19.07.07 – Ang Parilya ni Kristo Ay Muling Naisaaktibo

| youtube |

SAINT GERMAIN (Na-channel ni James McConnell)
 
Ako ang inyong Saint Germain. 
Tinanong ko ang isang ito kung makarating ako sa oras na ito upang makasama ka dahil sa oras na ito na nasa ngayon ka na, sa pagkakataong ito na ikaw ay papalapit na. 
Nagsalita tayo tungkol ng Kaganapan noong nakaraan at kung ano ang Kaganapan, at kung ano ang mangyayari pagkatapos, at kung ano ang pumipigil nito mula sa pangyayari hanggang sa puntong ito. Ngunit ang katotohanan ay, mga kaibigan ko, na ang Kaganapan ay nasa proseso ng pangyayari. Totoo, hindi ito ganap na buo tulad ng iyong inaasahan, ngunit ito ay nasa proseso. Ito ay katulad ng iyong pag-akyat na nasa proseso. Nagtatrabaho ka patungo sa paghantong na ito ng lahat ng bagay na magkakasabay. 
Ang lahat ng mga pangyayari na binabanggit ay nasa proseso. Ang lahat ng mga alon ng enerhiya na nanggagaling ay nagdadala sa inyo sa punto kung saan mo magagawang mapaglabanan ang malakas na enerhiya na darating mula sa unibersal na sentrong araw, mula sa pinagmulan mismo. At ang enerhiya na iyon ay darating sa planeta ngayon. Gaano katagal ang kinakailangan ay depende sa kamalayan ng tao, ang kolektibong kamalayan ng tao. 
At oo, totoo, gaya ng mga itinuturing pa rin ng mga madilim na pwersa, sa sandaling sila ay kinuha sa labas ng larawan, sabihin nating, kapag hindi na sila makakaapekto sa mga pagbabago, maaaring ganap na mangyari ang Changeover. . Kaya’t ikaw ay nasa proseso ngayon. Ang lahat ng iyong ginagawa ay humahantong sa mga sandali kapag ang buong Pagbabago ay maaaring maganap.
Sapagkat totoo na ang Pinagmumulan, Punong Tagapaglikha, ay nagsabi na “tama na.” At sa sandaling ang mga salitang ito, na damdamin, ay binigkas, at ang lahat ay nagsimulang gumalaw. Ang lahat ng mga Galactics ay kumilos, pinapaplano ang kanilang mga proyekto, ang kanilang iba’t ibang mga proyekto, pag-aayos ng kanilang mga delegasyon na ipakilala sa planeta na ipinakilala ngayon sa marami sa inyo sa grupong ito at sa iba pang mga grupo. 
At ng sabihan kayo ni KaRa, ang partikular na pangkat na ito ay inihahanda para sa mga kontak na ito. Hindi namin maaaring magbigay maraming impormasyon sa oras na ito, ngunit alamin na ito ay nasa proseso. 
At oo, may maraming mga bagay na nangyayari sa likod ng mga eksena. Maraming mga bagay na kahit na para sa mga may matang nakakakita ay hindi pa nakikita. Ngunit ito ay darating. At ang mga pahayag ng mga katotohanan ay darating. 
Ang iyong Republika, ang Bagong Republika, o ang Lumang Republika, kahit papaano moito tingnan, ay darating. Ito ay palapit ng palapit na ianunsyo. Ito ay pinipigil ng ilang beses na ngayon, ngunit ito ay darating. Tulad ng iba pang mga bagong paghahayag ay dadalhin pasulong. Ang katotohanan ay nariyan, at ang katotohanan ay mahahayag, sapagkat ito ay KINAKAILANGAN na.
Hindi na mapipigil ng madilim na pwersa, kahit na patuloy nilang sinusubukan, kahit na patuloy nilang iniisip na sila ay may kontrol sa planeta. Pero napagtatanto nila na dahan-dahang wala sa kanila ang kontrol na iyon. Marami pa ang tumanggi na palayain. Ngunit wala na silang magagawa pa. 
