkod dito. Si Shoshanna ay nakatayo sa pamamagitan ng handa upang pumunta, handa na gawin ang kanyang bagay, at handa na kaming gawin ang aming bagay. At handa ka na ring gawin ang iyong mga bagay, hindi ba?

Bisita: Oo!

OWS: Oo! oo ikaw, handa ka na!

Inihanda ka; ikaw ay handa na. At alam namin na marami sa inyo, karamihan sa inyo ay naroroon diyan sa upuan ng drayber na ang inyong mga seatbelts ay itinatag na tulad ng paulit-ulit na nagmumungkahi sa inyo, at handa na para sa mga pagbabagong ito.

Subalit naiintindihan din na habang lumalaki ang mga pagbabagong ito, narito ka pa rin sa kalawakan ng maraming oras, at doon ay magpapatuloy ka upang mahanap ang iyong sarili ng maraming oras habang ang mga pagbubunyag na ito ay nagsimulang lumapit. At habang ginagawa nila, maaaring may ilang mga pagpapatigil na maaaring mangyari. Ang mga paghinto sa iyong koryente, mga paghinto sa paghahatid ng iyong pagkain, ang lahat ng mga bagay na ito ay maaaring mangyari. Hindi nila sinasabi , ngunit maaari itong mangyari.

Ito ay bahagi ng paghahanda. Ito ang bahagi ng pagiging handa para sa mga pagbabagong ito. Maghanda para sa mga pagbabago. Ito ang pangalan ng partikular na tawag na ito. At mahalaga para sa iyo na tiyakin na habang nagbabago ang mga pagbabagong ito, ikaw ay handa na para sa kanila.

Hindi masakit na magkaroon ng kaunting tubig sa gilid na inihanda. Hindi masakit ang pagkakaroon ng ilang pagkain sa iyong mga platera na inihanda. Hindi masakit na magkaroon ng isang sistema na handa upang pumunta sa kaso may ilang mga paghinto sa iyong kuryente, at mga uri ng mga bagay. Ngunit unawain, kahit na mangyari ito, na ito ay para lamang sa isang maikling panahon. Ito ay tungkol lamang sa paghahanda ngayon, iyon lang.

Mayroon ka bang mga tanong ngayon para sa One Who Serves? Alam namin na mayroong dalawa dahil sa natanggap naming sulat at ito ay matutulungan namin, at ni Shoshanna.

Bisita: sasabihin ko ang mga tanong na iyon. Ang una ay: paano ang mga enerhiya na darating sa lupa na nakakaapekto sa proseso ng pag-akyat?

OWS: Oh aking kabutihan. Ang mga enerhiya na dumarating sa lupa, AY nanggagaling sa lupa, at nakaka apekto sa ganap na proseso ng pag-akyat. Kung ito ay hindi para sa mga enerhiya, ang mga alon ng enerhiya na dumarating, ang iyong proseso ng pag-akyat ay tatagal ng mas mahaba kaysa sa nakalaan na gawin sa oras na ito.

Kaya maintindihan mo na ang mga alon ng enerhiya, habang patuloy silang pumasok, ay nagbabago at nagbabago ang kamalayan dito sa planeta, sa marahas na mga panahon, at ang proseso ng pag-akyat ay puspusan, maaari mong sabihin, buong pamumulaklak, dito. Kaya patuloy mong payagan ang mga enerhiya na dumating sa iyo. Pakiramdaman mo ito. Alamin kung ano sila.

Maaari magkaroon ng ilang pagbigo ng mga balak bilang dumating sila, at maaaring maging sanhi ng ilang mga isyu sa iyong katawan, ang iyong pisikal na katawan, ngunit ito ay dahil ang iyong DNA ay binago, dito. Ang iyong napaka-cellular na istraktura ay binago, dito. Kaya kailangang magkaroon ng ilang mga uri ng mga isyu, kung ano ang tinatawag mong mga sintomas ng pag-akyat, na kasama ito.

At habang patuloy itong mangyayari, magpapatuloy ka pa rin sa mga enerhiya na ito habang ginagawa mo. Subalit naiintindihan din na habang patuloy kang lumilipat sa iyong mga vibration at sa mas mataas na dimensional na mga prikwensya sa oras ng pagpunta mula sa ikatlo, sa ikaapat at ikalima, at pabalik sa ikaapat, at pabalik sa ikatlo, at sa ikaapat at ikalima-bilang na ito patuloy na mangyayari, ang mga sintomas ng pag-akyat na ito na ikaw ay nagkakaroon ay magiging mas mababa at mas mababa at mas kakaunti. Ngunit kung sa ilang mga punto sila ay maging masyadong marami para sa iyo upang mahawakan,hilingin lamang sa kanila na maibalik ang ilan at magagawa nila.

Subalit, kung ikaw ay malakas ang loob at nais mong dalhin ito nang kaunti nang mas mabilis, payagan ang mga sintomas na ito na lumabas para sa iyo. Payagan ang mga enerhiya na ito, sa halip, upang makapasok sa katawan at lumikha ng mga sintomas ng pag-akyat na ito, alam nila na sila ay pansamantalang lamang at nagkakaroon sila ng epekto hindi lamang sa iyong pisikal na katawan, ngunit maging sa iyong astral at sa iyong etheric at ang iyong kaisipan, at iba pa. Ang lahat ng ito ay naapektuhan dito, maliwanag?

Shoshanna?

SHOSHANNA (Na-channel ni JoAnna McConnell):

Sinagot mo ito nang mahusay, kaya hindi namin nais idagdag.

OWS: Napakabuti.

Bisita: Oo, hiniling ng bisita sa mensahe ang Bahagi B: Ano ang mga malaking kaganapan na umaakay sa aming galaktikong pamilya na gumagawa ng pisikal na pakikipag-ugnay sa amin?

OWS: Napakabuti. Susubukan namin ito ni Shoshanna kung nais niyang magsimula dito.

Shoshanna: Nais naming ibahagi sa aming pananaw. Ang tinatawag mong galactic family ay nasa planeta na ito para sa mga oras ng paggawa ng maraming kontak sa maraming mga tao na handa upang matanggap ang kamalayan na nais ipamahagi ng mga galaktikong bagay na ito. Ito ay hindi bago. Ito ay hindi isang bagay sa hinaharap, habang tinatawag mo ang hinaharap. Ito ay nagaganap para sa mga eon ng panahon.

Kaya kung ang dapat mong maunawaan ay kung nais mong makipag-ugnayan nang personal sa iyong galaktikong pamilya, ay dapat mong ipatuloy na pagtrabahuin ang iyong vibration, na maki ayon sa iyong prikwensya, trabahuin mo ang iyong mga malalapit na bagay, trabahuing pakawalan ang mga pan teknolohiyang umiiral sa larangan na ito at ikaw ay lumikha ng isang pambungad para sa mga bahagi ng iyong pamilya upang bumati at makilala ka, at ganun din sakanila para sa kanila na makilala ka at ikaw na makilala ang mga ito.

Ang dapat maintindihan ng lahat na ito ay hindi bago. Ito ay hindi lamang sa iyong panukala, hindi sa iyong karanasan dahil hindi ka pa ganap na magiging handa para dito. Namaste.

OWS: Oo, at idaragdag namin dito sa mga galaktiko, tulad ng sinasabi mo dito, kapag gumawa sila ng personal o pisikal na pakikipag-ugnay sa mga nasa planeta, malalaman mo ito. Ito ay hindi kalakihang kaganapan, ito ay mangyayari lamang sa oras na iyon. Malalaman mo ito nang walang alinlangan kung nasaan sila, narito sila upang makasama ka, at susundin ang mga pagbabagong iyon na sinasabi sa loob ng ilang panahon, dito, ang mga pagbabagong iyon na kinakailangan upang maipaliwanag, sasabihin namin, sa puwersa ng kadiliman, upang dalhin ang lahat sa liwanag. Iyan ang kinakailangan, at iyan ay papangunahan sa lahat ng mga pangyayaring iyon ng pakikipag-ugnay mula sa mga nagmumula sa mga bituin. maliwanag?

Mayroon bang iba pang mga tanong dito ngayon?

Bisita: Pagbati. Nagtataka ako sa sinabi mo kamakailan ang tungkol sa grupo o ang sibilisasyon na pinangalanang ‘The Shalania.’

OWS: Hindi kami eksaktong pamilyar sa iyong sinasabi, dito. Maaari kang maging mas spesipiko?

Bisita: Oo. Si Bashar ay nagsalita ng maraming beses tungkol sa unang grupo na makipag-ugnay sa aming sibilisasyon. Tinatawag niya silang The Shalania. Nagtataka lang ako kung ito ba ay sumasalamin sa iyo.

OWS: Ngayon naiintindihan namin. Hindi namin alam ito sa terminong ito. Ngunit may mga grupo na iyon, tulad ng sinasabi mo. Hindi namin ibibigay sa kanila ang mga pangalan tulad nito. Ngunit may mga grupong iyon na gumagawa ng kontak. Maaari rin nating sabihin na may mga grupo na nakipag-ugnayan noong nakaraang taon dito. Yaong mga Pleiadians lalo na, at iba pa na nakikipag-ugnayan sa ilang mga indibidwal, ilang mga grupo dito sa planeta sa matagal na panahon .

Ngunit kung ano ang iyong binabanggit ay higit pa sa isang pandaigdigang pakikipag-ugnay ang magaganap dito, at ang partikular na pangkat na ito at iba pa, ay inihahanda din sa iba’t ibang mga delegasyon na binabanggit na pinagsasama at magkakasama nang mahanap naminito, at ipapakikilala nila ang kanilang mga sarili, at higit sa lahat ang mga ito ay iba’t ibang tao na naghahanap upang hindi takutin ang mga nasa unang yugto.

Magiging karaniwan ka sa iba’t ibang uri ng mga nilalang ng maraming iba’t ibang laki at hugis at lahat ng ito, na katulad ng iyong Star Wars cantina, kung naaalala mo ito, at kung paano ka tumawa sa kung paano mo inisip na iyon ay sobrang kasiyahan. Iyon ang darating sa iyong pagtaas ng iyong kamalayan, at titingnan mo ang lahat ng mga nilalang na ito bilang mga kapatid, anuman ang hitsura nila. Maliwanag ?

Bisita: Mahusay. Salamat.

OWS: Shoshanna?

Shoshanna: Nais ni Shoshanna na idagdag ang aming pananaw sa tanong na ito. Maaari ba nating idagdag ang ating pananaw?

Bisita: Tama. Salamat.

Si Shoshanna: Ang isa na kilala bilang Bashar, ay isang dakilang karunungan, at isang pagkatao na sinauna,na gusto ang paglilingkod sa tao, may kaugnayan sa mga pangkat na nais nilang magkaroon ng mga relasyon na may pangkaraniwang kamalayan kasama ang isa na kilala bilang Bashar. Kaya ang pangkat na kanyang tinutukoy ay ang mga sumasalamin at nais niya paglingkuran ang sangkatauhan sa proseso ng pag-akyat nito at ang mas mataas na pang-unawa nito. Kung may katuturan sa iyo, Mahal na Kapatid. Namaste.

Bisita: Oh, sigurado. Salamat. Sigurado.

OWS: At dahil ang konsepto na iyon ay umabot na ngayon, magbabahagi kami ng karagdagang dito. Natatanggap namin mula sa KaRa na maluwag sa kalooban na gawin ito. At sinasabi namin na ang KaRa ay ipinakilala sa partikular na pangkat na ito, at iba pa, ngunit karamihan sa pangkat na ito sa puntong ito dahil siya at ang mga delegasyon ay naghahanda na makipag-ugnay nang higit pa sa pangkat na ito. Kaya ito ang koneksyon ng Pleiadian na direktang nauugnay sa pangkat na ito, Ancient Awakenings.

Bisita: Oh mahusay. Napakaganda! Salamat.

OWS: Mayroon bang iba pang mga katanungan, dito ngayon?

Bisita: Oo. Mas gusto ko pa ang tungkol sa pag-blending ng Twin Flames. Alam ko na sinabi mo ito kapag nagtitipon kami at kami ay halos isa. Sa paanuman tayo ay naging isa. Ngunit pagkatapos ay natatandaan ko rin na ang Sanat Kumara ay nagsalita ng labis na nawawala ang kanyang Twin Flame at nasasabik na bumalik ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang hula ko ito ay si Venus, naniniwala ako. Kaya ako ay kakaiba kung paano kami pinaghalo bilang isa, ngunit kami ay magkakaiba pa rin na maaari mong makaligtaan ang isang tao. Kaya nga masasabi mo pa ng kaunti iyon?

OWS: Kaya natin. Shoshanna, gusto mo ba ?

Shoshanna: Hindi, ipagpatuloy mo.

OWS: Napakabuti. Masasabi natin dito na ikaw ay pinaghalo bilang isa. Ngunit ikaw ay hiwalay rin bilang mga indibidwal. At ito ay kinakailangan upang makakuha ng karanasan mula sa orihinal na paghihiwalay ng sarili, sasabihin natin dito, sa dalawa. Ang isa sa dalawa. At laging alam na kahit na ang isa ay nasa dalawa, ang dalawa din ay sa isa. Laing tandaan iyan. Kaya ikaw ay pinaghalo bilang Twin Flames, bilang isa sa isa.

At mahalagang malaman kung lumipat ka sa proseso ng pag-akyat na ito, habang ikaw ay handa na sa pag akyat, ay magkakaroon kayo ng pagsasama ng iyong Twin Flame kung ikaw ay handa na para dito. At sinasabi namin mismo dito, kung ikaw ay handa na para dito. Hindi lahat ay makararanas nito sa oras na iyon. Ngunit ang lahat ay makararanas nito habang nagpapatuloy ka sa proseso, kung ito ay direkta sa pag-akyat dito, o kapag lumipat ka nang lubusan sa mundong ito at pabalik sa bahay, at saanman ang iyong mga naninirahan, kahit saan ang iyong paglalakbay ay maaaring magdadala sa iyo, ikaw ay sa isang punto kumonekta sa iyong Twin Flame.

Ngunit alam din na hindi ka pa kailanman nahiwalay mula sa iyong Twin Flame. Tulad ng hindi ka nahiwalay mula sa iyong Mas Mataas na Sarili. Maliwanag?

Shoshanna, anong bagay ang idaragdag dito?

Shoshanna: May isang bahagi. Ito ay isang mahirap na paksa. Maaari ba naming ibahagi ang isang pananaw na mayroon kami sa iyo?

Bisita: Tiyak. Salamat.

Shoshanna: Mahalagang maunawaan na ang ideya ng pagiging hiwalay ay isang pangkalawakan at ideya sa ibaba upang iwasan ang pagkakaisa ng lahat ng bagay. Mahalagang maunawaan na walang hiwalay. Mahalagang maunawaan na ang mas mataas na panginginig ng enerhiya ng Twin Flame ay naa-access kapag ang nais na maabot na enerhiya ay may kamalayan na gawin ito. Kapag ang isang indibidwal ay tumatagal para sa ideya ng muling pagsasama sa isang enerhiya ng Twin Flame, ito ay dahil naniniwala ang indibidwal sa paghihiwalay kahit wala nito. Ito ay isang bagay na umaabot ang mas mataas na prikwensya upang makipag-usap sa enerhiya na kung saan ay iba’t ibang prikwensya na nagpapalabas sa oras na iyon. Inaasahan namin na ito ay may katuturan. Namaste.

Bisita: Oo, salamat.

OWS: Kahanga-hanga. Napakahusay ng sinabi, at nagpapatuloy kami. Mayroon bang ibang mga tanong, dito?

Bisita: Oo, One Who Serves. Iniisip ko ang tungkol sa sinabi mo noong nakaraang linggo tungkol sa pagpapakita ng mga elemento, at sinisikap kong isipin kung paano gamitin ang praktikal na paggamit at maaaring lumikha ng mga seremonya at iba’t ibang bagay, na nagpapakita ng mga bagay na panloob at panlabas na bagay.

Ito ay naganap sa akin na ang aking sariling katawan ay isang alchemical na sisidlan na binubuo ng mga elementong iyon, at patuloy akong kumukuha ng hangin. Ngunit pagkatapos ay nakuha ko ang isang maliit na walang lunas na kalagayan sa may apoy na bahagi. At pagkatapos ay naisip ko, ang aking mga selyula ay tila pumuputok. Ngunit hindi ko alam kung kuwalipikado iyon. Kaya nga naisip ko rin na isipin ko na lamang ang apoy. Gayon pa man, ako ba ay nasa tamang landas?

