19.07.12 – UPDATE NG ALYANSA NG MUNDO- ANG KAGANAPAN, 5D GAMMA TIMELINE ni Michael Love

| youtube |

MGA DAKILA,

MALALAKING MGA BAGAY AY MANGYAYARI SA PLANETA NGAYON DAHIL ANG PWERSA NG LIWANAG AY KUKUNING MULI ANG MUNDO!
ANG LUPA AY GUMAGALAW PATUNGO SA ISANG, POSITIBONG, 5D GAMMA TIMELINE!
BILYONG MGA NILALANG NG LIWANAG ANG NAGTATRABAHO NG SAMA-SAMA UPANG MAGDALA NG MARAMI AT MARAMI PANG LIWANAG SA MUNDO! KAPAG SINASABI NAMIN ITO, IKAW ANG PINAHIHIWATIG NAMIN!
IKAW ANG LIWANAG NG MUNDO AT IKAW ANG TAGADALA NG BAGONG BUKAS SA MUNDO!
KUNG WALA ANG MGA PAGSISIKAP AT PAGHIHIRAP NA GINAWA MO, ANG LUGAR NA ITO AY MAWAWALA NG HABANG BUHAY!
BINIBIGYAN NAMIN KAYO NG DAKILANG KARANGALAN SA LAHAT NG INYONG GINAGAWA UPANG MAPABUTI ANG MUNDONG ITO!
HETO AND MGA PINAKABAGONG HIGHLIGHT GALING SA ALYANSA NG MUNDO:
KINUKUMPIRMA NA NA ANG PWERSA NG LIWANAG AY NAKUHANG MULI ANG ISANDAANG PORSYENTONG KONTROL NG LAHAT NG SISTEMA SA PLANETANG EARTH MATAPOS ANG 350,000 NA TAONG AWAY AY NATAPOS!
ANG LAHAT NG NAKAKASAMANG SISTEMANG 3D MATRIS AT KONTROL AY TULUYANG NAWALA NA AT ISANG PANIBAGONG, MAS MALAKAS NA VIBRASYONG 5D TUNGKULING MATRIS ANG INILALATAG HABANG TAYO AY NAG-UUSAP!
ANG MGA PWERSA SA LUPA NA DELTA AY PINADALA SA ISANG MATAAS NA ANTAS NA MISYON, NOONG NAKARAAN LINGGO, UPANG TAPUSIN ANG PAGWALA NG LAHAT NG 3D AT 4D NA MGA ENERHIYANG NATIRA SA IBABAW NG PLANETA!
ANG PAGSISIWALAT AY BUMIBILIS DAHIL SA MGA BAGONG ARMADA NG LIGHTSHIP ANG PAPUNTA SA HIMPAPAWID NG MUNDO, SA BAWAT ARAW NG MUNDO!
MGA SOLAR NA OBSERBATORYO AT MGA ASTRONOMO SA IBA’T-IBANG LUGAR SA MUNDO ARE UNTI-UNTING NAKIKITA AT TINATALA ANG MGA PAMBIHIRANG BAPOR PANGKALAWAKAN!
ANG PANGUNAHING MEDIA AY NAGSISIWALAT NG UNTI-UNTI HABANG TAYO AY PASULONG!
MALALAKING PAGSISIKAP ANG ISINASAGAWA UPANG MAIPALABAS ANG MGA ADVANCED NA TEKNOLOHIYA SA MGA NILALANG NG MUNDO SA LARANGAN NG SIYENSYA, PISIKA, KOMPYUTER, KALAWAKAN AT PAGLALAKBAY NITO, AT KALUSUGAN!
ANG PANGYAYARING PAG-AKYAT SA PLANETANG EARTH AY MABILIS NA GUMAGALAW DAHIL SA MGA NILALANG NG LIWANANG NA NAGTATRABAHO SA LAHAT NG ANGGULO UPANG MAIBALIK ANG MUNDO SA PARAISONG KINABIBILANGAN NITO!
SINO ANG ALYANSA NG MUNDO?
ANG ALYANSA NG MUNDO, ISANG MAKAPANGYARIHANG GRUPO NG MGA MABABAIT NA NILALANG NA NAKAPUWESTO SA MUNDONG IBABAW, NAGTATRABAHO SA MGA PILING POSISYON AT SA LIKOD NG EKSENA, SA PAMAHALAAN, SEGURIDAD, KALAWAKAN AT IBA PANG AHENSYA!
IILANG MGA MIYEMBRO NG ALYANSA NG MUNDO AY MAY DIREKTANG UGNAYAN SA MGA MABABAIT NA LAHI NG BITUIN, NA NANDITO SA ATING SISTEMANG SOLAR, NA NANDITO UPANG TULONGAN ANG EBOLUSYON NG PLANETANG EARTH!
HUMANDA SA BUONG, MABABASANG TRANSMISYON NG LIWANAG, SA SUSUNOD NG 72 ORAS!
GOD-SPEED,
SI MICHAEL AT ANG MGA PLEIADIANS