Kaya’t alamin ninyo, bawat isa sa inyo, na nagpaplano, naghahanda, hindi para sa mga araw o buwan, o kahit na taon, kahit na sa loob ng maraming siglo, ngunit sa loob ng libu-libong taon na pinaghahandaan ninyo ito bilang isang kolektibong grupo kung saan ang lumang mga kaluluwa ay magkakasama muli bilang alam mo bilang 144,000. 
Ngunit ito ay higit pa sa 144,000 na ngayon. Ito ay sa milyun-milyong mga Liwanag na manggagawa at mga mandirigma na nagtatrabaho upang maisama ang buong Pagbabago na ito patungo sa pangwakas na kresendo, ang hahatungan ng lahat na iyong pinaghahandaan. Ito ang iyong pamana, mga kaibigan ko, mga kapatid. Ang pamana na iyong pinaghahandaan. Ang lahat ng iyon ay halos tapos na. 
Tulad ng sinabi ni Sananda ng ilang beses, ang katapusin ay nariyan sa harap mo. Ang kailangan mong gawin ay kumuha ng kaunting lakas. Pakiramdaman ang adrenaline ay papasok sa iyo sa mga huling sandali habang papalapit ka sa katapusan. At pagkatapos ay maaari kang tumawid sa katapusan
At sa sandaling gawin mo, tulad ng nasabi na, marami sa inyo, dahil sa kung sino ka, dahil sa pamana na iyong dinadala, ay babalik ka at tutulungan ang mga naghihirap sa likod, yaong mga malapit sa katapusan. Sila ang magiging pangalawang alon. Tutulungan mo sila sa kabuuan kung pipiliin mong gawin ito. Pagkatapos ay ang mga ito ay babalik at tulungan ang ikatlong alon. 
Oo, may mga taong pipiliin na hindi umakyat, at iyon ang kanilang desisyon, at ito ay ganap na walang anumang paghatol mula sa amin o sa Pinagmulan. Walang sinumang hukom sa iyo maliban sa iyong hinuhusgahan ang iyong sarili. Laging tandaan iyan. Walang sinuman ang maaaring hatulan ka ngunit ikaw. 
Iiwan ko na kayo ngayon bilang si Saint Germain, alamin na habang nagpapatuloy ang mga panahong ito. At ang oras ay kakaunti ng kakaunti, ang panandaliang mga sandali ay mangyayari pa lamang. Hayaan mo na. Hayaan ang lahat ng mga pagpapalagay. Hayaan ang lahat ng maaaring humahawak sa iyo pabalik para sa pangwakas na tulak na kinakailangan ngayon.
Ako si Saint Germain. Iiwan ko kayo ngayon sa kapayapaan at pagmamahal at pagkakaisa, at para sa Banayad na Lila upang patuloy na maligo kayo, tulad ng pagligo sa sarili ko at marami pang iba noon. Hayaang liguin ka nito. Hayaang linisin ka nito. Ang apoy ng pagmamahal.
  
ONE WHO SERVES (Na-channel ni James McConnell)
 
Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum, hum. Pagbati sa inyo! One Who Serves dito upang makasama kayo. Walang Shoshanna, Minamahal na Shoshanna, dito ngayon. Ngunit kami ay magpapatuloy at gawin kung ano ang maaari naming gawin, sagutin ang inyong mga katanungan. Kung mayroong mga katanungan. 
Gayunman, bago namin gawin ito, mayroon kaming maikling mensahe para sa inyo, at ang mensaheng iyon ay ang magpatuloy. Magpatuloy, kahit na sa tingin mo na minsan gusto mong rumolyo na parang bola at matulog at hindi na gisingin muli. Alam namin na nararamdaman mo iyon minsan, at nauunawaan namin ito. Ito ay normal para sa inyo. Ngunit panatilihing lumalagablab. Panatilihin ang pakikipaglaban para sa finish line na iyon. Ito ay maaabot, kailangan mo lamang magpatuloy. Hayaan dumaloy ang adrenaline na sinabi ni Saint Germain. Gamitin ito para sa isang huling tulak. 