OWS: Maaari ka naming tulungan dito kasama ang mga ito sa mga tuntunin ng pag-iisip ng iyong sistema ng chakra. Ang iyong mga chakra ay binubuo ng mga elemental at mga elemento tulad ng sinabi namin, dito. Kaya ang iyong unang chakra ay lupa. Ang iyong ikalawang chakra ay tubig. Ang iyong ikatlong chakra ay apoy. Sunog sa lugar ng solar plexus, ang iyong mga adrenal gland na nagpaputok, nakita mo? Ang iyong damdamin. Ito ang upuan ng iyong emosyon. Ang apoy doon. At pagkatapos ay ang ika-apat na chakra ay hangin. At sa kabila nito, hindi na natin kailangang pumunta doon sa ngayon.

Ngunit ang apat na iyon: lupa, tubig, apoy, at hangin. At kapag ginagamit mo ang mga sentro ng chakra at ginagamit ang mga elemento at elemental na nauugnay dito, magsisimula kang mauunawaan ang paggamit ng mahika, dito, sa pagkaunawa na ito.

Tulad ng sa iyo, at ibibigay namin sa iyo ang isang maliit na pahiwatig kung sino ang nagtatanong sa tanong na ito, at ito ang dahilan kung bakit ikaw ay nagtatanong sa tanong na ito, dahil ikaw ay kasangkot sa isang nakaraang buhay bilang isang mangkukulam, isang lalaking mangkukulam, at nakaranas ka at nagtrabaho kasama ang mga uri ng mga bagay na ito, nagtrabaho kasama ang mga elemental, at hindi makontrol ang mga ito nang direkta, ngunit gumagana sa tabi ng mga ito at tutulungan ka nila sa mga proseso na iyong ginagampanan sa oras na iyon. Iyon lang ang masasabi natin. Kung nais mong makilala ang higit pa, gawin lamang ang isang nakaraang buhay pagbabalik kung nais mo, o pumunta lamang sa iyong Mas Mataas na Sarili at magtanong at ito ay darating sa iyo. Okay ba ito ay makakatulong ba ito?

Shoshanna, anong bagay na idaragdag dito?

Shoshanna: Nais naming ibahagi ang aming pananaw sa iyo, Mahal na kapatid. Maaari ba nating ibahagi?

Bisita: Palagi. Hindi mo na kailangang itanong.

Shoshanna: Oo, kailangan nating itanong. Subukan natin ito ngayon. Ikaw, habang tinatawagan mo ito, ganap na nasa tamang landas. Ang katawan ay binubuo ng lahat ng mga elemento, gaya ng ipinahiwatig ng One Who Serves. Ang bagay na nawawala na makapupuno sa bawat elemento ay kamalayan.

Maaari mong gamitin ang sunog bilang isang destroyer, o sunog bilang isang tagabuo. Maaari mong sirain o itayo, depende sa kamalayan na ibinibigay mo sa mga sangkap na iyong pinagtatrabahuhan at, depende sa kamalayan na iyong ginagamit upang magpatubo sa mga sangkap na ito.

Tatanungin ka namin, ano ang gusto mong likhain? Kung ikaw ay isang hardinero, halimbawa, at mahal mo ang binhi, at pinalaki mo, at binubuhos mo ang binhi, at nakikipag-usap ka sa iyong mga halaman at mahal mo ang iyong mga halaman, lalago sila. Sila ay magiging mga kahanga-hangang halaman.

May mga kilala na magkaroon ng isang itim na hinlalaki. At iyon ay isang bagay, sapagkat ang taong iyon na nagdadala ng kamalayan ng itim na hinlalaki ay hindi naniniwala na maaari silang lumikha ng isa pang porma ng buhay tulad ng isang halaman. Kaya diyan ay isang kawalang-paniwala doon.

Ang sinisikap naming ipaabot sa iyo ay ang lahat ng mga tao ay naitatag sa proseso ng paglikha at ang mga sangkap na ibinigay sa planeta ay ang mga bagay na iyong nilikha. Kaya maaari kang lumikha ng anumang nais mong likhain, at magkakaroon ng ilang pagsasanay. Kaya piliin kung ano ang nais mong likhain at gawin ang kamalayan na kinakailangan upang makita ang paglikha na iyon sa pagbubunga. May katuturan ba ito sa iyo?

Bisita: Oo ginagawa nito. Ito ay nagbibigay ng ganap na kahulugan sa akin. Iyon ang uri ng aking pinaka-puwersang nagtataboy sa ngayon, ay ang pagpapahayag, at iyan ang talagang nararapat ko master. Kaya salamat sa iyo para sa mga salita ng karunungan. Narinig ko na bago ang pakikipag-ugnayan sa chakras at mga elemento, ngunit hindi ito lumubog, hulaan ko. Kaya salamat sa iyo para sa pagpapatibay,One Who Serves . Oo, salamat, nagpapasalamat ako sa mga sagot.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Napakabuti. Mayroon bang ibang mga tanong dito ngayon?

Bisita: Mayroon akong tanong, One Who Serves. Ang tanong ko ay, napakalapit sa naunang tanong, dahil ako ay nagninilay sa aking karanasan sa buhay na naging isa sa tubig. Ako ay eksakto sa parehong bangka tulad ng iba pa sa aking pag-aalala ay napaka dalubhasa ang proseso ng paghahayag. At pagkatapos ang tanong ko ay nauugnay sa iba pang mga elemento, dahil nagkaroon ako ng nakaraang karanasan ng pagiging isa sa tubig. Kaya ang tanong ko ay kung paano maging isa sa iba pang mga sangkap, at ano ang kahalagahan ng pagiging isa sa iba pang mga sangkap upang magpakasal?

Shoshanna: Maaari ba kaming magbahagi muna?

OWS: Oo, pakiusap.

Shoshanna: Maaari bang mag-alok ang aming pananaw, kapatid, sa tanong na ito?

Bisita: Oo, pakiusap. Salamat.

Shoshanna: Ang unang bagay na sasabihin namin sa iyo mula sa aming pananaw ay ang pagkuha ng salitang ‘pagiging’ sa pagkakasunud-sunod. Hindi ka nagiging isa sa tubig, hindi ka nagiging isa sa elemento, iyon ay isang tapos na pakikitungo. Ikaw ay isa. Ikaw ay isa sa tubig. Ikaw ay isa sa lupa. Isa ka sa hangin. Ikaw ay may apoy. Ikaw ay kumpleto. Ikaw ay isa sa lahat ng mga bagay. Kaya, upang lumikha ng mga bagay na iyon, dapat isaalang-alang ng isa ang pagkakaisa na mayroon ka na.

Kapag ang isang tao ay naghahangad na maging isang bagay, ito ay dahil sa mga pagdududa na ang pagkakaisa ay naroroon para sa kanila. Kaya babalik tayo sa kung ano ang sinabi natin na ang unang alituntunin ng paglikha ay paniniwala sa pagiging una at pangunahin. Namaste.

OWS: Oo. At idaragdag namin dito, kung nais mong ipahayag, kung nais mong lumikha, kailangan mong gawin ito sa mas mataas na mga vibration, lumayo mula sa pangkalawakan na ilusyon. Dahil kung patuloy mong susubukang lumikha sa pangkalawakan na ilusyon, patuloy kang magkakaroon ng parehong mga resulta na mayroon ka sa buong buhay pagkatapos ng buhay at pagkatapos ng buhay.

Shoshanna: Gumagawa ka ng pangkalawakan na mga bagay.

OWS: Mismong. Makakalikha ka ng pangkalawakan na mga bagay, o masusumpungan mo na ang proseso ng paghahayag ay hindi kasing bilis ng nais mo. Ngunit kung lumipat ka sa mga mas mataas na vibrations at manatili doon nang higit pa at higit pa, ikaw ay lumikha nang hindi nangangailangan upang malaman kung paano lumikha. Kita mo? Sinisikap mong malaman kung paano gawin ito sa halip na pahintulutan ang iyong sarili na maalala kung paano gawin ito. Huwag isipin ang tungkol dito, gawin lang ito. Iyon ay kung paano mo pagaaralan lalo ang proseso ng paglikha, o muling pag aralan ang proseso ng paglikha, sasabihin namin, dahil ang lahat ng ito ay ginawa mo sa nakaraan.

Shoshanna: Maaari ba nating ibahagi?

OWS: Oo.

Shoshanna: Mahalaga rin sa lahat ng nakikinig, dahil ito ay isang mahirap na paksa, upang maunawaan na dapat nilang tukuyin kung ano ang nais nilang ipakita. Kaya kung nais mong ipakita ang mga dolyar, ikaw ay nagpapakita sa pangkalawakan. Kung nais mong magpakita ng isang karanasan sa pinakamataas na antas, kailangan mong iwanan ang ideya ng pangkalawakan na pera mula sa ekwasyon at ipahayag lamang ang karanasan, dahil ang pangkalawakan na pera ay lalabas dahil ito ay sa mas mababang vibration , at ang karanasan ay sa mas mataas na vibration, kaya na kung saan ay sumusuporta sa karanasan ay magpapakita. Kaya dapat mong maunawaan ang pagkakasunud-sunod na kailangang mangyari. Huwag hilingin sa pagpapamalas ng mga bagay na pangkalawakan, dahil ito ay kung ano ang iyong makakakuha, nais na ipahayag ang mas mataas na mga karanasan na nais mong magkaroon. May katuturan ba ito sa iyo?

Bisita: Oo ginagawa nito. Totoong ginagawa nito. Salamat.

OWS: Gusto naming idagdag dito ang isang praktikal na halimbawa para sa iyo: marami sa inyo ngayon ay nagtataka, “kung paano namin posibleng makuha ang sarili ng mas maaga, wala kaming pera para dito, hindi namin magawa ito,” mga uri ng mga bagay. Una sa lahat, habang sinasabi mo ay hindi mo ito magagawa, o wala kang pera, hindi mo na gagawin.

Shoshanna: Sapagkat nililikha mo iyan.

OWS: Nilikha mo na. Ito ay nasa pangkalawakan. Oo. Tulad ng sinabi ni Shoshanna. Kaya kung ano ang kailangan mong gawin ay makita ang iyong sarili ng mas maaga ang mga karanasan na maaari magkaroon doon, at isipin ma lamang. Ihanda ang paggunita doon. I-kristal ang paggunita na iyon, at ang paraan ay darating. Ganiyan ang ginagawa nito. Iyan ang proseso ng paglikha.

OWS: Eksakto, oo.

Shoshanna: At iyan ay mahusay na mahusay, humihingi kami ng paumanhin! Naantig namin kayo!

OWS: Hindi na kailangang humingi ng paumanhin, kayo ay pumunta para dito!

Shoshanna: Ito ay napakahalaga sa kung ano ang tinawag para sa lahat ng mga nilalang, lahat ng tao, ang proseso ng paghahayag. Hindi tungkol sa pagpapakita ng isang “bagay.” Ito ay tungkol sa pagpapamalas ng karanasan na nais mong magkaroon. Kaya alinsunod sa sinabi ng One Who Serves, halimbawa, kung nais mong magkaroon ng hardin, at wala kang alam tungkol sa paghahalaman, dapat mong maipakita ang hardin. Dapat mong isipin ang mga ito at makita itong lumalaki at seeding at nurturing, at kahit anong isang hardin ay para sa iyo. O maaari itong maging mga bulaklak, nais mong ipakita ang kagandahan ng rosas. Pagkatapos sa proseso ng visualization, ang uniberso ay nagmamadali upang matulungan kang likhain iyon. Ito ay nagmamadali sa iyo. Ngunit sa loob ng karanasang iyan, kailangan mong magkaroon ng pananabik, pagnanais, damdamin, pag-ibig, upang likhain iyon.

Nakikita mo, ang pag-ibig ang susi sa paglikha. Ang pag-ibig ang susi sa paglikha ng magagandang bagay. Maaari kang lumikha ng galit, ngunit napakababang vibration.

Kaya sasabihin namin na kung nais mong lumikha, ipahayag, anumang nais mong tawagin ito, dapat mong tawagin ito sa pamamagitan ng iyong pagnanais at sa pamamagitan ng iyong mga paggunita, at pagkatapos ay ang lahat ng mga bagay ay masusundan. Dapat din naming sabihin sa iyo, at karaniwan na ito, na kapag sinasabi mo na “Hindi ko magagawa ito, hindi ko magawa iyon” iyon din ang proseso ng paglikha. Nilikha mo ang sinasabi mo na ayaw mo, gayunpaman sa iyong pag-awit at sa iyong pag-iisip, sinasabi mo ang hindi mo nais. Kaya kung kailangan naming mag-ingat sa lahat ng nais ipahayag, nais na lumikha, gamitin ang paggunita na proseso, upang gamitin ang iyong damdamin ng pag-ibig, at upang sabihin kung ano mismo ang gusto mo. Namaste.

OWS: Napakabuti. Kami ay handa na para sa susunod na tanong kung may isa, sa kabilang banda ay handa kami na ilabas ang channel.

Bisita: Mayroon akong tanong. Sa pakikipag-usap tungkol sa paghahayag, maaari mo bang sabihin sa akin ang proseso, kung mayroon man, upang ipakita ang gawaing pang-ikalimang-dimensyon tulad ng aktwal na nakapaglipat ng aking katawan mula sa isang lugar sa lupa patungo sa iba na may teleportasyon o transportasyon? At alam ko na kailangan ko lang mag-isip tungkol dito, bulay-bulayin ito, ngunit maaari mo bang ibuhos ang anumang liwanag sa iba pang mga bagay na maaari kong subukang gawin?

OWS: Hindi ito isang bagay na maaari mong ‘subukan’ na gawin. Subukan ang lahat ng gusto mo, ngunit hindi namin iniisip na magkakaroon ka ng maraming tagumpay sa iyon. Subalit, kung ikaw ay lilipat sa proseso, ito ay bahagi ng proseso ng pag-akyat dito, pahintulutan ito. Kung iyon ang isang bagay na nais mong mangyari, mangyayari ito, ngunit hindi ito mangyayari kung ikaw ay nagsisikap at nagtatrabaho sa paggawa nito, dahil wala ka pa, sasabihin namin, (Shoshanna: ang paniniwala) oo, tiyak, ikaw na walang paniniwala na magagawa mo ito. Kapag lubos mong natiyak ang paniniwala na iyon, ikaw ay lilikha ng kakayahang magawa iyon.

Ngunit muli itong bahagi ng proseso, dito. Habang patuloy mong naaalaala ang mga bagay na dumarating sa iyo ngayon, at patuloy na darating sa iyo, kung sino ka, kung saan ka pa naging bago, kung ano ang iyong nakamit, lahat ng mga uri ng mga bagay na ito, tulad nito babalik ka sa iyong sarili, kung gayon ay matatandaan mo kung paano gagawin ang iba’t ibang uri ng mga bagay na ito. At kasama ng iyong mga proseso sa DNA na kumokonekta muli dito, kasama ang iyong selyular na istraktura na nagiging higit pa at mas maraming kristalisasyon, lahat ng mga uri ng mga bagay na ito, ang iyong pangatlong mata ay kumikilos nang higit pa at higit pa, ang lahat ng mga bagay na ito ay humantong upang bumuo ng mga kakayahan, o ‘mga regalo ng Espiritu, ‘tatawagin namin ito, dito, na nagsasalita ka. Sige?

Shoshanna, anong idagdag?

Shoshanna: sasabihin namin na ipinaliwanag mo ito nang mahusay. At ang mga tao ay hindi nakakuha ng kasanayang ito dahil sa kaharian. Ang lupain ay malalim na na-programa. Ang lupain ay malalim na na-programa, at ang kasanayang ito ng bilocation o paglipat ng katawan sa buong planeta ay hindi pa na-programa sa kamalayan. Kaya kung nais ng isa na mag-programa, kailangang isa-isahin ang isang bagay na pinipigilan ang isang iyon mula sa paggawa nito.

Bisita: Sa ibang salita, kailangan kong sabihin sa sarili ko na hindi imposible.

Shoshanna: Maaari mong gawin iyon, tiyak. Ngunit kung ikaw ay may pagdududa, ang pagdududa ay ang pumipigil sa iyo sa paglipat ng pasulong.

Bisita: Alam kong posible. Hindi ko alam ang mechanics kung paano ito gagawin.

Shoshanna: Hindi mo kailangang malaman ang mechanics, Mahal na ginoo, kailangan mo lang paniwalaan ito.

OWS: At alam mo na posible, dahil nagawa mo na ito dati. Iyon ang dahilan kung bakit alam mo ito. Subalit mayroong isang pag-aalinlangan sa loob mo, habang nakita namin ito, na ang isang bahagi mo ay nagsasabing, “alam kong alam ko na posible ito, alam kong magagawa natin ito,” ngunit ang pang-agham na bahagi mo ay nagsasabi, ” hindi posible dahil ito ay tumutol sa mga batas ng pisikal. Kailangan nito na magkaroon ng isang aparato upang lumikha ng kilusan mula sa isang lugar patungo sa isa pa. “At iyon ay, tulad ng sinabi ni Shoshanna, ang programa na mayroon ka sa pangkalawakan na ilusyon na ito ay laging kailangang maging isang aparato sa lugar upang dalhin tungkol dito. Maliwanag?

