22.10.09 Ang oras ng Matinding Pagbabago (Lord Sananda)

MGA SINAUNANG PAGGISING


Sunday Call 22.10.09 (Sananda & OWS)
James at JoAnna McConnell


SANANDA (Na-channel ni James McConnell)

Ako si Sananda. Dumating ako upang makasama ka sa oras na ito, sa panahong ito ng malaking pagbabago na nasa proseso ng nangyayari at patuloy na mangyayari.

Minsan ang momentum ay magiging mahusay, at ang lahat ay bibilis, na parang ang mga pagbabago ay nangyayari sa bawat sandali. Sa ibang mga pagkakataon ay babagal lang sila, o tila bagabagal at hindi masyadong malakas.

Ngunit ang lahat ng ito ngayon ay tungkol sa pagtanggap sa mga pagbabagong ito habang patuloy na nangyayari ang mga ito. At patuloy na mangyayari ang mga ito. Sapagkat tulad ng narinig mo nang maraming beses ngayon, walang makakapigil sa darating. At kung ano ang darating ay lampas sa iyong wildest imahinasyon. Oo, alam ko, lahat kayo ay may medyo ligaw na imahinasyon sa puntong ito. Ngunit ang pakiramdam na darating sa proseso na nangyayari ngayon at nagsisimulang makakuha ng higit at higit at higit na momentum, ang pakiramdam na kasama nito, ay higit pa sa anumang bagay na posibleng nilikha mo sa loob ng iyong isip.

Oo, parang medyo. At ang ilan sa inyo ay maaaring nagsasabi sa iyong sarili, “ngunit nasaan ang patunay? Paano natin malalaman na ito ay totoo?” Well alam mo na ito ay totoo dahil ikaw ay dumaan sa isang bagay na katulad nito sa mga naunang panahon matagal na, matagal na ang nakalipas, malayo, malayo. Ito ay isa pang pagkakataon na ito ay nangyayari.

Ito ay naiiba, ngayon, dahil ito ay hindi lamang nangyayari sa iyo bilang isang indibidwal, ito ay nangyayari sa buong planeta. Sa lahat ng populasyon ng planeta. At oo, ang ilan ay nagpapasya, at patuloy na magpapasya, na umalis sa planeta at hindi na dumaan dito.

Ngunit kayong lahat, kayong lahat, ang mga Lightworker at Mandirigma, ang mga nagdadala/nagdadala ng liwanag, nagpapalaganap ng liwanag—ito ay para sa inyo: ginagawa ninyo ito.

Kaya habang patuloy kang naghahanda, at patuloy na tinatanggap ang mga pagbabagong mabilis na lumalakas at lumalakas, ang kailangan mo lang gawin ay umupo at magsaya sa biyahe.

At oo, narinig mo na ang biyahe ay maaaring maging medyo magulo, mayroon na, at malamang na magpapatuloy. Ngunit huwag sa anumang paggalang na payagan ang takot na lumipat sa iyong sistema, sa iyong kaalaman. Dahil tulad ng alam mo, ang takot ay hindi totoo. Ito lamang ang nilikha ng isip. Ang isip ay ang tagabuo. Iba ang alam ng puso at panloob na kaalaman sa loob mo.

Kaya muli, yakapin ang mga pagbabago. Panoorin ang mga pagbabago. Ngunit laging alamin na kahit na lumilitaw na nagbabago ang mga bagay saanman sa labas ng iyong sarili, ang mga pagbabago sa loob mo ang mahalaga.

Ang buong mundo ay maaaring umikot sa iyo, ngunit maaari kang maging sa mata ng bagyo habang umaagos ang bagyo sa paligid. Patuloy na nasa mata iyon. Patuloy na maging kalmado, sa kahulugan ng pagkakaisa sa loob mo. Bago mo malaman ito, ang bagyo ay magsisimulang manatili.

Ako si Sananda. Iniiwan kita ngayon sa kapayapaan, at pag-ibig, at pagkakaisa. At na patuloy mong i-angkla ang liwanag sa loob mo, ngunit ipalaganap ito kahit saan mo magagawa. Ikalat ang katotohanan. Ipalaganap ang pagmamahalan kung saan mo kaya at saanman may pagkakataon.

Ang kapayapaan at pagmamahal ay sumainyo nawa.ONE WHO SERVES (Channeled by James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, ugong; ugong. Pagbati sa iyo! Isang Naglilingkod dito.

At handa kami para sa iyong mga katanungan kung mayroon ka nito. At pagkatapos ay lahat tayo ay maaaring magpatuloy sa ating araw. At oo, mayroon din kaming mga araw. Ito ay hindi lamang ikaw at ang iyong timeframe. Wala kaming oras gaya ng pagkakaintindi mo. Hindi natin sinusunod ang time sense na iyon. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pagiging huli sa ating pulong, o anumang bagay na ganito. Iyan ay nasa iyong third dimensional paradigm.

Kaya kung ano ang iyong lilipat sa ay ikaw ay nasa ika-apat na dimensyon sa halos lahat ng oras, at mabilis na hinahanap ang iyong sarili nang higit pa at higit pa sa ikalimang dimensyon, at magiging mas mataas pa minsan, tulad ng makikita natin dito.

Kaya hayaan na lang. At gaya ng sinabi ni Sananda, yakapin ang mga pagbabago habang patuloy silang sumusulong dito.