At sa susunod na malalaman mo, ikaw ay nasa tapat na ng linya. Malapit ka na dito. At tatanaw ka sa lahat ng mga buhay na natamasa mo at sasabihin mo ito ay karapat-dapat, ito ay karapat-dapat dahil dumating ako ngayon, dumating na KAMI. Nagtagumpay tayo. Tapos na! 
Mayroon ka bang mga tanong dito, ngayon, para sa One Who Serves? 
Bisita: Oo, One Who Serves. Mayroon kaming isa galing ng email, at siya ay nagtanong kung ang Draco at ang Archons at iba pang tulad ng mga ito na pumipinsala sa lupa ay babalik sa sentrong araw sa galaktik sa oras ng kaganapan? 
OWS: Ang sagot ay oo at hindi. Ang sagot na hindi ay dahil sila ay naging gayon. Marami na ang nakuha mula sa planeta, sasabihin mo, dito, malayo mula sa panghihimasok na sila ay patuloy na nakahawak sa planeta, dito, at hindi na nila magagawa iyon dahil inalis sila sa larawan, yan ang sasabihin namin. 
Ang mga nasa ika-apat na dimensyon at yaong nasa planeta sa ikatlong dimensyon, marami sa kanila ang kinuha. Inalok sila ng liwanag at kung tinanggihan nila ang liwanag, na ginawa ng ilan sa kanila, hindi lahat, ngunit may ilan sa kanila, iyon ay kanilang desisyon. At maraming beses ng sinabi, maaari silang pumunta sa liwanag o maubos ng liwanag. At sa kasong ito, sila ay natupok ng liwanag, na muling nabago sa sentrong araw ng galaktik, habang sinasabi mo, ito, at tama iyan.
May ibang patuloy na nananatili dito sa planeta, parehong pisikal at di pisikal, at ang meron ding pumasok na. At ang mga pisikal na nandito, karamihan ay natanto na ngayon na naabot na nila ang katapusan ng kanilang pamamahala, dito. Hindi na sila makokontrol. Naintindihan nila iyon. 
Ang ilan ay matitigas at patuloy na humahawak, iniisip na sa huling minuto ay maliligtas sila, ngunit hindi ito mangyayari. Walang magiging pagsagip. Walang magiging gantimpala para sa kanila. Sila ay kukunin sa planeta o iaalay sa planeta, iaalay sa kolektibong kamalayan ng planeta, at makakatanggap ng kanilang mga sapat na gantimpala bilang resulta. Ngunit ang ilan sa mga ito pa ay hindi pa natutukoy kung paano ang eksaktong pangyayari. 
Ngunit unawain na ang mga kumokontrol sa loob ng mahabang panahon ay wala ng kontrol. Tama? 
Bisita: Salamat.
 OWS: Mayroon bang ibang mga tanong dito, ngayon? 
Bisita: Mayroon akong tanong, One Who Serves. Kamusta. Nabanggit ni James na kanina na narinig niya na sasabihin ni Pangulong Trump na si John Kennedy, Jr. ay buhay at magpapakita … (ang pag-record ay nagambala) 
OWS: Ngayon ikaw ay nagtataka, upang maunawaan ito, kung buhay si John F. Kennedy, Jr. at kung siya ay bahagi ng pahayag kasama ni Pangulong Trump, ang mga anunsiyo na darating pa, tama ba ito? Ito ba ang iyong tinatanong? 
Bisita: Oo, iyan nga. 