Bisita: Okay. Salamat.

OWS: Napakabuti. Kailangan naming pakawalan ang channel dito ngayon. Bago natin gawin, si Shoshanna, anumang dulo ng mensahe dito?

Shoshanna: Salamat, Mahal kong kapatid. Wala kaming anumang partikular na idaragdag. Gayunpaman, sasabihin namin na kasama ang ibinigay sa huling tawag hinggil sa pagsasaka, at kung ano ang ibinigay sa tawag na ito tungkol sa pag-uukol, tungkol sa paghahayag, ay mahalaga sa proseso ng paglikha ng tao. Sasabihin namin sa lahat (at wala kaming ibabahagi, ngunit sa palagay ko ay ginagawa namin) sasabihin namin sa lahat na kunin ang mga salitang iyon, pakinggang mabuti, at magsimulang pagsamahin ang ibinigay sa araw na ito at ang ibinigay sa nakaraang tawag sa amp up ang iyong kapangyarihan na kakayahan upang lumikha. Namaste.

OWS: Napakabuti. At idaragdag namin dito na ang iyong ideya ng paghahayag, ang paksa ng paghahayag, ang lahat ng ito ay dumating bilang isang resulta ng iyong mga talakayan sa paksa, pagkatapos ay ang oras na ito ay ang proseso ng pag-akyat, na siyempre ay nagsasama ng isang malaking halaga ng paghahayag, at iyon ang inihahanda mong magagawa habang dumadaan ka sa prosesong ito.

Muli, ito ay hindi isang bagay na maaari mong pilitin dito, ngunit ito ay isang bagay na maaari mong payagan upang bumuo at dumating sa pag-unawa at ang paniniwala na maaari mong maipahayag.

At iyan ang gagawin ng susunod na Advance na ito, ay nagdadala sa iyo sa isang praktikal na pag-unawa kung paano magpapakita.

Shanti. Sumaiyo ang kapayapaan. Maging isa.

Shoshanna: Shanti. Sumaiyo ang kapayapaan.

19.06.23 – Ang Pagpapahayag

| youtube |

KaRa (Na-channel ni James McConnell)

Ako si KaRa.

Laging kasiya-siyang maging kasama mo, upang makapagbahagi, makipag-usap sa ganitong paraan, sa ganitong paraan na magiging kilala ka sa maikling panahon ng mga nauna sa lumang paraday na ito. Para sa bagong paraday ay nagsimula.

Kahit na hindi mo pa alam na lubos kung paano nagbago ang mga bagay at nagbago nang malaki, kami, mula sa aming mataas na posisyon, ay makakakita ng mga pagbabago na nangyayari. Maaari naming makita ang mga ito. Ngunit maaari mong pakiramdam ang mga ito. Maaari mong pakiramdam ang mga ito. Sila ay nangyayari nang mabilis na ngayon.

Tiyak, ang iyong talakayan nang mas maaga tungkol sa ‘Ang Paniniwala ay Nakakakita’ ay tungkol dito. Naniniwala na ang mga enerhiya ay darating sa planeta. Naniniwala na ang mga alon na ito ay papasok. Naniniwala na ang Kaganapan ay mangyayari. Maniwala sa iyong kakayahang ipakita ang iyong gusto sa iyong buhay. Maniwala, paniwalaan, paniwalaan, at makikita moito ng paulit ulit. At lalo pang iyong paniniwalaan, kung gayon ang higit na nakikita mo, lalo kang patuloy na magkakaroon ng mga karanasang iyong ibinabahagi nang mas maaga.

Para sa mga ito ay tungkol sa pagpapahayag sa mas mataas na realms, sa mas mataas na vibrations. Ngunit upang gawin iyon, upang makapagdala ng mas kagyat na pagpapahayag, kailangan mong maging isa sa mga mas mataas na vibrations. Kailangan mong pakiramdaman ang buhay sa paligid mo at sa loob mo, ang kamalayan ng Ang Isa. At sa pakiramdam mong iyan, habang nararanasan mo iyan, habang ikaw ay naroon, ay makikita mo ang marami, mas mabilis sa iyong buhay.

Habang ikaw ay nasa mas mataas na mga vibration, ipapakita mo ang mga bagay na gusto mo, hindi ang mga bagay na hindi mo nais, hindi ang mga bagay na patuloy na pag-unlad ng iyong programming. Sapagkat lahat kayo ay na-programa na sa paglipas, at paglipas, at paglipas para sa maraming panahon. Ngunit ito ay may layunin na ginawa mo ito nang ikaw ay dumating dito sa simula, upang ikaw ay maging isang bahagi ng ebolusyon na ito, upang maunawaan mo ang ebolusyon na ito, at magagawang, bilang Isang, dalhin ang ebolusyon sa mas mataas na antas ng kamalayan. At iyan ang ginagawa mo.

At habang patuloy kang naniniwala na maaari mong mahayag kung ano ang gusto mo, pagkatapos ay maaari kang maging sa mga mas mataas na vibrations na aming sinasasbi ng kung saan sa isang lugar na literal kung saan maaari kang makipag-ugnay sa amin. Sapagkat ganoon kami, ang Pleiadians, ang Sirians, ang Andromedans, ang mga Antarians, atbp. At iba pa. Lahat kami ay nagtatrabaho upang maghanda para sa iyo. Upang ihanda ka, hindi lamang para sa unang kontrata (para sa na nasa proseso na), ngunit upang ihanda ka para sa isang buong kontrata.

Buong kontrata, nangangahulugang maaari ka naming makasama, o narito ka sa amin, sapagkat iyan ang gusto mo. At marami sa inyo sa tawag na ito, marami sa inyo sa grupong ito, marami sa inyo, at marami sa iba pang mga grupo sa buong planeta ang nais ito ng lubos.

Sapagkat muli mong naabot ang mga naiwan mo ng matagal na panahon, ang mga pamilyang iyon na ikaw ay bahagi, at na sila ay bahagi mo. Nagsasalita ako ngayon ng iyong mga multi-dimensional na pansarili pati na rin ang lahat ng mga na iyong naiwan sa likod ng isang mahaba, matagal na nakalipas. Ngunit kung ang oras ay kamag-anak, pagkatapos ng mga pagsasama, pagkatapos na dumating ang mga delegasyon sa planeta at nakarating ka sa mga delegasyon at talagang naging bahagi ng mga delegasyon, pagkatapos ng lahat ng ito, makakasama ka muli sa mga pamilyang iyon, ang mga iyon na konektado ng malakas sa bawat isa sa inyo. Iyon ang nakalaan para sa iyo.

At lahat tayo na nagbabantay sa buong prosesong ito, ang ilan ay nanonood lamang, ang ilan ay nakikibahagi sa mahusay na antas, ang ilan ay kahit na sa ibabaw, doon, nagtatrabaho kasama ang mga puwersa ng iyong pagtutol, ang iyong alyansa. Marami sa atin ang nagtatrabaho nang malapit upang dalhin ang lahat ng mga pagbabagong ito tungkol sa mga nabanggit, lahat ng maraming mga proseso na nasa mga gawa sa iyong mga proseso sa pananalapi, sa iyong mga proseso sa pamahalaan, lahat ng mga iba’t ibang lugar na iyong narinig, ngunit na alam mo na lamang ang nangyayari sa likod ng mga eksena sa likuran.

Para sa mga may mata na upang makakita, at mga tainga upang makarinig, ang impormasyon ay naroroon. Ang katotohanan ay naroroon. Ang kailangan mo lang gawin ay maabot ang katotohanan na iyon at ihahayag sa iyo. At ang katotohanang iyan ay mahahayag sa marami pang iba sa buong planeta, dahil dapat ito. Sapagkat ang katotohanan ay hindi maaaring mahuli nang mas matagal.

At alamin mo na, bilang mga Lente at mga mandirigma, ikaw ang katotohanan. Ikaw ang daan, katotohanan, buhay, at liwanag. Ikaw na. Bethat ngayon. Maging ang nagniningning na liwanag na umaabot sa kabila ng iyong kalawakan na kamalayan, ay umaabot sa lahat ng mga taong handang bumalik sa iyo, na nagsusumikap para sa liwanag. Kahit na marami sa kanila ang hindi alam kung ano pa ang ilaw, ngunit ito karapat dapat. Para sa liwanag ay ihayag ang lahat na gaganapin sa mga anino. Ito ay nakalaan. Ikaw ay nakaukol. Ikaw ay nakatakdang maging liwanag na nagpapakita ng mga anino.

Ako si KaRa, at iniwan ko kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig at pagkakaisa, at patuloy kayong umaabot hanggang sa kalangitan: sapagkat habang ginagawa ninyo ito, makikita ninyo tayo.

ONE WHO SERVES (Na-channel ni James McConnell)

Om, mani,, padme, hum; om, mani padme hum; hum, hum. Pagbati sa iyo! Isang Naglilingkod dito. Nakatayo rin si Shoshanna, handa na gawin ang aming mga gawain, maaari mong sabihin.

Kami ay handa na upang magpatuloy sa prosesong ito ng ‘Naniniwala ang Nakikita.’ Napakahalaga na patuloy kang lumipat sa direksyon na iyon. Sapagkat ang iyong buong buhay, ang lahat ng iyong buhay, ay magbabago bilang resulta nito.

Maniwala ka, at makikita mo ito. Maniwala ka rito, at ipakikita mo ito. Hindi ito maaaring maging gayon.

Ngunit tandaan din na maaari mong ipahayag ang hindi mo nais. Kaya pagtabahuan mo ito. Magtrabaho sa iyong mga saloobin at mga salita na sumusunod sa iyong mga saloobin.

Huwag isipin ang iyong mga tuntunin ng pagiging may sakit o may karamdaman, o pagkakaroon ng anumang uri ng karamdaman. Huwag sabihin ang mga bagay na “Ako ay may sakit at pagod na.” Huwag sabihin, “ikaw ay nagtutulak sa akin.” Huwag mong sabihin ang mga bagay na ito, o ipapakita mo ang iyong pinaniniwalaan, na bahagi din ng iyong programing. Panahon na upang ilipat lampas sa iyong programming ngayon at lumikha ng mga bagong programa sa loob ng iyong buhay.

Isipin mo ang iyong sarili bilang mga kompyuter at ang hard drive. Ang hard drive na napunta ka sa buhay na ito ay puno ng maraming bagay na hindi mo nais sa iyong buhay. Burahin ang hard drive at palitan ito ng mga pahayag na gusto mo sa iyong buhay. Tila simple, alam namin, at mula sa iyong punto ng view na ito ay hindi masyadong simple upang ilagay sa pagkilos. Ngunit, sa katotohanan, ito ay medyo simple. Dapat mo lamang paniwalaan ito, at ito ay magiging gayon.

Mayroon ka bang mga katanungan ngayon para sa One Who Serves and Shoshanna?

Sinuman na may mga katanungan? Maaari mo na ngayong i-unmute ang iyong mga telepono.

Bisita: Hello One Who Serves. Ito ay hindi isang mahusay na binuong tanong, ngunit ang birthing ng mga kaluluwa ay dumating sa aking pansin ng ilang beses. Ngunit alam ko na ang ilang mga kaluluwa ay nakuha mula sa Central Sun, bilang Alcyone. Ngunit narinig ko rin na ang ilang mga kaluluwa ay hindi pinapanganak sa prosesong iyon, ang mga ito ay nabuo sa ibang paraan, at tulad ng kaluluwa ng mga tao ay maaaring magkaroon ng ibang proseso ng kapanganakan. Maaari ka bang magsalita ng kaunti tungkol dito?

OWS: Ang iyong pinag-uusapan ay isang napakalawak na paksa, dito, at hindi ito maaaring ipaliwanag sa isang maikling proseso ng oras, dito. Ngunit maintindihan na may mga bilyun-bilyong, trilyon, at higit pa sa mga kaluluwang ito, at marami silang iba’t ibang mga proseso ng kapanganakan, habang tinatawagan mo ito, maraming iba’t ibang mga paraan na ipinakita nila sa mahaba, matagal na panahon, ng kamalayan, dito .

Upang simulan ang pag-unawa, kailangan mong pumunta pabalik sa simula ng paglikha mismo at kung paano ang mga orihinal na kaluluwa ay nilikha, at kung paano ang mga orihinal na kaluluwa ay linikha ng higit pang mga kaluluwa mula sa kanila. Higit pa ang mga karanasan na maaaring makuha ng bawat isa. At pagkatapos ay ang mga kaluluwang iyon ay lumilikha ng higit pa roon, at higit pa at higit pa, hanggang sa mayroon kang mga trilyun at trilyones ng mga kaluluwa na umiiral. At oo, higit pa ang nalikha.

Tulad ng sa iyo, bilang isang umakyat na pagkatao, kapag ginawa mo o natapos na ang iyong proseso ng pag-akyat, maaari ka ring makagagawa sa proseso ng paglikha na ito at ibagsak ang isang bahagi ng iyong sarili, tulad ng pagbagsak ni Sananda ng isang bahagi ng kanyang sarili bilang Yeshua , at marami pang iba ang nagawa rin. At ito ay medyo isang sagot para sa iyong katanungan, bagaman mas marami ang kasangkot dito.

Shoshanna, gusto mo bang magdagdag ng anumang bagay, dito?

Shoshanna: Wala kaming anumang partikular na impormasyon na idaragdag. Ano ang pinagtatakahan namin, bakit ang tanong ay tinanong?

Bisita: Ako ay mas interisado sa kaluluwa ng mga tao sa mundo . Ang One Who Serves ay maaaring magkaroon ng iba pang uri ng sagot sa aking tanong kapag sinabi niya na ang mga umakyat na kaluluwa ay maaaring lumikha ng higit pang mga kaluluwa. Ngunit ako ay nagtataka, sa palagay ko, kung ang mga kaluluwang hindi dinakip ay makagagawa rin ba ng mga kaluluwa.

Shoshanna: Nais mo bang lumikha ng isang kaluluwa?

Bisita: ako ay nagtataka lamang, siguro ito ay bumabalik sa posibleng tulad ng niyumatik na tao, at saykiko na tao, at _ tao. Halimbawa, ang aming grupo ng kaluluwa na nakuha mula sa Halcyon at, naniniwala ako, niyumatik, at pagkatapos ay naglalakad din kami sa paligid ng mga tao na may ibang proseso ng kapanganakan, isang proseso ng kapanganakan ng kaluluwa, kung saan sila ay sikolohikal na lahi. Iyan ang higit pa sa kung ano ang iniisip ko.

Shoshanna: May pagkakaiba, dito. Maraming mga kasanayan. Maraming mga regalo na taglay ng bawat kaluluwa. At ang bawat kaluluwa ay maaaring magbago hanggang sa punto kung saan sila nagtataglay ng mga kaloob na iyon. Kaya kung ikaw ay ipinanganak na may isang regalo, ito ay dahil naipon mo na ang regalo sa ibabaw ng eons ng oras at iniharap sa regalo upang maitaas at maghatid ang sangkatauhan at ang sandaigdigan mismo. Kaya ito ay isang napaka, mahirap unawain na paksa.

Kung ano ang sasabihin natin ay walang tunay na paghahanda o pagkakaiba. Ito ay isang pagtitipon ng mga regalo na natutunan sa mga eons na oras, kung tito ay nakaka tulong.

Bisita: Oo, naiintindihan ko ito, hangga’t bilang isang uri ng espirituwal na pagsulong ng isang sitwasyon, naiintindihan ko iyan. Ok, hindi talaga nasagot nito ng mas spesipiko ang tanong ko tungkol sa karamihan ng sangkatauhan.

Shoshanna: Hindi namin sinasagot ito dahil hindi ito nauugnay. Hindi nauugnay sa iyong buhay ngayon. Ano ang higit na may kaugnayan sa buhay ng tao ngayon ay ang malaman na sila ay nilayon upang maging tagalikha , at matutong umakyat. Iyan ang mahalaga dito.

OWS: Oo. At idaragdag namin dito na sa proseso ng pag-akyat, ang mga uri ng mga sagot na iyong hinahanap ay darating bilang resulta ng paglipas ng iyong pag-akyat. Lahat ng mga bagay ay idaragdag sa iyo.

Bisita: Okay, napakahusay. Maraming salamat.

Shoshanna: Oo. Lahat ng bagay. Namaste, Mahal na Sister.

Bisita: Oo, namaste.

OWS: Mayroon bang ibang tanong?

Bisita: Mayroon akong tanong.

OWS: Oo. Hi One Who Serves and Shoshanna. Ang tanong ko ay tungkol sa tubig. Ginagamit namin ang tubig sa aming mga meditasyon. Ang tubig ay umaawit sa amin. Ang aming mga katawan ng tao ay binubuo karamihan ng tubig. Maaari mo bang sabihin sa amin ang isang bagay na hindi namin narinig ang tungkol sa tubig kolektibo, at ang kahalagahan nito?