Handa kami para sa iyong mga katanungan kung mayroon ka.

Panauhin: Magtatanong yata ako. Ito ba ay potensyal na napipintong pag-aresto kay Trump (siyempre bahagi ito ng plano), mayroon ka bang anumang pananaw na sasabihin sa amin? Dahil sa tingin ko ito ay maaaring maging sanhi ng maraming pagpukaw ng ilang mga tao kung ito ay mangyayari.

OWS: Ang masasabi namin sa iyo ay hindi namin masasabi sa iyo. Hindi namin masasabi sa iyo kung ano ang mangyayari, dahil sa puntong ito ay hindi pa namin alam, dahil walang nakasulat sa bato dito, tulad ng sinabi namin ng maraming, maraming beses. At ang lahat ay nakasalalay sa kamalayan ng tao, sa kolektibong kamalayan ng tao dito, kung paano patuloy na uunlad ang mga bagay dito.

Ngunit alamin na sila ay umuunlad. At mayroong iba’t ibang bahagi ng plano. Kung pinag-uusapan natin ang Dakilang Plano, maraming iba’t ibang aspeto ng planong ito na ginagamit sa iba’t ibang mga punto batay sa kung ano ang nangyari bago iyon.

So with that knowing, kapag sinabi mong aarestuhin ang isang ito, hindi pa iyon sigurado dito. Sapagkat may iba’t ibang direksyon na maaari itong mapuntahan. Iyon lang ang masasabi natin tungkol diyan.

At saka, ayaw naming masira ang sorpresa. At magkakaroon ng napakaraming sorpresa na darating dito sa lalong madaling panahon. Okay?

Panauhin: Maraming salamat.

OWS: Oo. May iba pa bang katanungan dito?

Panauhin: May tanong ako.

OWS: Yes?
Panauhin: Nararamdaman kong kasama ko ang mga nilalang, at para sa akin ay kasama ko ang aking anak ngayong linggo. At gusto kong malaman kung maaari mong kumpirmahin iyon para sa akin.

OWS: Sabi mo anak mo, ano ang tinutukoy mo dito?

Panauhin: Ang aking yumaong anak.

OWS: Oo. Kung ano ang sasabihin namin sa iyo ay kung ano ang alam mo na. Ito ay higit pa sa isang pakiramdam sa loob mo, hindi ba?

Panauhin: Oo.

OWS: Na may koneksyon. At palaging may koneksyon. At sasabihin namin ito sa lahat, bagaman. Sa tuwing ang isa ay pumanaw na sa isang pamilya, isang pagkakaibigan, anuman ito, kadalasan ay may patuloy na koneksyon. Kaya lang, ang naiwan sa mga tuntunin na narito pa rin sa planeta, nasa loob pa rin ng ikatlong-dimensional na paradigm na ito, ang isang ito ay nagsisimulang maniwala na wala na silang koneksyon, kaya’t ang koneksyon na iyon ay lalong kumukupas. Ngunit kung maniniwala sila na ang koneksyon ay magpapatuloy, ikaw ay lubos na namangha sa kung ano ang maaaring mangyari hanggang sa pagpapatuloy ng relasyon na mayroon sila, kahit na hindi nila ito ipagpatuloy sa isang pisikal na frame ng katawan dito, nakikita mo?

Panauhin: Mahusay.

OWS: Marami pang higit sa pisikal na kailangan mong maunawaan. Sapagkat mayroong telepatikong komunikasyon na napakalakas sa mga konektado bilang isang pamilya ng kaluluwa. Okay?

Panauhin: Mahusay. Salamat.

OWS: May iba pa bang katanungan?

Panauhin: Pamilyar tayong lahat sa tinatawag na Banal na Plano, at isang kontrata na pinirmahan natin bago magkatawang-tao. Ngayon, matagal na akong nag-iisip sa pamamagitan ng isa pang source, si Barbara Brennon. Nagsulat siya ng dalawang libro. Sa pangalawang aklat ay may mensahe na isinulat niya para sa isa na kontrolin ang kanilang tinatawag na kontrata at gumawa ng mga pagbabago. Ngayon ang tanong ko ay humahantong sa iyon: posible ba iyon, at ano ang kinakailangan upang talagang makapasok doon, anong pangako ang kinakailangan upang baguhin ang kontrata ng isa?

OWS: Kung gusto mong baguhin ang iyong kontrata gaya ng sinasabi mo, kailangan mong kumonekta sa iyong Higher God-Self at gawin ang koneksyon doon. At pagkatapos ay maaari mong ituloy ito kung gusto mo. Ngunit unawain na habang iniisip mo na binabago mo ang kontrata, maaaring hindi ka talaga, dahil maaaring iyon ang kailangan mong magsimula. Pag-isipan mo yan. Pag-isipan mo yan. Ito ay isang kabalintunaan dito. Oo.

Panauhin: Salamat.

OWS: Oo. Anumang karagdagang katanungan? Hindi? Pagkatapos ay handa na kaming ilabas ang channel.

At sinasabi lang namin na ipagpatuloy ang ginagawa mo, panoorin ang palabas, panoorin ang pelikula, hayaan itong magpatuloy na umikot sa iyo. Ngunit alamin na hindi ito bahagi ng iyo. At hindi ka bahagi nito maliban kung nais mong maging. Sige?

Shanti. Sumaiyo ang kapayapaan. Maging isa.