OWS: Gustung-gusto naming masagot ang tanong na ito, ngunit hindi binabawalan kaming direktang sagutin ito. Sasabihin namin na mayroong nangyayari sa likod ng mga eksena na hindi mo pa alam. Ngunit mayroong maraming mga pahiwatig, maraming mga pahiwatig na darating na iba’t-iba. Ang katotohanan ay lumalabas, at ito ay unti-unting nawala, at minsan ay higit pa. At hindi ito maaaring iwanan. At ang mga uri ng mga bagay na iyong nauunawaan ay may katumpakan sa kanila, iyon ay tama. 
Gayunpaman, hindi namin maaaring sabihin nang direkta kung ang isang ito ay kasama mo dito, ngunit maaari naming sabihin na magkakaroon ng ilang mga malalaking sorpresa na darating. Tulad ng narinig mo na sinasabi ng maraming beses, hindi namin nais na sirain ang sorpresa para sa inyo. Kaya kung sinasabi namin ang isang paraan o ang isa, ay parang wala ng sorpresa, nakikita mo? 
Kaya umupo ka lang, magrelaks, panatilihin ang mga seatbelts na nakatali, maghanda at panoorin ang palabas, ilabas ang popcorn. Dahil ang pelikula ay talagang nagsisimula, dito. Tama? 
Bisita: Maraming salamat, One Who Serves. 
OWS: May iba pang mga tanong, dito? 
Bisita: Oo, One Who Serves. Buweno, ang iba pang bahagi ng tanong na iyon na akala ko ay tatanungin, ay mayroon bang malaking pagsisiwalat na dapat mangyari sa ika-4 ng Hulyo, na hindi nangyari? 
OWS: Ang masasabi natin ay tama ito. May oo patungkol dito. Meron sanang ibang patalastas kaysa sa kung ano ang lumabas, at ito ay nabawasan dahil sa iba’t ibang mga kadahilanan. Hindi namin maaaring ibigay ang mga dahilan o sa timing dito, ngunit alamin na may mga plano, at mga plano ay darating pa. Tama? 
Bisita: Okay. At maaari ba akong magtanong din? Iyon ay sakanya, naisip ko, ngunit maaari ko rin bang tanungin ang isa pang tanong, kung maaari? 
OWS: Oo.
Bisita: Okay. Ito ay lumabas ng biglaan na si Brad Pitt, isa sa aming mga artista, ay lumabas bilang parte ng grupo ng pedophilia ng Hollywood. Totoo ba ito, at ito ba ay magiging isa sa mga domino na mahuhulog. 
OWS: Hindi namin sasabihin na ito ay isa sa mga dominos, ngunit oo, ito ay totoo. Nakalulungkot, may katotohanan sa mga ito. Maraming nasa buong planeta ay naghahanap ng mga modelo at ganoon ay hindi magiging tulad ng magagandang modelo. Iyan lamang ang maaari nating sabihin, at tiyak na hindi maaaring magbigay ng mga pangalan dito o anumang katulad nito. Ngunit may maraming katotohanan na may ilang mga madilim na pundasyon sa likod ng inyong buong Hollywood, dito, sasabihin namin. 
Bisita: Okay, salamat. 
OWS: May karagdagang katanungan ba? 
Bisita: One Who Serves, pagbati, may tanong ako.
OWS: Oo? 
Bisita: Nababahala ako tungkol sa mga lindol na nangyayari sa California. Sa palagay ko na ang partikular na lugar na iyan, nakita ko ang ilan talagang misteryosong mga enerhiya sa ilalim ng lupa, at tila ang mga lindol ay hindi natural, na may kaugnayan sa tao sa anumang paraan. Maaari mo bang ipaliwanag ang isang bagay tungkol sa kung ano ang nangyayari? 
OWS: Maaari naming sabihin sa iyo na ikaw ay tama sa iyong pang-unawa na ang karamihan sa mga ito ay hindi dahil sa mundo, ito ay hindi isang natural na pangyayari. 