OWS: Nakikipag-usap ka ba tungkol sa kamalayan ng tubig bilang isang kolektibo?

Bisita: Oo.

OWS: Iyon ay isang bagay na darating din bilang isang resulta ng iyong paglipat sa mga mas mataas na vibrations at nararanasan ito nang direkta. Ito ay isang bagay na marinig ito mula sa amin, o kahit na maranasan ito sa loob ng iyong pagmumuni-muni. Ito ay isa pang bagay na literal na bumaba sa gilid ng tubig at nararamdaman ang kamalayan ng tubig, maranasan ang tubig mismo, maranasan ang mga elemental na pwersa sa loob ng tubig, at ang nagreresultang kamalayan na naroroon, at nakakaabot sa iyo kung ikaw ay bukas para dito. Iyon, sa kanyang sarili, ay magpapaliwanag ng isang mahusay na pakikitungo sa iyo kung gagawin mo ito. Hindi nito kailangang maging karagatan. Maaari itong maging isang stream, isang ilog, anumang bagay na ito sa likas na katangian. Ngunit lumampas sa tatlong-dimensional na kamalayan ng tubig, at pumunta sa tubig mismo, ang kamalayan ng tubig. At kapag ginawa mo ito, maaalala mo na nagawa mo na ito ng maraming beses bago sa iyong mga nakaraang buhay.

Bisita: Oo. Naiintindihan ko ito. Tila ito ay tulad ng isang mahalagang bahagi ng Pinagmulan, bilang tubig, tulad ng isang mahalagang elemento, nagtataka ako kung ito ay sa iba pang mga daigdig. Tila parang ganito pa. Oo, magpapatuloy ako upang galugarin. Maraming salamat, at mahal kita.

OWS: Oo. Shoshanna, kahit ano?

Shoshanna: Oo, mayroon kaming isang bagay na idaragdag. Maaari ba nating idagdag ang ating pananaw, Minamahal na kapatid, sa tanong na ito?

Bisita: Oo,pakiusap.

Shoshanna: Ang tubig ay ang diwa ng lakas ng buhay. Ang lahat ng nararamdaman ng tubig ay nakadarama ng kanilang sariling puwersa sa buhay na naninirahan sa kanila ng tubig. Ang tubig ay nagpapaalala sa kanila ng puwersa ng buhay, at nagpapaalala sa kanila kung sino talaga sila bilang puwersa ng buhay. Mayroong kahalagahan ng tubig.

May sariling kamalayan ang tubig. Ngunit ang kamalayan ng tubig ay buhay mismo, at iyan ang dahilan kung bakit nabubuhay ang buhay sa tubig. Ang sanggol ay bubuo sa daluyan na ito na tinatawag na panubigan. Ang lahat ng mga bagay ay nabubuo sa loob ng tubig, dahil ang tubig ay nagpapahiram sa puwersa ng buhay na lumilikha ng _. Napakahalaga iyon. Ngunit kung ano ang sasabihin namin sa iyo ang kamalayan ng tubig sa dalisay na anyo nito ay kahanga-hanga mismo. Gayunpaman, maaaring ipahiram ng mga tao ang kanilang kamalayan sa tubig na maaaring lumikha ng isang bagay na lubos na naiiba. Ang mga tao ay kadalasang gumagawa ng negatibong puwersa sa loob ng tubig dahil sa kanilang pag-iisip at kanilang kamalayan. Kung mayroon kang malinaw, maganda, espirituwal na kamalayan, maaari mong ipahiram sa pinakamalabis na tubig at sumali at pag-ibayuhin ang sarili upang lumikha ng kadalisayan. May katuturan ba ito sa iyo?

Bisita: Oo, at maganda ang sinabi mo . Salamat, Mahal na Sister.

Shoshanna: Salamat. Namaste.

Bisita: Namaste.

Bisita: Gusto kong magtanong.

OWS: Malayo ka, (ano ang iyong termino?) ipahayag mo dito.

Bisita: naririnig mo ba akong mas mabuti ngayon?

OWS: Oo, medyo mas mahusay. Magpatuloy sa iyong katanungan.

Bisita: Salamat. Lubos akong nagpapasalamat sa impormasyong inihayag mo, Shoshanna at One Who Serves, dahil sa pagmumuni-muni ako ay ginabayan upang pumunta sa isang napaka tiyak na mataas na punto upang mangasiwa sa karagatan. Pupunta ako roon at pakiramdam ko ang tubig. Ako ay dapat na pumunta doon at makipag-usap sa tubig. At pagkatapos nang ginawa ko iyon, nahuhugas ako sa tubig. Hindi ko maalala kung nakipag-usap ako sa tubig o hindi. Hindi ito masyadong malinaw, at iyon ang aking tanong. Mayroon ba itong kinalaman sa proseso ng pagiging malikhain? Iyon ang aking tanong. Salamat. O ang proseso ng paghahayag. Hindi ako sigurado. Nilalasing lang ako sa tubig, at …

Shoshanna: Maaari mo bang linawin ang iyong tanong, Sister, dahil ito ay hindi maliwanag kung anong impormasyon ang iyong hinahanap. Kaya pakisabi muli ang iyong tanong, pakiusap.

Bisita: Kapag pinag-isa natin ang ating sarili sa tubig, maaari ba nating gamitin ang enerhiya ng tubig upang lumikha ng ating sarili?

Shoshanna: Oo, oo. Maliwanag oo.

OWS: Oo.

Shoshanna: Ginagawa ito ng bawat sandali sa bawat nilalang sa planeta.

Bisita: Maari mo bang dagdagan ang paliwanag at tulungan ako na maunawaan?

Shoshanna: Sasabihin namin sa iyo, Minamahal na kapatid, upang pag-isipan ito, kung ano ang ibinigay namin sa naunang sagot sa nakaraang tanong ay naglalaman ng lahat ng impormasyon na kakailanganin mong maunawaan na ang kamalayan ng tubig ay ang mismong proseso ng paggawa. Ito ang kailangan mong malaman. Ang kamalayan ng tubig ay ang malikhaing proseso ng lahat ng bagay sa mundong ito na mga kalawakan na entidad.

Bisita: Wow. Nakita ko.

Bisita: Kaya kapag gumamit ka ng tubig, ito ay tumatagal sa sarili nito ng kamalayan ng isa na gumagamit nito.

Bisita: Oh.

Shoshanna: Kaya mahalaga na mag-ingat ka rito.

OWS: Mag-isip, kung gusto mo, sa mga tuntunin ng iyong mga karanasan, sa iyong iba’t ibang mga pelikula, lahat ng mga bagay na naglalarawan sa ideya ng mahika, pagkadalubhasa, lahat ng mga bagay na iyon, at ano ang madalas nilang ginagamit? Ginagamit nila ang mga pwersa, ang elemental na pwersa: ang lupa, ang hangin, ang apoy, ang tubig. Napakahalaga, dahil nakakaugnay sila sa mga kamalayan sa loob ng mga elemental na iyon. Maaaring dumating bilang isang resulta ng pag-unawa kung paano gumagana ang elemental na pwersa sa tao.

Bisita: Oo, nakikita ko. Wow.

Shoshanna: Kaya dapat mong malaman, dahil ang lahat na nakikinig sa panawagan na ito ay dapat na dumating sa konklusyong , na ikaw at ang lahat ay isang salamangkero.

OWS: Oo.

Bisita: Oo, tayo nga ay isang salamangkero! At maaari naming manipulahin ang pwersa ng apat na elemento upang lumikha. Iyan ba ang aking mensahe?

Shoshanna: Hindi mo manipulahin ang mga ito, nilikha mo sila.

Bisita: Tama!

OWS: Isang proseso ng pagiging malikhain.

Bisita: Wow. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang enerhiya ng kamalayan, maaari tayong lumikha!

Shoshanna: Ito ay isang co-creative na proseso. Dapat mong bulayin ito, Mahal na kapatid, at ubusin ang impormasyon na darating sa iyo sa iyong pagninilay, at gamitin ito!

Bisita: Wow. Maraming salamat.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Sasabihin namin, narito, na ang iyong mga tanong ay naging malalim, narito, mula noong una naming sinimulan ang prosesong ito ng pagsagot sa mga tanong na ito, sa kung ano ang hinihingi ng mga tanong sa mga araw na ito. Karamihan, mas mataas sa vibration, sasabihin namin.

Mayroon bang ibang mga tanong dito, ngayon?

Bisita: Oo. Pagbati, One Who Serves . Mayroon akong kaibigan na nakatira sa aming bahay. Siya ay inaatake sa gabi ng isang astral entity. Ilang mga gabi na ang nakalipas siya ay nagising at ang isang tulad ng alimango ay nagmula sa kisame sa sulok at nakaupo sa kanyang kamay, at uri ng nasunog sa kanya. Ngunit sa paanong paraan niya nakuha ito. Nag-iwan ito ng literal na marka, na nakita ko. Siya ay nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya, at kung bakit siya ay lubhang mahina sa mga astral na pag-atake na ito. Nagtataka lang ako kung magkokomento ka. Iminungkahi ko na makakakuha siya ng nalalaman mula sa iyo upang magamit ang mga ito.

OWS: Iyan ay posible, ngunit sasabihin din natin na ang mga ganitong uri ng mga karanasan ay lumiliit. Sa madaling salita, ang mga uri ng karanasan ito ay nangyari nang higit na malaki sa nakaraan. Hindi na sila nangyayari ngayon dahil sa paglipat sa mas mataas na mga vibration. Makikita mo, ang mga uri ng mga pagpapahayag na ito, ang mga uri ng mga entity na ito, anumang nais mong tawagan sa kanila, mga pagkagiliw, hindi sila maaaring maging mas mataas na mga vibration. Kaya kung patuloy mong hawakan ang iyong mga vibrations pataas, pagkatapos ay ang mga uri ng mga bagay ay hindi maaaring makagambala. Hindi maaaring dumating sa iyong karanasan ang mga ito.

Ngunit, kung ang isa ay walang mas mataas na vibrations sa loob ng mga ito sa oras, sila ay madaling kapitan ng pag-aari, hindi namin masasabi sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng direkta, ngunit sa mga tuntunin ng panghihimasok ay isang mas mahusay na salita, dito. Maaaring dumating ang mga nanghihimasok at ma impluwensyahan ang partikular na taong iyon, nakikita mo. Kaya iyon ang maaaring mangyari kung hindi sila nasa pinakamataas na panginginig.

Kaya sasabihin natin sa isa na nakakaranas ng karanasang ito na magtrabaho ng mas mabuti sa pagiging mas mataas na mga vibration nang higit pa at mas madalas. Sa madaling salita, maging mas masaya, maging mas nagpapasalamat sa iyong buhay. Hanapin ang kagandahan sa paligid mo. Huwag tumuon sa kapangitan sa paligid mo. Tumutok sa kagandahan na naroroon. Ito ay kung hinahanap mo ito. Iyan ang sasabihin natin dito.

Shoshanna?

Shoshanna: Oo, mayroon kaming isang bagay na idagdag, Brother. Maaari ba naming idagdag ang aming pananaw sa iyong tanong?

Bisita: tama, Shoshanna, tama.

Shoshanna: Ang aming Kapatid, na isang tagapagtanggol, na nagnanais na protektahan at patnubayan ang lahat ay dumarating sa kanyang landas. Sasabihin namin sa iyo ito, ang isang ito na aming binabanggit ay may sunod sunod na takot, at alam mo kung ano ang aming sinasabi. May pagkasunod sunod siya na takot. At, kapag ang isang tao ay may isang takot sa loob ng kanilang mga pagkatao, sila ay makakakit ng mga bagay na nakakatakot. Kaya sasabihin natin, na idinagdag sa sinabi ng Isa na Naglilingkod na dapat sabihin na ang isang ito ay dapat na itaas ang kanyang panginginig sa nakalipas na takot na pattern na ito, suriin ito, at kapag makita ang kanyang takot ay binubuksan nito ang isang portal sakanya at manghihimasok na ang mga ito. Ang takot ay palaging dahilan na makakasira saiyo. May katuturan ba ito sa iyo?

Bisita: Oo tama . Iyon ay kahanga-hanga, oo. Talagang talaga.

Shoshanna: Namaste.

Bisita: Salamat sa iyo. Magugustuhan niya ito. Salamat.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Anumang karagdagang katanungan, dito?

Bisita: Oo, One Who Serves at Shoshanna. Nakuha namin ang isang sulat mula sa mga taong tumatawag sa kanilang sarili na “Ang 144,000 Meditation Group.” Sila ay pinag-uusapan na may ilang maitim na digmaan na nagaganap sa labas ng kapaligiran dito, at doon nakikipaglaban ang liwanag na pwersa sa mga madilim na pwersa. Ang isang bagay na nagpapalabas sa akin ng buo ay ang sinabi nila na huwag lumalabas sa araw ng higit sa 20 minuto dahil ang kulob ay naglagay ng isang bagay sa liwanag ng araw, hindi ko alam kung ano. Hindi ko masyadong binibili iyon, ngunit nais kong makuha ang iyong pag-iisip. Mayroon bang problema sa paglabas sa araw? At kung gaano ito katotoo tungkol sa digmaang ito na nangyayari doon sa aming sistema?

OWS: Ang terminong “poppycock” ay may kahulugan sa iyo?

Bisita: [Tawanan] Oo!

OWS: Kita n’yo, ang mga uri ng mga bagay na ito ay mga halimbawa ng mga nagsisikap na pigilan ang mga iyon, ang mga liwanag na pwersang mandirigma ay nakikipag-ugnayan, ayon sa sinabi ni KaRa, sa liwanag. Sa panahong ito ay maaaring isipin nila na ginagawa nila ang tamang bagay, o ang mga ito ay ang kanilang sarili, subalit sila ay naligaw sa ilang mga paraan sa pamamagitan ng tinatawag na James ng mas maaga sa ‘glamour stage’ kung saan naniniwala sila na sila ay dumating , at hindi pa sila nakarating. Sinusubukan nila na maging isang bagay na wala pa sila sa puntong ito.

Ngunit sa tuwing maririnig mo ang isang tao na nagsasabing “huwag kang lumabas sa araw dahil masama ito para sa iyo,” oo magiging masama para sa iyo kung nakaupo ka sa mainit na araw sa tanghali sa Phoenix, Arizona sa tag-araw at ito ay 110 degrees , at nakaupo ka doon at naroroon sa loob ng 20 minuto, kalahating oras, isang oras, na magiging masama para sa iyo. Ngunit iyan ang labis, dito.

Ito ay kahanga-hanga para sa iyo na maging sa araw araw-araw. Pakiramdaman ang enerhiya ng araw. Hindi na kailangan para sa mahabang minuto, lima, sampung minuto, kahit na higit pa kung magagawa mo. Ito ay kapaki-pakinabang para sa iyo, hindi lamang para sa bitamina na nagmumula sa ito, kundi para sa pranic na enerhiya na pumapasok sa likod ng iyong leeg bilang resulta ng sinag ng araw.

Ang araw ang nagdadala saiyo pag-akyat sa iyo-naiintindihan mo ba ito? Ito ang dahilan kung bakit sila, ang mga madilim na pwersa, ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang panatilihing ka mula sa araw, upang maiwasan kang lumabas sa araw-upang ilagay ang sunscreen sa iyo. Dahil ayaw nila ang sinag ng araw na pumasok. Dahil kung ang mga sinag ng araw ay pumasok sa iyong mga katawan na may pranic na enerhiya, iyon ay nagdadala sa iyo sa iyong pag-akyat. At ayaw nilang umakyat ka. Gusto nilang panatilihin ang katayuan mo kung saan maaari ka nilang kontrolin. Hindi nila nais na kontrolin mo ang iyong sarili. Dalhin ang iyong lakas pabalik at gawin kung ano ang alam mong gawin.

Ang taong nagtanong sa tanong na ito, alam mo na ang sagot. Alam mo na ang araw ay kapaki-pakinabang para sa iyo. Gamitin ang mga enerhiya ng araw nang eksakto kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay sinadya upang pangalagaan mo at dalhin ka sa mas mataas na mga sukat ng vibrational. tama?

Shoshanna, anong bagay na idaragdag dito?

Shoshanna: Nais ba ng isang ito na magdagdag ng isang komento, nakarinig ba kami ng isang komento?

Bisita: Nakakakuha ito at nakakalito kapag tila ito ay mapagkukunan na pinagkakatiwalaan mo at sinasabi nila ang isang bagay na tulad nito. At pagkatapos ay pupunta ka, “okay, ako ba ay mali sa lahat upang magtiwala sa tulong na iyon?”
Shoshanna: Mahal na kapatid, maaari ba nating idagdag ang aming pananaw sa iyong tanong?

Bisita: Tiyak.

Shoshanna: Narito kung ano ang sasabihin natin: ang kamalayan ay malawak na may maraming mga sulok, twists, at pasikot sikot. Mayroong maraming mga pananaw sa iyo sa larangan na ito, at ang lahat ng mga pananaw ay may bisa. Nasa sa iyo ito kung papanigan mo ang pananaw na gusto mo.

Kung nais mo para sa isang mas mataas na antas ng kamalayan pagkatapos naming sabihin sa iyo na hindi basahin ang mga bagay, hindi upang lumahok sa mga kuwento, dahil sa pagsasabi sa kuwento na ito ay lumilikha ng katotohanan. Kaya, tulad ng pangkat na ito ay nagsasabi sa kanyang kuwento tungkol sa madilim na intriga, at ang mga digmaan, at ang mga labanan, at ang araw, at ang kasamaan, at anuman, nililikha nila ang kuwento para sa mga tao upang sundin, at palakihin ang kuwento sa proseso ng paglikha.

Maaari kang lumikha ng kahit anong gusto mo. Ano ang gusto mong likhain? Kung nais mong lumikha ng kagalakan, pag-ibig, pakikiramay, pag-unawa, liwanag, at pagkatapos ay hindi mo mababasa ang mga kwento. Namaste.

OWS: Napakabuti.

Magkakaroon ba ng mga karagdagang tanong dito, ngayon na, bago kami magpalabas ng channel?

Shoshanna: Naririnig namin ang isa.

Bisita: Nagtataka ako kung bakit pinalaya ni Pangulong Trump ang mga regulasyon ng GMO. Para saan ang lahat nang yan? Hindi namin maintindihan iyon.

OWS: Iyon ay tinatawag na, isang ‘smoke screen.’ Hindi talaga ito ang kanyang nais gawin. Ginagawa niya ito upang mapasigla at magsisikap na kontrolin ang nagsasalaysay, dito. At ginagawa niya ang kanyang bahagi upang maglaro ng magkabilang panig.

Ngunit siya ay napaka-talino, ang isang ito, dahil siya ay may tagapag taguyod, o ang overlighting, sasabihin namin, ng Saint Germain. At marami ang nangyayari bilang isang resulta ng overlighting na ito. Kaya kahit na ito ay lumilitaw sa mga oras na ang isang ito ay lumilipat sa isang direksyon na kabaligtaran sa kung ano ang sa tingin mo ng isang Lightworker, ito ay tiyak na hindi ito ang kaso dito.

Bisita: Oo, salamat.

OWS: Magkakaroon ba ng karagdagang katanungan, dito? Kailangan nating palayain ang channel, dito. Kahit ano pa Pagkatapos ay handa na kaming palayain.

Bago namin gawin, Shoshanna, mayroon ka bang anumang nais na ibahagi bilang huling mensahe, dito?

Shoshanna: Ibabahagi namin ito batay sa pag-uusap ngayon, maniniwala kung ano ang nais mong ipakita. Kabilang dito ang lahat ng mga bagay na nabasa mo, ang lahat ng mga bagay na naririnig mo, ang lahat ng mga bagay na ginawa ng isang ito at ang ginawa nito, at ang grupo na iyon, atbp., Kung ano ang ginagawa ng iyong pangulo, kung ano ang ginagawa ng iyong kongreso, kung ano ang ginagawa ng mundo.

Kung ano ang sasabihin namin sa iyo ay malinaw at ganap na nakatuon ang iyong kamalayan sa kung ano ang nais mong magkaroon sa iyong buhay, kung ano ang nais mong ipakita, at matutupad para sa iyo, sapagkat ang bawat indibidwal ay isang katotohanan sa sarili nito at maaaring lumikha ng kanyang buhay sa anong uri ng kagustuhan na nais gawin. Iyon ay kung gaano kalakas ang lahat. Mangyaring maunawaan ito, na walang bagay maliban kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Namaste.

OWS: Kahanga-hanga, Minamahal na Shoshanna.

Bisita: Gayon din naman.

OWS: At, magtatapos na kami dito, ang iyong talakayan nang mas maaga tungkol sa ‘Sumasampalataya ay Nakakakita,’ ikaw ay lalakad patungo sa eksaktong pang-unawa nang direkta sa susunod na Advance. Kami ay nagtatayo sa susunod. At ang susunod ay isasama, gaya ng ibinigay na ni James sa panahon ng pagmumuni-muni, ang pagdating, o ang muling pagpapakilala, sasabihin natin, ng Star Chakra, at ang koneksyon na mayroon sa paghahayag. Kaya ang buong programa na ito, ang buong tema para sa susunod na Advance, ay magiging ‘pagpapahayag.’

Shanti. Sumaiyo ang kapayapaan. Maging isa.

Mga bisita: Kapayapaan ay sumaiyo. Shanti. Salamat! Shanti.

19.06.16 – Paglabas sa Matrix

| youtube |

KaRa (Na-channel ni James McConnell)

Ako si KaRa.

Dumating ako sa inyo ngayong oras na ito sa mga sandaling ito. Ito ang mga sandali na nagtatrabaho ka, naghihintay, ng mahabang panahon.

Gusto kong isipin mo ngayon ang isang bundok na natatakpan ng niyebe. Tingnan ito sa mata ng iyong isip. Isang mataas na bundok na natatakpan ng niyebe. May nagaganap na sanhi ng kaguluhan sa bundok na iyon. Nagsisimula ang pagkahulog ng nyebe dahil sa kaguluhan. Ito ay nagsisimulang lumakas, gumuguho, pababa ng bundok, kinukuha ng lahat ng bagay sa landas nito, at lumakas ng lumakas habang patuloy na bumaba sa bundok.

Isipin ito bilang isang paglabas ng katotohanan na malapit nang magsimula, isang gulo  na ginamit ko bilang isang paghahalintulad. Ang antas ng katotohanan na lumalabas na magtatakda ng lahat ng ito sa paggalaw ay ang kaguluhan na lumilikha ng ito avalanche ng katotohanan. Hindi ko masasabi sa iyo kung ano iyon sa oras na ito. Alamin na ito ay darating.

Dadalhin nito ang katotohanan sa napakaraming nasa kadiliman. Ito ay magdadala ng higit at mas maraming mga tao sa isang mas napaliwanagan estado ng kamalayan. Sapagkat dapat sabihin ang katotohanan. Ang katotohanan ay lalabas. Hindi ito maaaring tumigil. Ang paglabas ng katotohanan ay hindi maaaring ihinto. Hindi posible. At habang lumalabas ang katotohanan, makikilala mo ito kung ano ito. Makikilala mo ito bilang kaguluhan na lumilikha ng paglabas, o, ang unang domino na nahulog, bilang isa pang pagkakatulad na ginamit noon.

Marami sa inyo ang naghihintay sa domino na iyon, na nagtataka kung kailan ito darating. Sinasabi ko sa iyo, bilang isang emisaryo ng mga Pleiadian plota, at ang kapatid na babae sa inyong lahat, aking mga kapatid, sasabihin ko sa inyo na ang paghihintay ay halos tapos na. Kasama ang mga katotohanang inihahatid, tulad ng sinabi ni Ashtar sa huling linggo na ito, ang iba pang mga pinagkukunan ay nagsimulang magbahagi, higit at higit pang mga sightings ay makikita sa buong planeta habang ang pagsisiwalat ng aming presensya ay dinadala sa iyo. Tulad ng sinabi, malamang hindi ito ang mga pamahalaan na ihahayag ito.

Ito ay ikaw, ang mga tao sa planeta, na gagawin ang pagbubunyag. At kayo, ang mga Light Warriors, ang mga naghahanda at naghanda, ay hindi lamang naka-angkla sa liwanag ngunit nakikibahagi sa liwanag saan man sila magagawa, ikaw ang mga nasa linya para makipag-ugnay sa amin.

Siyempre, marami sa mga ito ay sa iyong kontrata bago ka dumating dito.

Kaya hindi ito isang pakiramdam ng ‘piliin ako, piliin ako,’ pagtaas ng iyong kamay, hindi ito ang paraan para makipag-ugnayan sa inyo. Ang paraan ay kung  ikaw ay handa na. Naitataas mo ang iyong mga vibrations ng sapat upang maaari naming ligtas na makita kayo, hindi lamang para sa aming sariling vibration, ngunit upang hindi mapuspos ang sa inyo.

Kailangan mong maunawaan na ang mas mataas na vibrations na nagmumula sa isang paligid ng mababang vibration ay maaaring pagpalya central nervous system. Ito ang dahilan kung bakit kami, ang mga nanonood sa ibabaw ng planeta na ito sa mahabang panahon, ito ang dahilan kung bakit hindi pa kami nakikipag-ugnayan, ganap na pakikipag-ugnay. Oo, may ilan dito at doon. Ngunit mayroong maraming mga bagay na tinitingnan, na itinuturing, bago maganap ang mga kontak na ito.

Ang grupong ito, at maraming iba pang mga grupo sa buong planeta, ay inihahanda sa ganitong paraan upang kayo ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa amin, upang ang iyong mga vibrations ay sapat na upang matugunan sa aming vibration.

Kaya tandaan, ito ay tungkol sa vibration at kamalayan. Iyan ang dapat mong tandaan. Ang lahat ay vibration at kamalayan.

Patuloy na itaas ang iyong vibration kung maari, kung anong paraan, at hawakan nang matagal ang itataas na vibration hangga’t magagawa mo. At bago mo malalaman ito, hindi lamang ibubunyag ang lahat ng mga katotohanan, ngunit ikaw ay ganap na nasa proseso ng iyong sariling pag-akyat na kasama ang koneksyon sa mga taong handa na kumonekta sa iyo.

Ako si KaRa, at iiwan ko kayo ngayon sa kapayapaan at pagmamahal, at nauunawaan na kayo ang isa, at ang isa.

ONE WHO SERVES / ANG NAGLILINGKOD (Na-channel ni James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum; hum, hum. Pagbati sa iyo!

Ang Naglilingkod dito upang dalhin ka sa susunod na mga hakbang. Dahil ito ay tungkol sa lahat, ang patuloy na magdadala sa inyo, “upang maipakita sa inyo ang pinto,” bilang sabi ni James noon, at mula sa pelikula, “Ang Matrix.”

Maaari naming ipakita sa inyo ang pinto, ngunit kayo ang dapat dumaan dito. Napakahalaga iyon. Ipinakikita namin sa inyo ang pinto. Ipinakikita ninyo sa iba ang pinto. Ngunit nakasalalay sa bawat isa at bawat indibidwal na maging handa upang maglakad papunta dito. Napakahalaga iyon. Hindi ka maaaring makakuha ng kahit sino, gumawa ng sinuman, lakarin ito kung hindi sila handa para dito. Ngunit maaari mo itong buksan sa sinuman. Tandaan iyan.

Mayroon ka bang mga tanong dito, para sa One Who Serves?

Sa oras na ito hindi naming kasama si Shoshanna, ngunit ipagpapatuloy pa rin natin ito. Mayroon bang mga katanungan?

Alam ko dapat may isa o dalawang tanong tungkol sa mensahe na ibinigay ni KaRa, dito. Dapat lamang mayroong isang taong nais ipalabas ang mga katanungan. Gayunpaman, mayroon ba?

Bisita: Oo, One Who Serves. Hindi ito tungkol sa KaRa, ngunit noong nakaraang linggo nagkakaroon kami ng pag-uusap, at naisip namin na magiging isang magandang tanong sa iyo. Dahil nakuha ko ang pang-unawa mula sa aking kambal na apoy tungkol kay Yeshua, na talagang nagkaroon ng kapatiran na tumulong kay Yeshua sa pamumuhay ng buhay sa pamamagitan ng paglakad sa kanyang katawan at pagkuha ng ilang bahagi nito, kung anong uri ang nagbigay sa kanya ng kapahingahan, o anuman , at ang aking kambal na apoy, bilang nauunawaan ko ito, ay bahagi ng kapisanan na iyon. Kaya kami ay nagtataka kung totoo iyan, at sa ilang mga paraan kami ay nagtaka kung nangyari iyan sa pagtatapos ng kanyang buhay, at gayundin kung magkano ang nangyari?

OWS: Hinihiling namin sa iyo kung nauunawaan mo ang katagang “overlighting?”

Bisita: Medyo.

OWS: Iyon ang nangyayari sa mga iyon. Ang overlighting. Ang mga tulad ni Sananda ay nagliliwanag kay Yeshua. . Ang iba ay nagpaliwanag kay Yeshua sa iba’t ibang panahon. Ito ang nangyari. Ito ay hindi lamang si Yeshua-siya ay isang lalaki, kailangan mong maunawaan na, isang tao na katulad ng iba. Ngunit mayroon siyang ilang kaalaman, sasabihin namin dito. Siya ay dumating sa marami nito, ngunit siya ay natutunan din, tulad ng anumang mga batang lalaki o babae ay lumakad at nalaman ang mga lihim, ang mga misteryo. Ito ang ginawa niya. At nang magawa niya iyon, nakakaugnay ito sa mas mataas na mga vibrasyon kaysa sa kanya noong panahong iyon. At nakapasok sila at pinaliwanagan siya. Tulad ng naririnig mo sa iba’t ibang mga tulad ng St. Germain na pinaliwanagan ang pangulo ng bansang ito, si Donald Trump. Ito rin ang nangyayari minsan. Kita mo? Kaya tiyak na naganap pagkatapos, tulad ng nangyayari ngayon.

Bisita: Kahanga-hanga. Salamat.

OWS: Oo. Mayroon bang iba pang mga tanong dito?

Bisita: Mayroon akong tanong. Ito ay isang nakakatawang tanong, at ito ay isang nakakahiya na tanong. Sapagkat muli akong natutulog sa panahon ng pagmumuni-muni at napalampas ko ang KaRa. Maaari bang sabihin sa akin kung ano ang kanyang patalastas na napalampas ko?

OWS: Ang maaari naming sabihin sa iyo ay mayroong maraming darating. Ang sinabi ni KaRa ay mayroong isang makatotohanang avalanche na paparating. Iyan ang pangunahing bahagi nito. At ito ay magdadala ng napakaraming pasulong na isinasaalang-alang, ang lahat ng mga bagay na ito, bahagi ng iyong tinatawag na mga teorya ng pagsasabwatan na magiging higit na kilalang katotohanan. At ito ay bahagi ng avalanche ng katotohanan na darating. Maraming mga bagay na ibabahagi na iningatan sa mga anino sa loob ng mahabang panahon, ngunit sila ay mailalabas. Kung saan darating din upang dalhin ang mga iba’t-ibang mga teknolohiya na nakatago sa sangkatauhan, sa mga anino. Darating ito. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pagbabalik sa liwanag, na nagdadala ng ilaw sa planeta. At bahagi ng liwanag, dito, ang katotohanan ay nakikilala. Ito ang kanyang mga binanggit. Maaari mong pakinggan o basahin ang pagkasalin sa ibang pagkakataon.

Bisita: Oh hindi, gagawin ko. Natutuwa akong marinig ito, at pagkatapos ay nagising ako kapag ginagawa mo ang iyong “om mani …” at napalampas ko ito. Salamat.

Isa pang mabilis na tanong. Naririnig ko ang mga bagay tungkol sa mga pangunahing pagtaas ng enerhiya o pagtaas sa susunod na linggo o kaya darating. Mayroon bang anumang bagay tungkol sa na kilala?

OWS: Hindi pa nasabi, pero oo may mga tiyak na alon ng enerhiya na darating na magkatugma, sasabihin namin, kasama ang time frame dito ng iyong Summer Solstice. Ito ay bahagi nito, ang mga enerhiya na darating. Sila ay binabanggit nuon pa mula sa iba’t ibang mga mapagkukunan. At ang mga enerhiya na ito ay darating, dadami at dadami, at lalakas ng lalakas dahil sa paggising ng sangkatauhan. Iyan ang dapat mong malaman. Huwag isipin kung gaano karami ang natutulog sa buong planeta, ngunit ilan ang nagising.

Bisita: Maraming salamat.

OWS: May iba pa bang mga tanong dito?

Bisita: Mayroon akong isang mabilis na tanong tungkol kay KaRa nang sinabi niya ang lahat ng ito. Ang aking tanong ay, alam mo, ayaw kong pag-alinlangan ang sinumang nagpapadala ng mga mensahe, ngunit narinig namin ang napakaraming mga mensahe nuon, ang katotohanan na lumalabas sa publiko at lahat ng iba pa, ngunit sa ngayon ay pinapalawak namin ang liwanag ngunit lahat ang mga sinasabi nila ipagpalagay na mangyari ay hindi pa nangyayari. Kaya ang tanong ko ay kung paano ito, at kung totoo naba ito?