Sa tuwing magkakaroon ng natural na pangyayari, ang mga taga-Alliance, yaong mga Galactics, ay ginagawa ang kanilang makakaya upang maiwasan ito. Magkakaroon ng pagbangga ng mga plato sa hinaharap, ngunit malayo pa ito sa hinaharap, habang natagpuan natin ito ngayon, kung saan magkakaroon ng malaking sakuna ang baybayin ng California at lahat ng ito, ngunit iyan ay magiging higit pa pagkatapos ng Changeover, at hindi na kailangang mag-alala sa puntong iyon dahil ang mga maaapektuhan nito ay madaling maiiwasan ang sitwasyon sa panahong iyon. 
Tulad ng mga sandali ngayon at mga bagay na nangyayari, ang mga ito ay ang ‘huling paghaplos,’ sasabihin namin, ng mga madilim na pwersa na nagsisikap na gumawa ng kaguluhan dito sa planeta. Ngunit ang magiging malaking kapahamakan ay inililiko ng mga taong handing umunawa kung ano ang nangyayari at maitigil ito bago ito ginawa. 
Ito ay nangyayari ng maraming, maraming beses nang paulit-ulit sa buong planeta. Alam ng mga Alliance bago ang pa gumalaw ang mga cabal. At marami silang ginagawa upang mabawasan ang epekto ng kung ano ang maaaring mangyari. Tama? 
Bisita: Ah, mabuti naman, salamat, One Who Serves. Lubos nagpapasalamat sa aking mga kaibigan sa Galactic. Maraming salamat. 
OWS: Meron bang karagdagang katanungan? 
Bisita: Mayroon akong tanong. Kapag makakasalamuha ka ng isang Espirituwal na Gabay o isang tao sa matris, paano mo malalaman kung makikita mo muli sila? 
OWS: Mangyaring ipaliwanag pa. Kapag nakita mo ang mga ito sa matris? Ano ang iyong tinutukoy, dito? 
Bisita: Tulad ng isang tao, isang tao na isang gabay na tumutulong sa iyo sa buong paglalakbay mo, sa buong paglalakbay mo. 
OWS: Ikaw ay nagtataka kung makikita mo sila pagkatapos ng Changeover? Pagkatapos ng Kaganapan? Pagkatapos ng pag-akyat? 
Bisita: Oo. 
OWS: Sigurado. Siguradong-sigurado. Hindi lamang makikita mo ang iyong mga gabay at muling pagsasama-sama sa iyong mga gabay at sa iyong pamilya mula sa Galactics at Agarthans, ngunit makakasam rin ang mga mahal sa buhay na pumanaw sa mga buhay na ito, dito. Kaya lahat ng iyon ay nasa mangyayari. Ang muling pagsasama-sama ay kung ano ang mangyayari. Sobra pa sa maaari mong isipin, dito. Okay. 
Bisita: Oo, salamat. 
OWS: May karagdagang tanong, dito? 
Bisita: Mayroon akong tanong.
OWS: Oo. 
Bisita: Si Pangulong Trump ba ay magpapahayag ng Republika sa ika-4? 
OWS: Iyan din ang hindi natin masasabi nang direkta, ngunit habang sumasagot kami sa naunang tanong, iyon ay bahagi ng pagpapahayag sa darating na panahon o kapag ang vibrasyon (sinisikap naming huwag gumamit ng ‘panahon’-ayaw naming subukan,’ hindi namin ginagamit ang ‘oras’ ngayon kung maaari naman, tinangka naming gamitin ang ‘vibrasyon’), kaya kapag ang vibrasyon ay tama para dito, ito ay magaganap, at maraming mga anunsyo kasama rin nito. Marami ang pinlano. 
Bisita: Salamat. 
OWS: Oo. May karagdagang katanungan? 
Bisita: Mayroon akong isa pang tanong. Maaari mo bang bigyan kami ng ilang mga paraan kung saan maaari naming alagaan ang aming mga katawan upang matulungan kaming pumunta sa mas mataas na enerhiya ng vibrasyon na aming nararamdaman? Hindi nahihilo, o may sumasakit ang ulo, o nakakaramdam ng pagod? Mayroon bang ibang paraan upang matulungan ang aming sarili? 