OWS: Dahil ikaw, gayundin ang iba, ay patuloy na nakakabit sa loob ng 3-D matrix. Ito ang talakayan na ito, dito, ngayon, ay tungkol sa lahat. Ibinigay namin ang mungkahing ito sa isa, si James, dito, na dadalhin niya ito. Mahalaga para sa iyo na lumagpas, upang lumipat sa ibayong 3-D matrix. Ito ang programming na pumipigil sa iyo. Kung patuloy kang manatili sa matrix na 3-D, mapapanatili mo ang matrix. Kaya lahat kayo ay dapat magsimulang mag-isip sa mga tuntunin, hindi kung ang mga bagay na ito ay darating, ngunit na sila ay darating. Kailangan mong maunawaan, kailangan mong paniwalaan na sila ay darating, ang katotohanan ay darating. At sinabi namin nuon na sa isang punto ang lahat ng ito ay ipapakita sa iyo, ito ay magiging totoo sa iyong pag-unawa.

Kailangan mo lamang maging mapagpasensya, maging neutral-na napakahalaga dito, maging neutral. Maging nakasentro, at maging sa mata ng bagyo at ipaubaya ang lahat sa paligid mo, ang bagyo ay umiikot sa paligid mo, ngunit nakasentro ka sa mata. At maging isang punto kung saan ang lahat ng bagay ay mapayapa at kalmado, at hindi ka magiging emosyonal na kasangkot sa kung ano ang darating. At ito ay darating.

Bisita: Sumasang-ayon ako at salamat. Ang impormasyon lang tungkol dito. Salamat. Pinapahalagahan ko ito. Pag-ibig at liwanag sa iyo. Salamat.

OWS: Oo. Mayroon bang ibang mga tanong dito?

Bisita: Oo, mayroon akong tanong, One Who Serves. Upang liwanagin kung ano ang sinabi sa amin mula kay KaRa at mula sa iyong sarili, kung ito ang iyong pinag-uusapan. Ang nakikita ko ay ang aking wika at ang aking katotohanan ay nagbago nang malaki kumpara noong mga nakaraang taon. At alam ko lang ang mga bagay na ito na maging katotohanan. Kaya itong avalanche ng katotohanan na darating, maaari ko makita ito sa paligid ko, at maaari ko Makita ko rin ito sa loob ng 3-D, ang kanilang mas mataas na katotohanan. Nakita ko na ang katotohanan ay dumarating nang higit pa at higit pa sa lahat sa paligid natin sa pamamagitan ng media, sa pamamagitan ng mga pelikula. Sa dalas ng mga tao ay nakikita ko na ang katotohanan ay bumababa na sa libis na iyon. Ito ay alam na alam ko lang. Ito ay kung ano ito, at kung ano ang iyong sinasabi, na tayo ay magiging iyan, at iyan ang pagsisiwalat ay na ang higit at higit sa atin ay nagiging katotohanan at nabubuhay sa katotohanan. Iyan ba ang sinasabi mo?

OWS: Iyan ay tama. Ang mga iyon, ang mga Lightworkers, the Warriors, lahat kayo ay mahalaga, napakahalaga sa pagdadala ng buong proseso. Kung wala ka, ang mga nasa mga anino ay hindi lalabas sa liwanag. Ngunit sila ay dumarating sa liwanag, at ang lahat ng kanilang pinanatili ay papasok din sa liwanag.

Kaya ito ay napakahalaga para sa mga grupo tulad nito upang dalhin ang liwanag na iyon. Hindi lamang i-angkla ang liwanag, tulad ng sinabi namin, ngunit upang ibahagi ang liwanag hangga’t maaari. Upang ibahagi ang kaalaman upang dalhin ang lahat ng ito pasulong.

Sapagkat kung hindi mo ginagawa ito, muli, ang mga iyon ay patuloy na mananatili sa mga anino, ang mga programa ay magpapatuloy, at ito ay magiging libu-libong taon sa iyong pag-unawa bago maaaring magkaroon ng pag-akyat.

Ngunit ang lahat ay nagbago ng dahil sa iyo, ang mga nanggagaling sa mundong ito, na dumarating sa ebolusyon na ito, upang dalhin ang mga pagbabagong ito. Ikaw ang System Busters. Kaya ito ay oras na upang buksan ng malaki ang sistema. Tama?

Bisita: Oo. At mayroon akong isa pang tanong tungkol sa pagtiwala sa nakikita. Ganito iyon: Tulad ng pagtiwala sa nakikita, kaya naniniwala ako kung ano ang sinabi mo noong sinabi mo sa amin noong nakaraang linggo tumingin sa kalangitan. Nakaraan gabi, nakaupo lang ako sa labas at tumingala sa kalangitan, at nakita ko ang dalawang barko na lumipad ng napakabilis na para bang may pupuntahan. Ang dalawang kasama ko ay hindi nakikita ang mga ito, ngunit walang duda na nakita ko ang dalawang barkong ito na dumadaan. Kaya nakakakita ay paniniwala pati na rin ang paniniwala ay nakakakita. Iyan ba ang dahilan kung bakit ako ay may frequency na nagpapagana sa akin upang makita ang mga barko? O, ang mga barko ay nakikita ng lahat, kahit na sa 3-D?

OWS: Narinig mo na ang kasabihang “para sa mga may mata na makita at mga tainga upang marinig,” iyan ang nangyayari dito. Gayunpaman, ang pagbubukas ng kanilang mga mata, ang kanilang ikatlong mata, tulad ng mayroon ka, at makakakita ng higit higit pa, at iyon ang sinabi ni Ashtar noong nakaraang linggo.

Mahalaga para sa iyo na simulan ang pagbukas ng ikatlong mata. Ito ang dahilan kung bakit sa ilang mga Advances hanggang sa puntong ito kami ay nagtatrabaho kasama ka na gawin ito: pagbubukas ng iyong ikatlong mata, ginagawa ang mga ito.

Dahil mahalaga ang higit at higit pa upang lumikha ng pag-unawa na mayroon kang mga mata upang makita, at na ang mga bagay na nasa itaas ay magsisimulang mas lalo pang mahahayag. Ang mga ito ay nariyan, mas maraming mga tao ang kailangan lang makita ang mga ito. Tama?

Bisita: Sinasabi mo ba na ako ay naghahanap sa pamamagitan ng aking ikatlong mata kapag nakita ko ang mga barko?

OWS: Iyan ay tama.

Bisita: Dahil lumitaw na parang nakatingin ako sa aking mga mata.

OWS: Ikaw nga. Ang iyong pangatlong mata, bagaman, ay lumilikha ng pangitain na lumalampas sa iyong pisikal na mga mata. Kita mo? Nakikita mo ang iyong pisikal na mga mata ngunit, sa iyong bukas na ikatlong mata, nakikita mo na lampas sa kung ano ang “normal” (hindi namin nais na gamitin ang terminolohiya na iyon, ngunit dapat dito), ang average o ang normal na tao ay hindi magagawang makita dahil wala silang bukas na pangatlong mata. Kita mo? Kaya hindi ito parte ng pang-unawa na naroon ito. Kita mo?

Gamit ang ideya na tumingala ka sa sandaling iyon, ipaalam sa iyo na handa ka na gaya ng sinasabi namin, muli, handang handa na, upang magkaroon ng higit na mga karanasan.

Bisita: Kaya ang iba pang bagay na hindi ko nasabi ay na sadyang sinadya kong makita ang mga barko. Alam mo, sinabi ko “Nais kong makita ang mga barko.” At doon nga sila. Bahagi rin ba iyon?

OWS: Hindi ba’t “naniniwala ang nakakakita?”

Bisita: Well, hulaan ko na ang isa pang paraan ng pagsasabi nito, hindi ba?

OWS: Oo, siyempre.

Bisita: Salamat, One Who Serves. Sobrang pag-ibig at liwanag sa iyo.

OWS: Oo. May iba pang mga tanong dito?

Bisita: One Who Serves.

OWS: Oo.

Bisita: Ngayon, marami akong karanasan sa mga barko sa kalangitan, halos gabi-gabi na lang lagi. Ngunit tinatawag ko sila parito. At sa aking panalangin habang ginagawa ko ang aking mga invocations, nabanggit ko ng isang gabi na hindi ko nakita ang mga barkong Andromedan, ng isang beses, at sinabi “nais kung makita kayo ulit!” ng pabiro bilang paraan na kinikilala ko sila.

At ayon nga, lumabas ako at naghahanap at tinitingnan ang kalangitan, at dumating ang isang barko sa napakalayo, na kung saan nakita ko ang mga ito nuon. Ito ay kumurap lang sa akin. Sinabi ko, Oh Yes! At sinimulang subukang sundin ito, nakuha ito sa video talaga, dalawang kurap sa aking video, at palaging nawawala ito dahil pagtingin sa telepono at sa kalangitan sa parehong oras ay halos imposible.

Ngunit narito ang tanong ko sa iyo: tiyak na nakatutok sa amin, at naririnig ang aming mga iniisip, at tumutugon sa amin. Tama ba ako?

OWS: Talagan-talaga. Ito ang ideya ng telepatiya at kung paano sila makakapag-usap, lalo na sa mga ka–uri, pahiwatig, pahiwatig. Kaya habang nakikipag-usap sila sa mga handa para dito, maaari silang mas nakikita at mas tunay sa mga taong nagmamasid sa kanila.

Bisita: Napakahusay. Salamat.

Isa pang Bisita: Magandang tanong. Sila ay kumukurap sa akin din at tumutugon sa aking mga saloobin. Sinabi ko, “Ok guys, bigyan mo ako ng isang maliit na kidlap at ipaalam sa akin na ikaw ay naroon.” At magkakaroon ako ng isang kidlap dito o doon sa kalangitan. Ibig bang sabihin nito bukas ang aking ikatlong mata, o sila ay kumikislap sa akin sa 3-D?

OWS: Parang kumbinasyon ng pareho, ngunit hindi ito 3-D habang sinasabi mo ito. Ito ay isang mas mataas na vibration. Dapat kang nasa mas mataas na vibration upang makita sila o masaksihan ang mga ito.

Bisita: Ok. Oo, dahil mukhang nakikipag-usap sila sa akin kahit papaano (laughs). Salamat.

OWS: Oo. May iba pang mga tanong diyan, bago namin ilabas ang channel?

Ngayon ay handa na kaming gawin ito upang palabasin ang channel. Ngunit bago namin gawin, hinihiling namin sa inyo na talagang isaalang-alang ang lahat ng bagay na ibinibigay tungkol sa hindi lamang pag-angkat sa liwanag, kundi pagiging liwanag at pagbabahagi ng liwanag. Iyon ay napakahalaga, dito.

Sapagkat lahat kayo ay lumipat sa entablado ngayon, bilang ang grupo na ngayon, sinasabi namin, ay lumipat sa entablado kung saan mahalaga para sa iyo na hindi lamang malaman ang landas, ngunit oras na upang lumakad sa landas, tulad ng ay ibinigay sa pelikula “Ang Matrix.”

Maglakad sa landas, mga tao. Tama? Shanti. Sumainyo ang kapayapaan. Maging isa.

Na-channel ni James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.AncientAwakenings.org

Ang artikulo ay maaaring kopyahin sa kabuuan nito kung ang website ng may-akda at may-akda ay malinaw na nakasaad.

19.06.09 – Dalhin ang Aking mga Anak

| youtube |

SANANDA (Na-channel ni James McConnell)


Ako si Sananda.


Ito ang mga panahong ito, mga sandaling ito ngayon, para sa lahat ng bagay sa loob ng iyong uniberso, at nagsasalita ako tungkol sa sansinukob sa loob mo gayundin sa uniberso sa labas mo, na lahat ay darating. Iniisa ang lahat ng iba’t ibang bahagi ng inyong sarili. Habang nagsalita ako, hindi lamang ang mga katawan na mayroon kayo, ngunit mas higit pa kayo at nagsisimula pa na pagsamahin ang mga aspeto ng inyong mga sarili.


Marami sa inyo ang nakakahanap sa loob ng inyong pangarap ang koneksyon sa iba pang mga bahagi ng inyong mga sarili, ang mga iba pang mga mundo na sinasakop mo sa oras na ito, at ang koneksyon na lahat ay darating upang maunawaan ang higit at higit pa. Dahil ang mga enerhiya ay patuloy na darating sa higit at higit pa hanggang sa mas malaman mo ang kabuuan ng kung sino ka.


Marami sa iyo ang napagtanto ngayon, o hinay hinay na nauunawaan, na ikaw ay hindi pisikal na katawan, ngunit ikaw ay isang espiritu ng isang pisikal na karanasan sa sa puntong ito.


Marami sa iyong mga kapatid ang hindi nauunawaan ito. Sa palagay nila mayroon silang buhay sa pisikal na katawan na ito at, nang mag-expire ang pisikal na katawan na ito, ang kanilang buhay ay alam nila na tapos na.


Ngunit tiyak na hindi ito malapit sa katotohanan, dahil tayo ay walang hanggan-walang hanggan sa loob ng pinagmulan ng ating pagkatao, at habang tayo ay enerhiya, dalisay na enerhiya, enerhiya sa nakakamalay na pag-alam.


At ang enerhiyang ito, ay hindi maaaring malikha, ni mawasak. Nuon pa man hanggan ngayon. Kapag mas naunawaan mo na, ang mga misteryo na kasangkot sa lubos na pag-unawa kung sino ka, kung ano ka, kung ano ang nararapat mong gawin, upang mapagtanto na ikaw ay naririto upang dalhin ang nawala, ang nawawalang tupa. Kayo ang mga nasa kawan ng mga tupa na iyon, upang dalhin sila pabalik. Hindi namin magawa ito kung wala ka.


Kaya ako, bilang si Sananda, ngayon, bilang pastol, hilingin sa bawat isa sa inyo na dalhin ang aking mga anak pabalik, upang dalhin ang lahat ng makakaya mo, upang gawin ang lahat ng iyong makakaya, upang maibalik ang liwanag sa lahat ng iyong makikilalang handa na, na nagpapakita ng kislap ng paggising sa loob ng mga ito.


Hindi ang mga hindi pa handa, at makikilala mo ang mga taong iyon at ang mga hindi. Hindi mo maaaring itulak ang sarili sa sinuman, sapagkat ang lahat ay may sariling pag-iisip.


Ngunit ang mga handang magbukas ng kanilang isip sa iyo, at inaanyayahan ka at tanungin ka: yaong mga nais magsimulang bigyan ng mga sagot, mga sagot na nauunawaan mo. At habang ginagawa mo ito, ang mga gabay na taglay ng bawat isa sa kanila ay darating nang higit pa sa kanilang pang-unawa, tulad ng mga gabay na dumating sa iyo. Dahil iyan ay patungkol dito. Pag-abot sa iba, tulad ng pag-abot namin sa inyo. At habang nakikipag-ugnayan ka sa iba, tatanggapin nila ang iba pa, ng patuloy ng patuloy.


Kaya oras na ngayon, mga kaibigan ko, hindi lamang para sa iyo na gumising mula sa iyong pagkakatulog, kundi upang tulungan ang lahat ng iyong makakaya upang gumising rin sila. Dahil ito ay kung paano ang kamalayan sa buong planeta ay gumising. Ito ay hindi mangyayari sa isang biglaan, sa isang magdamagang pangyayari. Ngunit unti-unting nangyayari, sa isang panahon ng pagtaas ng vibrasyon at kadalasan.


Ito ay kung saan kayo, bawat isa sa inyo, ay papasok bilang mga mandirigma ng liwanag upang dalhin ang tabak ni Michael at magsama-samag putulin ang lahat ng mga tumatali at gumagapos ng marami sa tatlong-dimensional na ilusyon na ito, sa tatlong-dimensional na matrix na ito. At kung dalhin nila ang tabak tulad ng pagdadala mo ng tabak ngayon, sisirain nila ang mga bigkis tulad mo at pinuputol ang mga bigkis.


Ngayon na ang oras. Pumarito sa sandaling ito. Gawin ang lahat ng makakaya mo. Para ang sa katapusang naghihintay sa inyo. Oras na para tumawid, at pagkatapos ay bumalik, sa mga babalik, tulungan ang mga naiwan para sila ay makatawid. At ang mga hindi, ay hindi. Ganito ka simple.


Ako si Sananda. Iiwan ko kayo ngayon at magbukas kayo sa iba, ang aking kapatid na, ang ating kapatid, na nagnanais na magbahagi sa inyo.

ASHTAR (Na-channel ni James McConnell)


Ako si Ashtar. Ikinagagalak kung makasama kayo.


Sa maikling sandali ngayon ay mayroon akong isang mensahe. Ang mensaheng iyon ay: tumingin sa kalangitan nang higit higit pa.


Hindi lamang sa inyo na naririnig at sumasalamin sa mga salitang ito, ngunit marami pang iba sa buong planeta ang magsisimula makita ang higit higit pa sa pinapakita naming mga barko. Dahil ang pagsisiwalat ay darating sa inyo. Ngunit hindi ito nagmula sa mga gobyerno. Ito ay darating sa mga tao galing mismo sa amin.


At ito ay magiging napakalakas na higit at higit at higit pang mga tao sa buong planeta ay makakakilala na hindi kayo nag-iisa sa sansinukob, na iyon ay isang kamalian, isang programa na nakintal sa loob mo sa isang mahabang panahon. Ang kamaliang iyon, ang programang iyon, ay nagtatapos na ngayon.


At ito ay mapapalitan ng isang pag-unawa na hindi lamang kayo nag-iisa, kundi kayo ay konektado sa lahat ng uniberso, na kayo ay nagiging isang Galactic sibilisasyon, at pumasok sa mundong ito at lahat kayo sa planeta ay magiging bahagi ng “Galactic Federation of Worlds”.


Nasa bawat isa sa inyo ngayon, tulad ng hiniling ni Sananda, gaya ng hiniling ng arkanghel na si Michael, at iba pa, nakasalalay sa bawat isa sa inyo na maabot ang higit higit pa sa inyong mga kapatid tuwing may pagkakataong lumitaw at sabihin sa kanila na tumngila sa kalangitan at makita kung ano ang hindi pa nila nakita. Sapagkat totoo na ang mga may matang nakakakita ay makakakita. Ngunit totoo rin na lalong magkakaroon ng mga matang nakakakita, at ang mga taingang nakakarinig din.


Ako si Ashtar. Iiwan ko kayo ngayon sa pag-ibig, at kapayapaan, at pagkakaisa, at pag-unawa, at sasabihan kayo na sa susunod na pagkakataong magkasama kayo, sa susunod na Linggo, si KaRa ang sasama sa inyo na may napakahalagang espesyal na mensahe para sa inyo na napapanahon rin.


Iiwan ko kayo ngayon sa kapayapaan at pagmamahal.

ONE WHO SERVES (Na-channel ni James McConnell)


Om, mani, padme, hum, om, mani, padme, hum hum, hum. Pagbati sa inyo! Ang Naglilingkod ito. Si Shoshanna ay nandito rin.


Kami ay handa na para sa mga katanungan, maliban kung may isang bagay na nais si Shoshanna na idagdag dito bilang isang pangunahing mensahe.


Shoshanna (Na-channel ni JoAnna McConnell): Wala.


OWS: Wala? Sige. Ngayon ay handa na kami para sa mga katanungan. Sino ay may katanungan na nais nilang itanong? Maaari nyo na ngayong i-unmute ang inyong mga telepono. Kung walang mga tanong, tatapusin na namin ang sesyon na ito dito. Mayroon bang kahit anong katanungan bago namin tapusin?


Bisita: Mayroon akong tanong, One Who Serves.


OWS: Oo.


Bisita: Napansin ko na habang lumalakad tayo sa ating mga landas, ang ating pamilya ng liwanang, napansin ko kung ano ang binibigyang kahulugan ko bilang isang pagtaas ng pagkakaisa ng lahat dahil sa ating mga pag-uusap, at lahat tayo ay nagkakaisa, nararamdaman ko pag ang priwensya ng grupo ay bumaba. At nararamdaman ko rin kapag ito ay tumataas din.


Ang tanong ko sa iyo ay, dahil alam ko na narito na kami sa pisikal na katotohanan na ito, namumuhay sa loob ng ilusyon ng paghihiwalay, at pinalalabas pa rin namin ang mga sugnay na iyon o ang mga tanikala na nagbubuklod sa amin sa 3-D, mayroon kaming mga natirang bagay na ito tulad ng pagkainis at mga bagay na ang aming sarili ay may ugnay pa rin. Maaari kong pakiramdaman kapag ang isa sa amin ay bumabalik sa sarili at nararamdaman ang pagkainis o nararamdaman tulad ng hinamon, o isang bagay na katulad nito. Napansin ko ng paunti unti kapag ang ating grupo ay nawawala ang mataas na prikwensya, ito ay talagang klaro.


Ang aking tanong sa iyo ay: (A) kung ano ang iba pang mga bagay na maaari naming gawin upang malaman at ihinto at upang mapanatili sa mas mataas na prikwensiya, at (B) ang iba pang bahagi ng tanong ko ay, paano kayo, dahil kayo ay nasa mas mataas na mga prikwensiya, pakiramdam nyo ba ang ugong nga lahat o naramdaman ang prikwensiya ng lahat ng mga nilalang sa mga barko tulad ng sa kamalayan ng pagkakaisa, naramdaman mo ba kung ang prikwensiya ng isang tao ay bumaba, o hindi ito umiiral sa dimensyong iyon?


OWS: Totoo na nararamdaman namin ang pagbagsak ng prikwensiya, ayon sa sinasabi mo, at higit sa lahat ang dahilan kung bakit sa puntong ito wala kang direktang pakikipag-ugnayan sa amin, pati na rin sa amin na tinatawag na Umakyat ang mga pinuno, ang kompaniiya ng langit, pati na rin ang mga ng Galactics at ang Agarthans. Hindi maaari, hindi namin maaaring direkta sumama sa inyo gamit ang pisikal na anyo hanggang ang mga emosyon, ang mga may mababang vibrasyon ay itinaas ng madalian. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa ito nangyari. Kaya oo, tiyak na nararamdaman natin ito.


Ngunit kailangan din naming sabihin sa iyo na dahil kami ay walang pinapanigan, wala kaming anumang kaugnayan sa mga bumababa ng mga prikwensiya, nakita mo? Hindi ito nakakaapekto sa amin maliban kung pinapayagan namin ito na makaapekto sa amin. At, hindi namin hahayaan itong makaapekto sa amin dahil nananatili kaming neutral, nakikita mo? Naiintindihan mo ba ito?


Bisita: Ang aking pagkaunawa ay kung mananatili tayo sa neutralidad, hindi namin ikinakabit ang isang “ito ay mabuti” o “ito ay masama,” o “ito ay mali” at “ito ay tama.” Sa loob ng ilusyon, tama ba na walang masama at mabuti, at walang mali at tama? At ganiyan ba upang manatili sa neutralidad na ito kung saan maaari kang maging tagamasid ng lahat ng mga karanasan?


OWS: Sa loob ilusyon, sa sinasabi mo, sa loob ng matrix, may tama at mali. Mayroon ka nito. Nilikha mo ito doon.Ito ay bahagi ng duality. Habang iniwan mo ang ilusyon at ang 3-D matrix na ito, lumalabas ka sa pang-unawa ng duality, kaya’t ang tama at mali ay nawawala dahil ikaw ay nasa neutral na estado. Kita mo? Naiintindihan mo ba ito?


Bisita: Oo naiintindihan ko. Itoang kasunod na tanong nito: naririnig namin ang tungkol sa mga digmaan na nangyayari sa ilang mga mundo at iba pang mga sibilisasyon at sa loob ng kalawakan, kaya kung may mga digmaan na nangyayari, ibig sabihin ba na walang neutralidad?


OWS: Ang lahat ng paglikha ay hindi neutralidad. Mayroong maraming 3-D na mundo sa diyan, higit pa kaysa sa maaari mong isipin, Earth, Gaia, sarili niya, pagiging isa sa mga ito, dito. Ngunit mayroon ding maraming mas mataas na antas na mga nilalang ng kamalayan, mga planeta ng kaluluwa, mga kalawakan, at lahat ng ito na higit pa sa mga tuntunin ng neutralidad at pag-ibig na ipinahayag dito. Kaya, may ganito. Ito ay isang bahagi ng paglikha, dahil may sariling pag-iisip sa sansinukob na ito. At ang sariling pag-iisip ay lumilikha nang ganito: ang mga magkaroon ng sariling pag-iisip at pumili sa duality tulad ng nangyari dito.


Shoshanna, gusto mo bang dumagdag dito?


Shoshanna: Nais naming ibahagi ang aming pananaw kapatid. Maari ba?


Bisita: Oo pakiusap.


Shoshanna: Ang isa na may mataas na kamalayan, tulad mo, tulad ng sinasabi mo ay maaari mong madama ang mga hindi nakakatugon na enerhiya o mas mababang mga prikwensiya kumpara sa mas mataas na mga prikwensiya. Itatanong namin sa iyo ito, Mahal na kapatid: ano ito na nais mong gawin sa mga prikwensiya na ito. Ano ito na nais mong gawin nang personal pag nararamdaman mo ang mga enerhiyang ito?

Bisita: Ang aking indibidwal na kaluluwa dito ay nagnanais na magpalit ng mga enerhiya at palibutan sila ng pagmamahal, walang pasubaling pag-ibig. Minamasdan ko lamang ito. Alam ko na lahat tayo ay nagtatrabaho sa mga tali ng ego at mga bagay na tulad nito. Kaya nagpadala ako ng pagmamahal at liwanag sa lahat. Ngunit iyon lang. Namasdan ko lang ito.


Shoshanna: Sasabihin namin na ito ang iyong karanasan na nais mong magkaroon. Nais mong magkaroon ng karanasan ng pag-alam na ikaw, bilang isang kamalayan na nakakaalam ng kamalayan, ay makakapagtaas ng enerhiya at magpapalit ng enerhiya at palibutan ang enerhiya, palibutan ang hindi nauugnay na enerhiya na may pag-ibig at liwanag upang palitan ito upang madagdagan ang prikwensiya. Ito ang iyong hiniling sa karanasang ito, na natututunan mong gawing paulit-ulit. At, tulad ng iyong karanasan at ang iyong mga kasunduan ay magdidikta, ikaw ay makakaranas na para sa iyo na maaari mong gawin iyon. May katuturan ba iyan?


Bisita: Oo mayroon.


Shoshanna: At iyan ang lahat. Kaya sa proseso ng pag-aaral upang mabago ang enerhiya nang naaayon at taasan ang prikwensiya nga maigi, nakamit mo ang iyong misyon. Iyon lang ang mayroon kami para sa iyo, Mahal na kapatid. Namaste.


Bisita: Salamat, kapatid ko. Namaste.


OWS: Sinasabi pa namin na mahalaga para sa inyo na maging tagamasid, ngunit hindi makisangkot sa pagmamasid. Huwag maging kasangkot sa ito. Pagmasdan lamang, maging neutral, hayaan kung ano ito. Wala kang damdamin tungkol dito. O kung may ilang damdamin, sikaping dalhin ito sa estado ng neutralidad hangga’t kaya mo. Sa palagian mong ilipat sa isang neutralidad na estado- ngayon ay hindi na sabihin na ikaw ay maging isang robot at walang emosyon o anumang bagay na ito sa likas na katangian, mangyaring maunawaan iyan.


Kami ay hindi mga robot. Mayroon kaming emosyon. Ngunit natutunan naming kontrolin ang mga ito hanggang sa punto kung saan hindi sila maaaring maging masama o nakakapinsala sa sinumang iba pa, kasama ang ating sarili. Tama?


Bisita: Oo, salamat. Iyon ay napakalinaw para sa akin. Salamat.


OWS: Oo. Mayroon bang iba pang mga katanungan, dito? Iyon ay isang kahanga-hangang tanong, kung sabihin ko lang. Mayroon bang ibang mga tanong?


Bisita: Oo. Pagbati, mahal na kapatid. Sa parehong paksa, ako ay nag-iisip tungkol kay Jesus sa paglipat sa mga talahanayan sa templo, alam mo, ang mga talahanayan na nagpapahiram ng pera. Sa palagay ko ito ay nagdulot ng maraming pagkalito sa amin, at hindi ako sigurado kung ito ay isang pangyayari na aktwal na nangyari, o isang pangyayari na naitatala, o kung may isang bagay na nakukuangan kami.


Kinukuha ko rin ito sa aking buhay. Halimbawa, nagtuturo ako ng grupo ng mga estudyante sa loob ng dalawang araw noong nakaraang linggo at Ikalawang Araw ng pag-obserba sa buong pag-ostraktura ng isa sa kanilang mga kaklase. Ang pagiging normal kong tao, nagsisikap upang matugunan ito sa isang paraan na pag-ibig at liwanag at ano pa man, sa wakas sa ikalawang Araw, literal akong nagpunta sa batang babae na ito at nagsabing “hindi mo mapapahiya ang taong ito sa harap ng klase na, iyon ay ang katapusan nito, ito ay tapos na. “Pagkatapos ay sinabi ko rin ang isang katulad na bagay sa iba pang mga tao na sinisikap na pumasok. Sinabi ko” lahat kayo ay pipigil na ngayon. “Kaya hindi ako medyo sigurado.


Para sa akin, parang ganoon, oo, alam ko na hindi tulad ng dakilang pag-ibig at liwanag na enerhiya na dumadaloy sa akin, ngunit sa kabilang banda ito ay kaunti tulad ng nagpapahiram ng pera at ang paglipat ng mga talahanayan, dahil sa wakas ay nakuha ko ang kanilang pansin at hihinto ito, kahit para sa panahong iyon. Maaari mo bang ibuhos ang higit na liwanag sa buong tanong na iyon ng isang enerhiya, o kung saan nabibilang o hindi nabibilang?


OWS: Una sa lahat, sasabihin namin na ang pag-unawa sa kung ano ang nangyari sa panahong iyon noong higit 2000 na taon na ang nakalipas ay hindi masyadong tumpak sa lahat ng aspeto. Nirerespeto ng ilan, oo, ngunit ang karamihan sa mga ito ay kinuha sa labas ng proporsyon at may idinagdag, upang dalhin ang kinakailangang kontrol na nais nilang magkaroon sa panahon na iyon upang ipakita na siya ay maaaring magalit, at ang lahat ng ito.


Ngunit kailangan mo ding maunawaan na siya ay isang tao, tulad ng ikaw ay isang tao, isang babae, at may mga damdamin, nagkaroon ng mga damdamin, nagkaroon ng mga karanasan, at hindi ito palaging nasa neutralidad, ngunit karamihan ay nakontrol ang kanyang damdamin , at lahat ng ito. Kaya may mga sandaling iyon.


At kung ano ang iyong tatawag sa partikular na sandaling iyon na iyong sinasabi ay ituturing na tulad ng ‘matuwid na galit’ sa gayong aspeto. At hindi na ito ay tama o mali, ito ay ito lamang.


At para sa iyo para tingnan ang iyong sariling sitwasyon, tulad ng sinabi mo dito, at kung tama o mali ang ipakita ang galit, hindi mo kailangang ipakita ang galit sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng reaksyon, ngunit sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng tugon, isang tugon na kinakailangan sa ngayon upang dalhin ang nais na resulta na iyong hinahanap. Kaya, hindi kailangang maging galit upang makisama sa mga ito, kailangan lamang ang sagot na kinakailangan upang dalhin ang resulta. Tama? Shoshanna?


Shoshanna: Oo, nais naming magbahagi. Mahal naming kapatid, maibabahagi ba namin ang aming pananaw sa iyo?


Bisita: Walang pasubali. Ang nakikita namin ay ang iyong dakilang habag at ang iyong dakilang pagmamahal sa sangkatauhan ay nagpapakita mismo sa sandaling iyon, na may dakilang pag-ibig, na may malaking habag, na may dakilang pag-unawa, na tumayo ka, na sinabi mo, “hindi na ito , hindi mo maaaring gawin ito sa isa pa. “At iyan ang nakakaalam ng mga taong may kamalayan kapag nakita nila ito.


Dapat kang maging tagapanguna sa pangyayari na iyon. Maging isang kumokontrol. Maging isa na nagpapakita kung ano ang angkop, dahil ang mga batang ito na gumagawa ng mga bagay na iyon ay nawala. Nawala ang kanilang pang-unawa sa sangkatauhan, at dapat kang tumayo at sabihin kung ano ang kailangan mong sabihin. At nakita namin ito na sinasabi mo ito nang may mahusay na pag-iibigan at mahusay na pagmamahal para sa mga estudyante. Namaste.


Bisita: Salamat, salamat. Iyan talaga ay pinaliwanag niyo ng maigi. Papahalagahan ko ito.


OWS: Mabuti. Mayroon bang ibang tanong, dito?


Bisita: Oo, mayroon akong isang katanungan. Sa pamamagitan ng pangangarap at pagmumuni-muni, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa mga konsentriko na karaniwan na nagbabago ng mga kulay. At sa paligid ko ay may maraming liwanag na taoy. Ngunit gusto kong maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito o kung ano ang ginagawa ko roon. Puwede bang paliwanagan mo ako ng kaunti?


OWS: Una sa lahat, upang maabot mo ang pagpaliwanag, hindi ito darating sa amin. Magiging mula sa loob mo. Kaya kung ano ang iyong pag-unawa sa kung ano ang nasa panaginip na estado?