OWS: Hay naku, Mahal na kapatid. Iyon ang ginagawa namin sa loob ng maraming taon, dito, kasama ang grupong ito sa mga tawag na ito kada Linggo. Ang paggawa nito, baka hindi mo alam na nangyayari ito. Sa tuwing ginagawa mo ang mga meditasyon na ito, ikaw ay sumasama dito. Nagtatrabaho ka upang magparami sa mga enerhiya, nagtatrabaho upang magawang makuha ang mga enerhiya na dumarating at maunawaan kung ano ang una sa lahat, dahil pagkatapos nyan pinapalayas ang takot.
Nakikita mo, kung nagsisimula kang makaramdam ng pagkahilo, kung ang iyong puso na tumitibok, at mga bagay na tulad nito, sa nakaraan ay magkakaroon ka ng takot at mag-iisip, “oh, hay naku, aatakhihin ako sa puso.” Ngunit ngayon ang takot ay nawawala dahil napagtatanto mo, “oh, ito ay sintomas ng pag-akyat; oh, ito ay isang alon ng enerhiya na dumarating at ito ay mas malakas, ngunit maaari ko itong pangasiwaan ngayon. ” 
Ito ay naganap sa The James. At siya ay nagkaroon ng eksaktong proseso ng pag-iisip. “Oh, kung ano ito ngayon, nagkakasakit ako, o ito ay isang bagay na tungkol sa aking puso,” o isang bagay na katulad nito. At pagkatapos ay sinabi niya, “Hindi, hindi, ito ang mga enerhiya na dumarating; ito ay mas malakas na enerhiya, at ako ay makatiis nito. “Iyon ay kung ano ang nangyari, at di-nagtagal nawala na ang lahat. 
Kaya iyan ang sasabihin namin sa inyo: huwag kayong matakot sa bagay na ito, dito. Ang takot ay magdadala ng mga bagay na ito nang higit pa. Magmahal. Magalak ka. Maging masaya. Pakiramdaman ang kaligayahan sa loob mo kaysa sa depresyon, kaysa sa mga tulad doon. Lumabas sa kalikasan, tiyak. Iyon ay palaging lunas para sa karamihan ng bagay dito tugkol sa mga sintomas ng pag-akyat. Lumabas sa kalikasan. Kung sa tingin mo ito ay parating, lumabas sa araw. Pakiramdaman ang araw. Lumabas sa kalikasan at tingnan ang mga puno. Tingnan ang kagandahan sa mga puno at mga halaman. 
Tingnan ang kulay, habang nagbabago ito ngayon, dahil ang iyong ikatlong mata ay bumubuka. Napansin mo ba ang lahat na? Napansin mo ba ang pagbabago ng mga kulay na nasa kalikasan ngayon? Ang katinuan, ang liwanag? Dahil lumilipat ka sa isang mas mataas na dimensyon, dito. At habang patuloy na lumalaki ang mas mataas na dimensyon dito, makikita mo ang marami, mas matingkad na mga kulay kaysa sa nakikita mo noon. 
Umaasa kami na ito ay sumagot sa iyong katanungan kahit papaano. Kami ay nagtatrabaho dito sa iba’t ibang paraan upang maghanda sa inyo para dito. Tama? 
Bisita: Oo. Maraming salamat, at nais ko ring pasalamatan ka sa lahat ng mga pagkakaugnay na nararanasan ko sa mga araw na ito na kahanga-hanga. 
OWS: Napakabuti. Huwag kang magpa-salamat sa amin para sa mga synchronicities, pasalamatan ang iyong sarili. Sapagkat ikaw at ang iyong Mas Mataas na Sarili ang lumilikha nito. Okay?
 Bisita: One Who Serves? 
OWS: Oo?
Bisita: Mayroon akong mabilis na tanong. Ano ang ibig sabihin nito kung hindi mo nararamdaman ang mga sintomas ng pag-akyat? 