Bisita: Kahapon, kasama ang grupo na dinadaluhan ko bawat linggo, pinag-usapan namin ang tungkol sa mga planeta planeta. Nagbigay ito ng maraming kahulugan dahil isinasama namin ang mga lakas mula sa Mahatma at ang iba pang mga logo, kaya naramdaman ko na nakatayo ako doon sa lahat ng mga ito. At maaari ko ring makita ang mga Arkanghel umiilaw sa kani-kanilang mga lagusan. Hindi ko malaman kung ako ay gumagamit ng parehong enerhiya sa mga sandaling iyon.Sa aking pag-unawa sa mga ito, ang kanilang ehersisyo, ang aktibidad na aming ginagawa kahapon sa grupo na dinaluhan ko, na kasama ang enerhiya ng Mahatma at ang mga planeta ng mga planeta, ako ay nagtatrabaho sa na dati hanggang kahapon?


OWS: Ikaw ba ay nagsasalita sa mga tuntunin ng mga enehiya, nakipagtulungan ka ba sa kanila? Iyan ba ang iyong tinatanong?


Bisita: Oo. Kung nagtatrabaho ako upang maisama ang mga enerhiya kasama ng iba, at iyan ang dahilan kung bakit nakita ko ito noon?


OWS: Oo. Ngayon naiintindihan na namin. At, tulad ng madalas naming ginagawa, kinukuha namin ang isang indibidwal na karanasan at iniuugnay ito sa kabuuan.


At sasabihin namin dito na hindi ka lamang nagtatrabaho sa mga enerhiya na ito, habang nakikita mo ang mga ito sa iyong estado ng panaginip, estado ng pagmumuni-muni, ngunit marami sa inyo, kung hindi kayo lahat, ay nagtatrabaho rin sa mga enerhiya na ito sa iba’t ibang paraan.


Ang ilan ay pumapasok bilang pisikal na enerhiya na gusto mong pakiramdaman. Ang iba mong nararanasan sa loob ng mga panaginip at pagmumuni-muni na mga estado, at minsan pati na rin sa iyong nakagising na estado. At nakararanas ka ng mga enerhiya na ito sa mga iba’t ibang paraan, at patuloy na gagawin ito. At ipapakita nila sa iyo sa iba’t ibang mga karanasan at iba’t ibang paraan ng pagbibigay-kahulugan at pakiramdaman ang mga ito habang nangyayari ito, dito.

Shoshanna, may idadagdag ka?


Shoshanna: Nais naming ibahagi ang aming pananaw sa iyo sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyo. Maaari ba naming itanong?


Bisita: Oo kung maaari.


Shoshanna: Ikaw ba, sa anumang paraan, nagdududa na nakakaranas ka ng mga karanasang ito?


Bisita: Hindi ako nag-aalinlangan sa kanila, ngunit kung minsan ay hindi ko maunawaan nang malinaw ang mga ito. Ito ay kung hindi ko maalala ang buong bagay, mga bahagi lamang nito, kaya ito ay nakakalito ng kaunti.


Shoshanna: May bahagi ka, Mahal na kapatid, na naaalala ang lahat, na nakakaalam ng lahat, na malinaw sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ito ang isip, ito ang utak, na may kaunting hamog.


Kaya ang hiling namin ay pagkakatiwalaan mo na may bahagi ka na ganap na kamalayan at ganap na naaayon sa kung ano ang nangyayari. At, samantalang nagtatrabaho ka nang may mas mataas na mga prikwensya, lubos silang isama sa loob ng iyong katawan, sa loob ng iyong kaluluwa, sa loob ng iyong isipan, sa loob ng iyong espiritu, at itataas ka upang magkaroon ng mga karanasan na mayroon ka. At magtiwala na iyon ay kasakdalan. Iyon ay eksakto kung ano ang dapat mong maging- (walang ‘dapat’) – iyan ay eksakto kung ano ang makikinabang sa iyo upang maranasan ang mga bagay na iyon. Ang mahalagang bagay dito ay ang pagtitiwala na ang lahat ay isinama, at hindi nauugnay na matandaan mo ang lahat. May katuturan ba ito?


Bisita: Napakaraming kahulugan. Oo. Salamat.


Shoshanna: Namaste.


Bisita: Namaste.


OWS: Mabuti. Mayroon bang ibang mga tanong dito, ngayon?


Bisita: Mayroon akong tanong. Gusto kong magtanong tungkol sa aming iba pang mga sarili at kung ano ang impluwensya nila sa akin, at kung ano ang impluwensya ang maaari kong magkaroon sa kanila. Maaari mo bang ipaliwanag ito?


OWS: Sinasabi mo ang iyong mas mataas na sarili, sinabi mo ba?


Bisita: Hindi, ang aking iba pang mga sarili.


OWS: Iba pang mga sarili. Ang iyong multi-dimensional na sarili?


Bisita: Paano sila nakakaimpluwensya sa akin, oo, at paano ko sila maimpluwensyahan?

OWS: Dapat mong maunawaan na ang iyong mas mataas na sarili ay naglalagay (para sa kakulangan ng mas mahusay na mga salita, dito) ng iba’t ibang mga bahagi ng kanyang sarili sa iba’t ibang mga personalidad at iba’t ibang mga sitwasyon, at maging sa iba’t ibang mga mundo. At lahat ng mga bahagi ay kumpleto na, narito, sa mga tuntunin ng lahat ng mga karanasan na nagaganap ay binubuo ang ganap na kabuuan ng kung sino ang mas mataas na sarili at nagiging. Kaya lahat ng bagay ay nakakaapekto sa lahat ng bagay.


Ang bawat isa sa iyong mga multi-dimensional na sarili ay nakakaapekto sa iyo, at ikaw ay nakakaapekto sa bawat isa sa iyong mga multi-dimensional na sariili, na sa mga tuntunin ay nakakaapekto sa iyong mas mataas na sarili, na sa mga kataga ay nakakaapekto sa mas mataas na sarili ng mas mataas na sarili, at iba pa, at kaya, sa lahat ng paraan hanggang sa monad. Kaya lahat ng bagay ay nakakaapekto sa lahat. Sinagot ba nito ang iyong tanong?


Bisita: Oo, salamat.


Shoshanna, mayroon ka bang idadagdag dito?


Shoshanna: Sasabihin namin, Minamahal kong kapatid, kung maaari naming ibahagi ang aming pananaw sa iyo, maaari ba?


Bisita: Oo maaari.


Shoshanna: Ito ay lubos na kasama ang ideya ng paglilikha. Kapag ikaw ay naglilikha, ito ay hindi lamang sa iyong mga kapwa tao na nakikita mo at marinig at hawakan at pakiramdam, ito ay sa lahat ng iyong mga sarili ikaw ay naglilikha. Ang ideya dito ay sa bawat sandali na inaalam lahat ng bagay at alam ang lahat hangga’t maaari, habang ikaw ay nabubuhay ng isang buhay ng kamalayan, ng kahabagan, ng pag-ibig bilang pang-unawa, ng kahinahunan, ng pagbibigay, ng pagkabukas-palad. Binago mo at naapektuhan ang lahat ng iba pang mga sarili na ikaw rin ang nakikinabang.


Kapag tayo ay nagagalit, nabigo, nabalisa, sinasaktan ang iba, nililikha din natin iyan para sa ating mga ibang sarili. Kaya mahalaga na malaman na sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa sandaling ito, ay, gaya ng sinabi ng One Who Serves, na nakakaapekto sa lahat ng bagay at lahat ng iba pang mga sarili. Namaste.


Bisita: Salamat.


OWS: Mabuti. Mayroon bang ibang mga tanong, dito?


Bisita: Mayroon akong tanong.


OWS: Oo.


Bisita: OWS, kung ano ang iyong sinasabi sa iba pang mga aspeto ng ating sarili, gawin ang iba pang mga aspeto ng ating sarili, kabilang ang aming kambal na apoy, mayroon ba silang iba’t ibang mas mataas na sarili kaysa sa bawat isa sa atin?


OWS: Ang maaari naming sabihin sa iyo ay hindi eksakto tulad ng sinasabi mo dito. Kailangan mong maunawaan na sa isang pagkakataon ay may … Paano namin sasabihin ito upang makatulong na maunawaan sa antas ng tatlong-dimensional?


Sa isang pagkakataon nagkaroon ng Lumikha. Ang Lumikha ay ibinahagi ang sarili niya. At ang mga bahaging ito ay inilagay ang iba pang mga bahagi, at iba pa, at iba pa, at iba pa. Tayong lahat ay nanggaling sa mga orihinal na bahagi ng sarili na inilagay ng Creator, nakita mo?


Lahat kayo ay bahagi niyan. Ang bawat isa sa inyo, ang inyong mga personalidad na ngayon, ay konektado sa maraming mga personalidad na nakapalibot sa iyo, hindi lamang dito sa mundong ito, kundi sa maraming iba pang mga mundo, kasama ang iyong kambal na apoy, na bahagi mo, ngunit bahagi din ng Lumikha, nakita mo? Ang lahat ng ito ay bumabalik sa orihinal. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi namin lagi sa dulo ng aming mga mensahe dito, “maging isa.” Iyon ay upang maging at malaman na ikaw ay isa, at palaging ang isa. Tama?


Bisita: Napakahusay. Salamat.


OWS: Nais ni Shoshanna na magdagdag ng paglilinaw dito, marahil ay mas mahusay sya rito.


Shoshanna: Ay hindi. Gusto naming idagdag na ang bawat isa bilang isang indibidwal ay may karanasan ng pagiging isa. Iyan ang dapat nating idagdag.


OWS: Oo. At gusto naming idagdag-sinasabi ni James na “hindi, hindi, ayaw mong gawin ito,” ngunit kailangan naming gawin ito dahil mahalaga ito rito.


Ang panaginip ni James noong nakaraang gabi. Hindi pa niya ito ibinahagi. Ngunit ito ay halos katulad sa kung ano ang tinalakay dito sa mga tuntunin ng siya ay malayang lumakbay sa pagitan ng mga mundo. Nagawa niyang iwanan ang partikular na mundo na ito at lumipat gamit sa isang lagusan, maaari mong sabihin, sa isang mundo. At sa ibang mundo, ang lahat ng mga nilalang na naroon ay may kamalayan sa ibang mundo siya nanggaling. Sa katunayan, malayang lumipat sila sa pagitan ng dalawa.


Ngunit tanging ang James, dito, sa mga tuntunin ng kanyang panaginip, ay nakapasok sa kanilang mundo. Kaya sila ay malayang gumalaw nang pabalik-balik.


At mayroong iba’t ibang aspeto ng mga nilalang na naroon: ilang tao, ang ilan ay hindi pantao. At marami na hindi pantao ang magpapakilala sa kanilang sarili bilang tao na papasok sila sa mundong ito dito, makikita mo.


Kaya ang sinasabi namin dito ay ang lahat ay konektado, ang lahat ay isang bahagi ng kabuuan. At ito ang kinakatawan ng panaginip na ito, dito, sa mga tuntunin na lahat kayo ay darating sa isang punto kung saan ay maaari mong malayang ilipat sa pagitan ng mga mundo pati na rin ang kumonekta sa iba pang mga bahagi ng inyong sarili. Hindi nila kinakailangang kamukhang kamukha mo. Sila ay maaaring naiiba. Ngunit sila ay magiging bahagi mo. Tama?


Shoshanna, may nais kang idagdag dito?


Shoshanna: Ito ay isang mahirap na ideya na maunawaan kung saan sa mundong ito sa 3-D na lupain na itinuro sa atin ang sariling pagkakaiba. Tayo ay tinuruan na tayo ay naiiba, hindi tayo bahagi ng isa. Ang program na iyon ay tumatakbo sa lahat.


At ito ay isang mahirap na bagay dahil ang katotohanan ay, tulad ng iyong sinabi, kami ay isa lamang. Kami ay pareho, ang pagkakaroon ng isang indibidwal na karanasan ng pagkakaisa. Kaya kung maaari lamang nating maunawaan na tayo ay isa lamang, na may isang indibidwal na karanasan ng pagkakaisa na iyon, marahil ay makakatulong na ayusin ito. Namaste.


OWS: Napakabuti. Mayroon bang iba pang mga tanong dito ngayon, bago namin ihinto ang channel?


Shoshanna: Naririnig namin ang isa pa.


Bisita: Mayroon akong isa pang, (tumatawa) kung maaari?


Shoshanna: Oo.


OWS: Oo.


Bisita: Sa isang pag-uusap sa chat ngayong umaga sa isa pang grupo na kasali ako, dalawang magkaibang mga indibidwal ay nag-uusap pabalik-balik (Hindi ko napuna bahaging iyon). Ngunit ang isa sa kanila ay tumugon sa isa pa at sinabi, “Ikaw ay isang umakyat na pinuno, mahal ko.” Ang tanong ko ay, kami ba ay katulad nito ngayon sa planeta Earth?


OWS: Sa mga tuntunin ng iyong mga multi-dimensional na sarili, ang pinaka-tiyak. Maraming bahagi ng iyong sarili na umakyat na. Gayunman, idaragdag natin ito, kahit na ang iyong sarili, ay umakyat na nuon, hindi bilang ikaw sa buhay na ito, ngunit sa kabuuan ng pagkatao mo, napaliwanagan ka nuon. Ang ilan sa inyo ay maraming maraming beses. Nagawa mo na iyon,ng maraming beses. At ang prosesong ito ng pag-akyat ay isa pa sa iyong nauunawaan. Ngunit ang isang ito, ayon sa iyong nalalaman, ay naiiba kaysa sa alinman noon.


Ngunit kung ano ang nangyayari dito sa mundong ito ay hindi kailanman nangyari nuon. At ito ang dahilan kung bakit napakahirap para sa amin na sabihin sa inyo nang eksakto kung paano ang lahat ng ito ay maganap, dahil hindi namin alam ang aming sarili. At alam lang na ito ay nangyayari, at mangyayari, ngunit hindi pa ito naganap sa aspetong ito.


Kapag ang pag-akyat ay nangyayari sa normal na mga kaso (ito ay tiyak na hindi isang normal na kaso), ngunit kung mangyari ito, ang mga nasa pisikal na katawan ay umalis sa pisikal na katawan. Ang pisikal na katawan ay mawawalan ng bisa, at iyon ay sasama isang kamalayan at nagpapatuloy sa isang umakyat na estado.


Sa oras na ito, habang dumarating ka ng higit higit pa upang maunawaan ito, hindi lamang ang planeta mismo ang dumadaan sa pag-akyat, ngunit ang pagkuha ng marami sa iyo, hindi maaaring sabihin mong lahat, ngunit marami, marami sa inyo sa pamamagitan ng proseso ng pag-akyat na ito, pagkuha ang iyong pisikal na katawan kasama mo. Tama?


Shoshanna, may nais kang idagdag dito?


Shoshanna: Ibig naming idagdag ang aming pananaw. Mahal kong kapatid, maibabahagi ba namin sa iyo?


Bisita: Oo.


Shoshanna: Nararamdaman namin na mahalaga na maging maingat dito. Ang iba ay hindi maaaring ituro sa iba na sila ay isang Ascended Master. Hindi ito ganun. Kaya sasabihin kong maging maingat sa mga ganyan. Ang taong iyon ay maaaring isang Ascended Master at, kung sila ay isang ganun, hindi sila riyan nasa chat room na nagtataka tungkol dito. Kung may katuturan iyan. Namaste.


Bisita: Oo, siyempre. Namaste.


OWS: Oo. Kahit sino na isang Ascended Master, tulad ng sinasabi mo dito, sa planeta na ito ay hindi sasabihin sa iyo na sila ay ganun. Tama?


Bisita: (Laughs) Napakaganda. Salamat.


OWS: Oo.


Kailangan namin ngayong tapusin ang channel. Bago natin gawin ito, mayroon ka bang pangtapos na mensahe Shoshanna?


Shoshanna: Sasabihin lang natin sa pagsasara, (at salamat!), Na muli naming ipinagmamalaki ang grupong ito ng mga indibidwal na nagtagpo bilang isang kolektibo, upang itaas ang vibrasyon ng planeta, upang itaas ang prikwensya ng lahat ng lumahok sa tawag na ito at lumahok sa grupong ito, at dalhin ang mensaheng iyon sa mundo, at dalhin ang mensaheng iyon sa lahat na tayo ay isa, at lahat tayo ay nakikipagtulungan bilang isa.


Kami ay humahanga sa bawat isa sa inyo. At malaman na ang iyong trabaho ay nagbabago sa mundo. Namaste.


OWS: Napakabuti. At isasara lang namin dito ngayon sa simpleng mensaheng ito: oras na ngayon para sa inyo upang maabot at mahawakan ang ibang tao. Yun lang.


Shanti. Sumainyo ang kapayapaan. Maging isa.

Na-channel ni James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Ang artikulo ay maaaring kopyahin sa kabuuan nito kung ang website ng may-akda at may-akda ay malinaw na nakasaad.