OWS: Ano ang ibig sabihin nito kung hindi mo ito nararamdaman? 
Bisita: Oo. Nangangahulugan ba iyon na ang mga enerhiya ay hindi nakakaapekto sa iyo, o hindi sila pumapasok sa loob mo? Oo, hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. 
OWS: Sasabihin namin na tama ito. Kung hindi ka nakakaramdam ng mga sintomas ng pag-akyat, at ang mga alon ng enerhiya ay dumarating at hindi mo nararamdaman ang mga ito, malamang ikaw ay patungo na, dito. Huwag mo itong alalahanin. Dahil hindi ka nahihilo, o nakakaramdam ng mga mabilis na pagtibok ng puso, o nakakaramdam ng sakit sa tiyan, o mga tulad nito, ikaw ay magbunyi na gumagalaw ka at huwag mag-alala tungkol dito. Dahil ang mga alon na ito ay dumarating, at naaapektuhan nila ang lahat sa buong planeta sa iba’t ibang mga alon, o iba’t ibang mga paraan, dito, iba’t ibang mga alon din, ngunit oo, iba’t ibang mga paraan. 
Bisita: Okay. Bagaman may isang bagay, kung mayroon kang kalagayan, sabihin natin, sa loob ng mahabang panahon, at ito ay tila lumalala sa paglipas ng panahon, maaaring ang enerhiya na pumapasok ba ang dahilan ng paglala , ito ba ay isang sintomas ng pag-akyat? 
OWS: Ikaw ay nagsasalita ng iyong isyu sa iyong likod, tama? 
Bisita: Oo. 
OWS: Oo. At ang iyong isyu sa iyong likod, tulad ng aming siinabi ng maraming beses sa iyo nuon, ay hindi mawawala hanggang sa ikaw ay handa na upang ito ay mawala. Sa ibang salita, alam namin na gusto mo itong mawala, ngunit hindi mo hinayaan ang mga disenyo na nagdala sa iyo dito. At napagsabihan ka na naming nito noon. Ang mga pattern ay mananatili ng mananatili ng mananatili. Kailangan mong palayain iyon. At kapag nakatuon ka na ang mga pasakit na ito ay naroroon, mananatili sila roon. 
Ngayon alam natin na mas madaling sabihin kaysa gawin. Naririnig namin sa iyong pag-iisip. “Oo tama, maaari mong sabihin, sigurado, maaari mong sabihin na dahil wala kang mga sakit sa likod.” Ngunit maaari naming sabihin na ito ay mawawala habang patuloy kang lumipat sa mas mataas na vibrasyon. Dahil sa mga mas mataas na vibrasyon, mas mataas na prikwensyang dimensyonal, hindi ka maaaring magkaroon ng mga sakit tulad nito. Kaya tumutok. Tumutok, tumuon, tumuon sa kalikasan hangga’t maaari, at makakatulong ito upang mapawi at sa kalaunan maalis ang lahat ng ito. Okay?
Bisita: Sige. Maraming salamat. 
OWS: Kailangan naming tapusin ang channel dito, ngayon. Humihingi kami ng paumanhin, hindi na kami makasagot ng anumang mga katanungan. 
Kami ay lalabas na ngunit, bago namin gawin, hihilingin lang namin sa iyo na maging handa. Patuloy na maging handa. Alam namin na sinabi namin ito noon, at sasabihin mo, “oo nga, One Who Serves,” kami ay handa na, tayo na, tayo na! “Ngunit, pagdating nito, minsan ay masyadong malakas para sa inyo. Kaya pagkatapos ito ay lalayo ka. Kami ay nagsasalita tungkol sa mga enerhiya, ngayon. Ang mga alon ng enerhiya na dumarating. At patuloy silang darating patungo sa planeta at lahat ng buhay dito sa planeta ng patuloy, habang papalapit ng papalapit sa pangyayari, dito, sa The Great Changeover, at darating na. 


Shanti. Sumainyo ang kapayapaan. Maging isa.